Новини

VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної альгології» (18-20 травня 2019 р., м. Київ, Україна).

Перший інформаційний лист


3 грудня 2018 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ПРИДЮКА М.П. “ГРИБИ РОДИН BOLBITIACEAE ТА PSATHYRELLACEAE УКРАЇНИ: ВИДОВИЙ СКЛАД, ПОШИРЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


3 грудня 2018 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЯЦЮК І.І. “ДИСКОМІЦЕТИ ХАРКІВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” (20-22 September, 2018, Uzhhorod – Berehove, Ukraine)

    First circular

    Second circular

    Conference programme

    Book of abstracts

    Resolution of the XII International Conference


26 червня 2018 року, в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного на спільному засіданні Українського Ботанічного товариства і Українського товариства фізіологів рослин відбулися ХVІ читання, присвячені пам’яті академіка Миколи Григоровича Холодного – геніального вченого-природознавця, філософа й мислителя, 136-річчя від дня народження якого відзначалося днями. Учасники зібрання, а в ньому взяли участь члени НАН України, відомі вчені, представники наукових установ зі столиці та інших міст України, заслухали наукові доповіді докт. біол. наук, професора І.В. Косаківської “Фітогормони в онтогенезі Polypodiophyta”, канд. біол. наук К.О. Романенко “Екзогенні фітогормони в регуляції росту і розвитку гаметофіту папоротей” та докт. педаг. наук, професора С.Д. Рудишина “Погляди Миколи Холодного як передумова концепції сталого розвитку людства”. Відбулося зацікавлене обговорення сучасного стану досліджень у галузі фітогормонології, творцем якої був М.Г. Холодний. Для учасників слухань були проведені екскурсії до кімнати-музею М.Г. Холодного та Центру колективного користування високоефективним рідинним хромато-мас-спектрометром.


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну