Новини

100-літній ювілей Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Слайд-шоу «Ботанічні дослідження: від молекул до екосистем», присвячене 100-літньому ювілею Інституту ботаніки


З нагоди святкування вікового ювілею Національного гербарію України (KW) запрошуємо Вас взяти участь у заочній Міжнародній науковій конференції “ГЕРБАРІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ”, присвяченій 100-річчю від заснування Національного гербарію України (KW) – Гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, яка відбудеться 1 жовтня 2021 р. (м. Київ).

On the occasion of the anniversary of the National Herbarium of Ukraine – the Herbarium of M.G. Kholodny Institute of Botany of the NAS of Ukraine (KW), we invite you to participate in the online International scientific conference “HERBARIA OF THE 21st CENTURY: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES”, which will be held on 1 October 2021 (Kyiv).

 

    Перший циркуляр

    First circular


27 вересня 2021 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації ДАЦЮКА ВАДИМА ВІКТОРОВИЧА «ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ: СИНТАКСОНОМІЯ, ДИНАМІКА, ОХОРОНА» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


27 вересня 2021 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації БРЕНА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЙОВИЧА «ВОДОРОСТІ СОЛОНИХ ПРИМОРСЬКИХ ВОДОЙМ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Горєлова Олена Іванівна
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: “Антиоксидантна і осмопротекторна системи злаків при адаптації до гіпотермії”
Науковий керівник: Колупаєв Юрій Євгенович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.008 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Горєлової О.І. (наказ МОН України №765 від 02.07.2021)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся в режимі відеоконференції на платформі Zoom.
Посилання на дистанційний захист: Ідентифікатор конференції: 972 1700 6015, код доступу: 4xc0Wt.

Дата захисту: 14 вересня 2021 року о 14:00

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

Відеозапис захисту

 


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Шкляревський Максим Анатолійович
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: “Функціональна взаємодія фітогормонів і газотрансмітерів при адаптації рослин до абіотичних стресорів”
Науковий керівник: Карпець Юрій Вікторович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.007 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Шкляревського М.А. (наказ МОН України №765 від 02.07.2021)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся в режимі відеоконференції на платформі Zoom.
Посилання на дистанційний захист: Ідентифікатор конференції: 960 7895 8514, код доступу: 6s5h5d

Дата захисту: 7 вересня 2021 року об 11:00

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

Відеозапис захисту

 


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Дайнеко Поліна Михайлівна
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: “Флора городищ Нижнього Придніпров’я”
Науковий керівник: Мойсієнко Іван Іванович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.006 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Дайнеко П.М. (наказ МОН України №631 від 07.06.2021)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, мала конференц-зала

Дата захисту: 19 липня 2021 року об 11:00

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

НАКАЗ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту

 


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Садогурська Соф’я Сергіївна
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: “Рід Cystoseira s.l. у Чорному морі та Левантійському басейні Середземного моря”
Науковий керівник: Виноградова Оксана Миколаївна

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.005 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Садогурської С.С. (наказ МОН України №566 від 24.05.2021)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, мала конференц-зала

Дата захисту: 6 липня 2021 року о 14-00

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

НАКАЗ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту

 


6 травня 2021 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації МИХАЙЛЮК ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ «ВОДОРОСТІ ТА ЦІАНОБАКТЕРІЇ БІОЛОГІЧНИХ ҐРУНТОВИХ КІРОЧОК: РІЗНОМАНІТТЯ, ФІЛОГЕНІЯ, ТАКСОНОМІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ПОШИРЕННЯ» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


6 травня 2021 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації ГАПОНА ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА «МОХОПОДІБНІ МАЛИХ МІСТ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ’Я (ФЛОРА, РОСЛИННІСТЬ, БРІОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


26 квітня 2021 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації ГОНЧАРЕНКА ІГОРЯ ВІКТОРОВИЧА «КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ, СТРУКТУРИ І АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННОСТІ» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


5 квітня 2021 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації РЕШЕТНИК КАТЕРИНИ СЕРГІЇВНИ «ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ МІЦЕЛІЮ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ РОСТОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ BASIDIOMYCOTA» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


