Новини

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад:

 

Посада
Спеціальність та спеціалізація
Кількість вакансій
Молодший науковий співробітник
091 Біологія
(спеціалізація – фітохімія)
1
Молодший науковий співробітник
091 Біологія
(спеціалізація – фізіологія рослин)
1

 

Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) або успішно захищена дисертація на здобуття відповідного наукового ступеня; наявність публікацій у фахових виданнях за спеціалізацією.

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

  1. Копію паспорта громадянина України або документа, що його замінює (оригінал  пред’являється особисто).
  2. Заяву на ім’я директора.
  3. Особовий листок (анкету наукового працівника) із фотографією.
  4. Список наукових праць (підписаний автором та завірений ученим секретарем установи).
  5. Копії диплома про освіту, диплома, що підтверджує присудження наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (при наявності) (оригінали документів пред’являються претендентом особисто).

Прийом документів  проводиться до 20 січня 2018 року

за адресою: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004  

Довідки за телефонами:  +38(044) 234 5041; +38(044) 234 289

21 грудня 2017 року


Нові надходження журналів до наукової бібліотеки Інституту


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України на 2017 рік


27 квітня 2017 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації СЕРЕДНЯЦЬКОЇ С.Л. “CAREX BOHEMICA, C. DAVALLIANA, C. UMBROSA (CYPERACEAE) В УКРАЇНІ: ХОРОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ЦЕНОЛОГІЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОХОРОНА” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


27 квітня 2017 р. о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації АЛЬ-МААЛІ Г.А. “ВПЛИВ ЦИТРАТІВ МЕТАЛІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ АКВАНАНОТЕХНОЛОГІЇ, НА БІОЛОГІЮ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST. І TRAMETES VERSICOLOR (L.) LLOYD. У КУЛЬТУРІ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну