Новини

 

Запрошуємо Вас взяти участь у XIV з’їзді Українського ботанічного товариства, який відбудеться 25-26 квітня 2017 р. у місті Києві на базі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Інформаційний лист 1

Інформаційний лист 2


27 квітня 2017 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації СЕРЕДНЯЦЬКОЇ С.Л. “CAREX BOHEMICA, C. DAVALLIANA, C. UMBROSA (CYPERACEAE) В УКРАЇНІ: ХОРОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ЦЕНОЛОГІЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОХОРОНА” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


27 квітня 2017 р. о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації АЛЬ-МААЛІ Г.А. “ВПЛИВ ЦИТРАТІВ МЕТАЛІВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ АКВАНАНОТЕХНОЛОГІЇ, НА БІОЛОГІЮ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST. І TRAMETES VERSICOLOR (L.) LLOYD. У КУЛЬТУРІ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні Могили», присвяченої 90-й річниці заповідника «Кам’яні Могили», яка відбудеться на базі відділення Українського степового природного заповідника НАН України «Кам’яні Могили» (Донецька обл., Нікольський (Володарський) р-н, с. Назарівка) 25-27 травня 2017 р.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад:

 

Посада

Спеціалізація

Кількість вакансій

Молодший науковий співробітник

Ботаніка
(фікологія)

1

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 1. Копію паспорта громадянина України або документа, що його замінює (оригінал  пред’являється особисто).
 2. Заяву на ім’я директора.
 3. Особовий листок з обліку кадрів із фотографією.
 4. Список наукових праць (підписаний автором та завірений вченим секретарем установи).
 5. Копії диплома про освіту, диплома, що підтверджує присудження наукового ступеня, атестата, що підтверджує присвоєння вченого звання (при наявності) (оригінали документів пред’являються претендентом особисто).

Прийом документів  проводиться до 7 березня 2017 року

за адресою: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004  

Довідки за телефонами:  +38(044) 234 5041; +38(044) 234 289

8 лютого 2017 року


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад:

 

Посада

Спеціалізація

Кількість вакансій

Старший науковий співробітник

Фізіологія рослин
(фітогормонологія)

1

Молодший науковий співробітник

Ботаніка
(фітоценологія)

1

Молодший науковий співробітник

Ботаніка
(синантропна флористика)

1

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 1. Копію паспорта громадянина України або документа, що його замінює (оригінал  пред’являється особисто).
 2. Заяву на ім’я директора.
 3. Особовий листок з обліку кадрів із фотографією.
 4. Список наукових праць (підписаний автором та завірений вченим секретарем установи).
 5. Копії диплома про освіту, диплома, що підтверджує присудження наукового ступеня, атестата, що підтверджує присвоєння вченого звання (при наявності) (оригінали документів пред’являються претендентом особисто).

Прийом документів  проводиться до 25 лютого 2017 року

за адресою: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004  

Довідки за телефонами:  +38(044) 234 5041; +38(044) 234 289

26 січня 2017 року


Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом з Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України, як учасники провідної європейської мережі у галузі збереження рослинного різноманіття Planta Europa (http://www.plantaeuropa.net/), 22-26 травня 2017 року будуть приймати 8-му конференцію Planta Europa.
Якщо Ви бажаєте взяти участь у цьому заході з науковою доповіддю або у якості спонсора, будь ласка, перейдіть на офіційний сайт конференції


23 січня 2017 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації КУЧЕР О.О. “АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ ФЛОРИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО ЗЛАКОВО-ЛУЧНОГО СТЕПУ ТА ЇЇ ІНВАЗІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


23 січня 2017 р. о 13-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ВИНОКУРОВ Д.С. “РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ Р. ІНГУЛ: СИНТАКСОНОМІЯ, ДИНАМІКА, ОХОРОНА” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


17 жовтня 2016 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЦИМБАЛЮК З.М. “ПАЛІНОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОРЯДКУ LAMIALES S.L.: ФІЛОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ЕВОЛЮЦІЇ” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


17 жовтня 2016 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації КІША  Р.Я. “ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАРІОТИПІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИН LILIACEAE JUSS. S.L. ТА AMARYLLIDACEAE JAUME ST.-HIL. ФЛОРИ ЗАКАРПАТТЯ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD)
на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальностями:

 

091 Біологія (спеціалізації ботаніка, мікологія);
091 Біологія (спеціалізації біохімія, фізіологія рослин, клітинна біологія);
101 Екологія (спеціалізація екологія) – з відривом від виробництва.

 

Термін навчання: 2016-2020 рр. Навчання за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі з відривом від виробництва.

 

Вступники подають такі документи:

 1. заяву на ім’я директора;
 2. копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;
 3. особовий листок з обліку кадрів із фотографією;
 4. медичну довідку форми 086-У;
 5. копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);
 6. ксерокопії публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності);
 7. реферат з обраної спеціальності (для осіб, які не мають двох або більше статей у фахових виданнях за спеціальністю);
 8. три фотокартки розміром 3×4 см;
 9. копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

 

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.

 

Прийом документів  здійснюється до 10 вересня 2016 р. за адресою:

    м. Київ, вул. Терещенківська, 2, кім. 42,51 (дні: понеділок-четвер).

 

Телефони для довідок: +38 (044) 234 22 89; 234 50 41; 234 40 41.

 

Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра), іноземної мови (в обсязі, що відповідає рівню B2), філософії.

Навчання в аспірантурі за цільовим призначенням

(з відривом та без відрову від виробництва) проводиться на договірній основі за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за направленням установ або за особистим клопотанням претендента.

 

ВИТЯГ з Положення про апеляційну комісію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 


3-го червня 2016 р. виповнилося 90-років з дня народження академіка НАН України К.М. Ситника. Інститут відзначив славетний ювілей


21 березня 2016 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ЛЕОНТЬЄВА Д.В. “МІКСОМІЦЕТИ РОДИНИ RETICULARIACEAE: МОЛЕКУЛЯРНА ФІЛОГЕНІЯ, МОРФОЛОГІЯ І СИСТЕМАТИКА” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Відзив 3

Дисертаційна робота (повний текст)


21 березня 2016 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації КАЗАРІНОВА Г.О. “СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА ТА ОХОРОНА ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ДОЛИНИ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відзив 1

Відзив 2

Дисертаційна робота (повний текст)


21 травня 2011 р. відбулася екскурсія співробітників Інституту за маршрутом: музей поселень-гігантів трипільської культури (с. Легедзине Черкаської обл.) - садиба Наришкіних-Шувалових (м. Тальне Черкаської обл.) (палац по типу французьких мисливських замків епохи Ренесансу) - Букський каньйон (скальний каньйон на річці Гірний Тікич біля смп. Буки Черкаської обл.).

Фотографії


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну