Новини

3 червня 2019 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЧУСОВОЇ О.О. “РОСЛИННІСТЬ ТА БІОТОПИ БАСЕЙНУ Р. КРАСНА” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат


VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної альгології» (15-17 травня 2019 р., м. Київ, Україна).

Перший інформаційний лист

Другий інформаційний лист

Second circular


ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України» (26-27 вересня 2019 р., м. Київ, Україна).

Перше інформаційне повідомлення


Наказ про визнання наукового ступеня здобутого в іноземному закладі вищої освіти


18 березня 2019 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЩЕРБАКОВОЇ Ю.В. “ОПЕРКУЛЯТНІ ДИСКОМІЦЕТИ РОДИНИ PYRONEMATACEAE ПОЛОНИНСЬКО-ЧОРНОГІРСЬКИХ КАРПАТ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


18 березня 2019 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ШЕВЧЕНКО М.В. “АФІЛОФОРОЇДНІ ГРИБИ ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


3 грудня 2018 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ПРИДЮКА М.П. “ГРИБИ РОДИН BOLBITIACEAE ТА PSATHYRELLACEAE УКРАЇНИ: ВИДОВИЙ СКЛАД, ПОШИРЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


3 грудня 2018 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЯЦЮК І.І. “ДИСКОМІЦЕТИ ХАРКІВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

На головну