Контакти

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
Національної академії наук України

Адреса: вул. Терещенківська, 2, 01601, м. Київ, Україна
Телефон: +38 (044) 2344041
Факс: +38 (044) 2344041
E-mail: e-mail address

Директор: д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України Мосякін Сергій Леонідович
тел.: +38 (044) 2344041
Заступник директора: д.б.н., с.н.с. Виноградова Оксана Миколаївна
тел.: +38 (044) 2396769
Заступник директора: д.б.н., проф. Золотарьова Олена Костянтинівна
тел.:+38 (044) 2345041
Учений секретар: к.б.н., с.н.с. Артеменко Ольга Анатоліївна
тел.: +38 (044) 2345041

При Інституті працює Спеціалізована вчена рада Д 26.211.01
по захисту докторських дисертацій за спеціальностями:
03.00.05 - ботаніка, 03.00.21 - мікологія
Голова Спеціалізованої ради - акад. НАН України Дідух Яків Петрович
Вчений секретар Спеціалізованої ради - к.б.н. Нипорко Світлана Олексіївна