Хомочкін Андрій Павлович (Andriy Khomochkin)

Провідний інженер відділу мембранології та фітохімії.

Дата народження – 12.12.1991.

Вища освіта – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Спеціальність – хімія-біологія.

Кваліфікація – викладач хімії, біології, екології та валеології.

Стаж роботи за спеціальністю – з 2012 р.

 

Наукові інтереси – біохімія, біоорганічна хімія, біофізика хроматографія.

 

Адреса для контактів:

Відділ мембранології та фітохімії
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, 01004, м. Київ, Україна,
тел.: +38 (044) 234 12 59

E-mail: andriy.khomochkin@gmail.com

 

Онойко О.Б., Хомочкін А.П., Золотарьова О.К. Вплив сульфіту на ензиматичну активність чинника спряження CF1, ізольованого з хлоропластів шпинату // Ukr. Biochem. J. – 2019. – V. 91, № 1. P. 47-52.

Михайленко Н.Ф., Семеніхін А.В., Хомочкін А.П., Золотарьова О.К. Естеразна активність чинника спряження CF1, ізольованого з хлоропластів шпинату // Доповіді Національної Академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 92-98.

Khomochkin A.P., Onoiko O.B., Semenikhin A.V., Zolotareva O.K. Reversible pH-dependent activation/inactivation of CF(1)-ATPase of spinach chloroplasts // Ukr. Biochem. J. – 2017. – V. 89, № 4. – P. 43-48.

Polishchuk O.V., Vodka M.V., Belyavskaya N.А., Khomochkin A.P., Zolotareva E.K. The effect of acid rain on ultrastructure and functional parameters of photosynthetic apparatus in pea leaves // Cell and Tissue Biology. – 2016. – V. 10, № 3. – P. 250-257.

Дія інгібіторів карбоангідрази на ензиматичну активність ізольованої тилакоїдної CF1 АТФази / А.П. Хомочкін, А.В. Семеніхін, О.К. Золотарьова // Доп. НАН України. – 2016. – № 1. – С. 92-98.

Хомочкін А.П., Семенихін А.В., Золотарьова О.К. АТФ-азна та карбоангідразна активність чинника спряження CF1 хлоропластів шпинату // “Науковий часопис” Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2015. – Вип. 5. – С. 65-69.

 

На головну