" Український фітоценологічний збірник "

Дідух Я.П. — головний редактор

Соломаха В.А. — заст. гол. ред.

 

Серія С. Фітоекологія

Науковий редактор Я.П. — Дідух

Відповідальний секретар — Коротченко І.А.

Наук. консультанти: Шеляг-Сосонко Ю.Р., Міркін Б.М.

 

Редакційна рада:

Байрак О.М. (Україна)

Бурда Р.І. (Україна)

Гелюта В.П. (Україна)

Голуб В.Б. (Росія)

Дубина Д.В. (Україна)

Злобін Ю.А. (Україна)

Остапко В.М. (Україна)

Кондратюк С.Я. (Україна)

Коротченко І.А. (Україна)

Мосякін С.Л. (Україна)

Мельник В.І. (Україна)

Нойгойзлова З. (Чеська республика)

Ткаченко B.C. (Україна)

Хитрий М. (Чеська республика)

Чорнобай Ю.M. (Україна)

Царенко П.М. (Україна)

Царик Й.B. (Україна)

Шевчик В.Л. (Україна)

Яролімек І. (Словаччина)

 

Видавець: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Терещенківська, 2, Київ, 01601

fax/ тел. 234-40-41

 

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

Журнал публікується з 1996 р.

 

На головну