Видатний ботанік-систематик

М.С. Турчанінов

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 

 

Гербарiй М.С. Турчанінова (1796—1863) посідає особливе мiсце серед персональних колекцiй свiту, про що свiдчить постiйний iнтерес до нього з боку мiжнародної ботанiчної громадськостi. Вiн нараховує близько 150000 г.а. (53000 видiв судинних рослин, серед яких є значна кiлькiсть автентичних зразкiв та типiв видiв, описаних ученим з рiзних континентiв). Гербарiй створювався протягом 35 рокiв (з 1928 року до кiнця життя М.С. Турчанінова) шляхом власних зборiв автора та обмiну з вiдомими вченими-ботанiками, його сучасниками, якi працювали в багатьох країнах свiту. Серед них О.П. Декандоль (A. de Candolle), В. Xукер (J. Hooker), Е. Буасьє (E. Boissier), Т. Томсон (T. Thomson), Н. Уоллiх (N. Wallich), Р. Браун (R. Brown), Бентам (Bentham), Дрaммонд (Drummond), Жильбер (Gilbert), Лiнден (Linden), Гарднер (Gardner), Бланше (Blanchet), Клауссен (Claussen), Метьюз (Mathews), Шимпер (Schimper), Кочi (Kotschy), Гогенакер (Hohenacker) та iн. Завдяки такому обміну в iменнiй колекцiї зберiгаються матерiали з Пiвденної, Захiдної та Середньої Європи, Малої, Центральної та Пiвденно-Схiдної Азiї, островiв Океанiї, Австралiї, Африки, Пiвнiчної, Центральної та Пiвденної Америки. М.С. Турчанінов за час своєї наукової дiяльностi описав 172 роди та 1563 види, нових для науки з рiзних областей земної кулi, значна частина типового матерiалу яких зберігається в Iнститутi ботанiки iм. М.Г. Холодного. У складi iменного гербарiю М.С. Турчанинова видiлено окрему колекцiю номенклатурних типiв новоописiв ученого, яка нараховує 1120 гербарних зразкiв (М'якушко та iн.; 1979, 1981). Оформлення гербарiю досить оригiнальне. Загербаризованi рослини та етикетки лежать вiльно у видових обгортках голубого кольору розмiром 55х35 см. У бiльшостi випадкiв на одному такому аркушi розмiщено кiлька рослин (як одного, так i рiзних видiв), кожна з яких супроводжується етикеткою. Гербарнi аркушi складенi в картоннi теки такого ж кольору, що вмiщують вiд 100 до 250 зразкiв рослин. Матерiал розмiщений за системою О. Декандоля. При перемонтуваннi типових зразкiв були використанi новi картоннi теки, бiлий ватманський папiр, але збережений їх стандарт, принцип розмiщення екземплярiв, всi етикетки та помiтки, зробленi рукою автора. Вся iменна колекцiя зберiгається в металевих герметичних шафах, виготовлених за спецiальним замовленням з урахуванням розмiрiв тек.

 

 

© ОЦ Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ            
     Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г., Гурінович Н.В., Сіренко І.П., 2005