Двірна Тетяна Сергіївна (Tetyana Dvirna)

Народилася 8 червня 1985 р. на Полтавщині

2002–2008 рр. – студентка природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

2008–2010 рр. – асистент кафедри екології та охорони довкілля природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

2010–2013 рр. – аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

2013–2015 рр. – провідний інженер Інституту.

2015 р. – захистила дисертацію на тему «Адвентивна фракція флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу та її інвазійний потенціал» і одержала науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.05 – ботаніка».

З 2015 р. – молодший науковий співробітник Інституту.

З 2016 р. – науковий співробітник Інституту.

 

Наукові інтереси: флористика, популяційні дослідження.

E-mail: dvirna_t@ukr.net

 

Перелік публікацій:

 1. Двирна Т.С. Адвентивная фракция флоры Роменско-Полтавского геоботанического округа: анализ и конспект / Т.С. Двирна // Фиторазнообразие Вост. Европы. – 2014. – VIII, № 1. – С. 4–19.
 2. Буджак В.В. Картування видів адвентивних рослин Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / В.В. Буджак, Т.С. Двірна // Біол. сист. – 2014. – Т. 6, Вип. 1. – С. 78–81.
 3. Двірна Т.С. Географічна структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 3. – С. 308–313.
 4. Двирна Т.С. Asclepias syriaca L. – история культивирования и современное распространение на территории Роменско-Полтавского геоботанического округа (Украина) / Т.С. Двирна // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: мат. раб. совещ. (Москва, 10-13 сентября 2014 г.) / ред. С.Р. Майоров. – М.: МАКС Пресс, 2014. – С. 82–88.
 5. Двірна Т.С. Аналіз біоморфологічної структури адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Проблемы и перспективы исследований растительного мира: мат. Междунар. науч.-пр. конф. молодых ученых (Ялта, 13-16 мая 2014 г .). – Ялта, 2014. – С. 90–91.
 6. Dvirna T. Invasive species on the territory of the Romensko-Poltavsky Geobotanical District (Ukraine) / T.S. Dvirna // Biodiversity Research and Conservation. Suppl. I. Proceedings of the 11 th International conference «Synanthropization of flora and vegetation» (September 11–13, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland). – Poland, 2014. – P. 47.
 7. Двірна Т.С. Знахідки Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) на території Лівобережного Лісостепу України / Т.С. Двірна, К.О. Звягінцева // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 3. – С. 351– 353.
 8. Двірна Т.С. Нове місцезнаходження Echinochloa microstachya (Wieg.) Rydb. (Poaceae) на території України / Т.С. Двірна // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 71, № 4. – С. 516–518.
 9. Двірна Т.С. Систематична структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70 , № 6. – С. 737–741.
 10. Dvirna T.S. A systematic structure analysis of the alien fraction of the flora of the Romensko-Poltavsky Geobotanical Region / T.S. Dvirna // Актуальні проблеми ботаніки та екології: мат. Міжн. конф. молодих учених. – Щолкіне, 2013. – С. 82.
 11. Двірна Т.С. Ергазіофіти – нестабільний компонент адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: мат. Міжн. наук. конф. (Київ, 28–31 травня 2013 р.). – К., 2013. – С. 66–67.
 12. Двірна Т.С. Історія дослідження адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Біол. сист. – Т. 3. – Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 58–66.
 13. Двірна Т.С. Знахідки видів адвентивних рослин на території Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Укр. ботан. журн. – 2012. – Т. 69, № 6. – С. 847–853.
 14. Двірна Т.С. Основні осередки занесення видів адвентивних рослин на територію Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Синантропізація рослинного покриву України: тези наук. допов. (Переяслав-Хмельницький, 2012 р.). – К. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 31–32.
 15. Двірна Т.С. База даних «Адвентивна фракція флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу» / Т.С. Двірна // Актуальні проблеми ботаніки та екології: мат. Міжн. конф. молодих учених (Ужгород, 19–23 вересня 2012 р.). – Ужгород: Вид-во ФОП Бреза А.Е., 2012. – С. 81–82.
 16. Двірна Т.С. Основні етапи дослідження адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу / Т.С. Двірна // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIII Каришинські читання: зб. наук. праць. – Полтава, 2011. – С. 20–21.

 

На головну