5 квітня 2021 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації дисертації БОРОВИК ЛАРИСИ ПАВЛІВНИ «ДЕМУТАЦІЙНА ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЛУГАНСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ (ВІДДІЛЕННЯ СТРІЛЬЦІВСЬКИЙ СТЕП)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Конайкова Валерія Олегівна
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: «Структура та динаміка рослинності природного заповідника «Єланецький степ»
Науковий керівник: Дідух Яків Петрович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.004 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Конайкової В.О. (наказ МОН України №72 від 20.01.2021)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, мала конференц-зала

Дата захисту: 17 березня 2021 року об 11-00

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

НАКАЗ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту

 


1 березня 2021 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації ЗУБЦОВОЇ ІННИ ВОЛОДИМИРІВНИ «ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗАПЛАВ РІЧОК КРОЛЕВЕЦЬКО-ГЛУХІВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


1 березня 2021 р. о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації СКРИПЕЦЬ ХРИСТИНИ ІГОРІВНИ «РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ GLADIOLUS IMBRICATUS L. ТА IRIS SIBIRICA L. (IRIDACEAE JUSS.)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


8 лютого 2021 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації БУДЖАКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА «ОЦІНКА ФІТОРІЗНОМАНІТНОСТІ ТРАВ’ЯНИХ ЕКОСИСТЕМ БАСЕЙНІВ ПРУТУ І СІРЕТУ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ) З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


8 лютого 2021 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбувся захист дисертації ІВАНЕНКО ОЛЕКСАНДРИ МИКОЛАЇВНИ «АФІЛОФОРОЇДНІ ГРИБИ КИЇВСЬКОГО ПЛАТО» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Давидова Анастасія Олександрівна
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: “Фіторізноманіття НПП «Джарилгацький»: структура, динаміка, охорона”
Науковий керівник: Дубина Дмитро Васильович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.002 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Давидової А.О. (наказ МОН України №1198 від 28.09.2020)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, мала конференц-зала

Дата захисту: 14 грудня 2020 року о 10-00

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

НАКАЗ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту

 


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Кривошея-Захарова Ольга Миколаївна
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: “Діатомові водорості Полтавськорівнинного альгофлористичного району (Україна)”
Науковий керівник: Царенко Петро Михайлович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.003 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Кривошеї-Захарової О.М. (наказ МОН України №1392 від 09.11.2020)

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, мала конференц-зала

Дата захисту: 14 грудня 2020 року о 14-00

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

НАКАЗ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту

 


ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ:
Дармостук Валерій Вікторович
Галузь знань: 09
Спеціальність: 091 – Біологія
Назва дисертаційної роботи: “Ліхенофільні гриби степової зони України”
Науковий керівник: Ходосовцев Олександр Євгенович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.211.001 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації ДАРМОСТУКА В.В.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Захист дисертації відбувся за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2, мала конференц-зала

Дата захисту: 15 жовтня 2020 року о 14-00 (перенесена на 9 листопада 2020 року о 12-00)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДАРМОСТУКА ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДАРМОСТУКА ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА (НОВЕ)

 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)

НАКАЗ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис захисту

 


ІV Міжнародна конференція «КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ТА БІОТОПІВ УКРАЇНИ» (25-26 березня 2020 р., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, вул. Терещенківська, 2; м. Київ, Україна)


Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – лауреат WEB OF SCIENCE AWARD 2019 in the category of SCIENCE INFLUENCE LIDER:  PLANT AND ANIMAL SCIENCE


18 червня 2019 р. за сприяння народних депутатів України Анатолія Сергійовича Матвієнка, Михайла Володимировича Довбенка, Сергія Івановича Березенка, а також Вадима Валентиновича Гриба, Петра Володимировича Мірошникова, Павла Анатолійовича Матвієнка, Юрія Борисовича Яковенка, депутата Київської міської ради Володимира Володимировича Прокопіва і керуючого справами секретаріату Київської міської ради Ігора Мирославовича Хацевича на фасаді будинку Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (вул. Терещенківська, 2) відбулося відкриття меморіальної дошки на вшанування пам’яті академіка НАН України, державного, політичного та громадського діяча, директора Інституту з 1970–2003 рр. КОСТЯНТИНА МЕРКУРІЙОВИЧА СИТНИКА


VI International Conference “Advances in Modern Phycology”. Book of Abstracts. 15-17 May 2019, Kyiv, Ukraine. Kyiv, 2019. 128 p.


Наказ про визнання наукового ступеня здобутого в іноземному закладі вищої освіти


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

На головну