Центр колективного користування ультрацентрифугою НАН України (ЦККУ)

Керівник Центру – зав. відділом клітинної біології та анатомії, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України Є.Л. Кордюм

Технічне обслуговування ультрацетрифуги – пров. інженер відділу клітинної біології та анатомії Т.В. Воробйова

Адреса: вул. Велика  Житомирська, 28,  кімн. 25

Тел.: 38 (044) 272 32 36

Fax: 38 (044) 272 32 36

Е-mail:


Згідно розпорядження Президії НАН України № 174  від 27.03.2008 р. в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного при відділі клітинної біології та анатомії без статусу юридичної особи,  як  не структурний підрозділ створено Центр колективного користування ультрацентрифугою OPTIMA LE-90K (надалі ЦККУ). Діяльність центру регламентується наказом, затвердженим директором Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного № 101 к від 08.07.2009 р.
ЦККУ створено з метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів (обладнання) вітчизняного або імпортного виробництва, які неможливо або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів.


Порядок надання послуг та оформлення заявок

Наукові установи та організації НАН України (далі Замовники), які мають потребу в користувані ультрацентрифугою, два рази на рік (до 15 січня та до 15 червня) подають у письмовому вигляді до Бюро ВЗБ НАН України у відповідності із затвердженими робочими планами свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень.
Розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування ультрацентрифугою, розрахований згідно встановлених норм помісячно (при роботі в одну зміну – 8-ми годинний робочий день), складає 1,5 тижня для потреб Інституту ботаніки і стільки ж для замовників з інших наукових установ і організацій НАН України, 1 тиждень у відповідності до чинного законодавства – для платного використання обладнання Центру іншими установами, підприємствами та організаціями, які не перебувають у віданні НАН України.
Графік роботи ЦККУ з урахуванням режиму роботи Інституту ботаніки і потреб вчених НАН України у використанні обладнання Центру визначає Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, узгоджуючи з Бюро ВЗБ. У відповідності до графіку, наукові установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на обладнанні Центру, за 1-2 місяці подають письмову заявку до Центру з описом типу ротора, необхідних умов центрифугування та кількістю зразків.
Для замовників установ, які не підпорядковані НАН України, надається платне використання обладнання Центру згідно чинного законодавства України.
Центр має право не приймати для досліджень матеріал, не підготовлений належним, згідно з методиками, чином. Використання часу роботи приладів та обладнання реєструється в робочих журналах. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного забезпечує витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання ЦККУ.

 

Характеристика  ультрацентрифуги   Optima L-90K (230 В, 50 Гц).

 • Швидкість до 90 000 об/хв.
 • Прискорення до 694 000 g.
 • Прямий індукційний вакуумований привід з  частотним керуванням.  
 • Толерантність приводу до дисбалансу ± 5 мл або ± 10% об'єму зразка (обирається більше значення).
 • Термоелектричне охолодження камери та повітряне охолодження приводу не потребує застосування фтор-хлорвуглеводнів (фреонів).
 • Максимальне виділення тепла центрифуги становить  1 кВт (3412 Британських теплових одиниць за годину).
 • Попереднє термостатування ротора в камері до 4 годин.
 • 2 режими розгону ротора (максимальне від 0 до заданої швидкості та повільне від 0 до 500 об/хв. з подальшим максимальним прискоренням заданої швидкості) та 3 незалежних режиму гальмування (примусове гальмування до 0 або 500 об/хв., вільне уповільнення).
 • Контроль швидкості обертання  ± 20 об/хв.
 • Виведення даних по швидкості обертання з кроком 100 об/хв.
 • Діапазон температури робочого приміщення від 15 до 40o С.
 • Діапазон робочої температури камери:  0 – 40o С. Система інфрачервоного радіометричного контролю температури з точністю ± 0,5o С. Автоматична система захисту від перевищення заданої температури.
 • Вакуум менше  3 мкм ртутного стовпчика. Вакуумний насос з системою продувного сушіння.
 • Мікропроцесорне електронне управління. Ручний та програмований режими управління.
 • Пам'ять на 9 програм + програма затримки старту. Економічний режим очікування.
 • Таймер з установкою  до 99 годин 59 хв. та режимом "HOLD" і w2t. w2t - інтегратор з відображенням до 9,99х10Е14 радіан2/сек.
 • Цифрова сенсорна клавіатура-дисплей.
 • 8 робочих програмам та додаткова сервісна діагностика приладу.
 • Автоматичний повторний запуск незалежно від швидкості обертання у випадку знеструмлення.
 • Датчик дисбалансу DRIC (Dinamic Rotor Inertia Check – ідентифікація ротора по його динамічній інерції) для визначення максимально допустимої швидкості обертання ротора.
 • Оптична система захисту від перевищення швидкості з автоматичною корекцією  максимально припустимої швидкості обертання ротора.
 • Можливість повного обслуговування приладу з боку передньої панелі.
 • Наявність 2 роторів – кутового та горизонтального.
 • Кутовий ротор Type 50.2 Ti титановий з фіксованим кутом нахилу пробірок 24o,  максимальний об'єм  12х39 мл, максимальна швидкість 50000 об/хв.,  максимальне прискорення відцентрового силового поля 302 000 g. Призначений для розділення значних об'ємів субклітинних фракцій.
 • Горизонтальний ротор SW 32.1 Ti з титановими головкою та корзинами ("бакетами"), максимальний об'єм  6х17 мл,  максимальна швидкість 32000 об/хв., максимальне прискорення відцентрового силового поля 187000 g.  Призначений для розділення субклітинних фракцій.

 

На головну