Кучер Оксана Олександрівна (Oksana Kucher)

 

Народилася в 1984 в м. Сніжне Донецької області.
З 2002 до 2007 рр. навчалася в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка після закінчення якого здобула кваліфікацію «Інженер садово-паркового господарства»
З 2008 до 2014 рр. старший лаборант кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
В 2008 р. вступила в аспірантуру Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, без відриву від виробництва.
З 2014 до 2017 провідний інженер відділу геоботаніки та екології.
В 2017 захистила дисертацію на тему «Адвентивна фракція флори Старобільського злаково-лучного степу та її інвазійний потенціал», одержала науковий ступінь кандидат біологічних наук за спеціальністю «03.00.05 - ботаніка».
З 2017 молодший науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного.

З 2018 науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного.

 

Наукові інтереси: синантропна флористика, інвазійні види, адвентивна фракція, популяційні дослідження.

E-mail: kucher.oksana29@gmail.com

 

Вибрані праці:

  1. Кучер О.О.Історичний огляд основних класифікацій видів адвентивних рослин // Біол. студії / Stud. Biol. – 2014. – 8, № 1. – С. 247-254.
  2. Кучер О.О. Знахідки видів адвентивних рослин у флорі Старобільського злаково-лучного степу // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 6. – С. 720-722.
  3. Kucher O.O.Invasive species in the flora of the Starobilsk grass-meadow steppe (Ukraine) // Environ. & Socio-economic Studies. – 2015. – 3, № 2. – P. 11-22.
  4. Kucher O.O. Transformer species in the flora of the Starobilsk grass-meadow steppe (Ukraine) // Biodiv. Res. Conserv. – 2015. – 40. – P. 49-59.
  5. Кучер О.О. Систематична структура адвентивної фракції флори Старобільського злаково-лучного степу // Укр. ботан. журн. – 2016. – 73, № 2. – С. 153-157.
  6. Кучер О.А.Адвентивная фракция флоры Старобельськой злаково-луговой степи // Фиторазнообразие Вост. Европы. – 2016. – Х, № 2. – С. 115-144.

 

На головну