Новини

4 червня 2018 р. о 12-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ПРИЛУЦЬКОГО О.В. “АГАРИКОЇДНІ ГРИБИ ХАРКІВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення таких вакантних посад:

 

Посада

Спеціалізація

Кількість вакансій

Науковий співробітник

091 Біологія,
спеціалізація – мікологія

1

Науковий співробітник

091 Біологія,
спеціалізація – альгологія

1

 

Кваліфікаційні вимоги: науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії); наявність публікацій у фахових виданнях за спеціалізацією.

 

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

  1. Копію паспорта громадянина України або документа, що його замінює (оригінал  пред’являється особисто).
  2. Заяву на ім’я директора.
  3. Особовий листок з обліку кадрів (анкету наукового працівника) із фотографією.
  4. Список наукових праць (підписаний автором та завірений ученим секретарем установи).
  5. Копії дипломів про освіту та присудження наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (при наявності) (оригінали документів пред’являються претендентом особисто).

Прийом документів  проводиться до 28 квітня 2018 року

за адресою: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004  

Довідки за телефонами:  +38(044) 234 5041; +38(044) 234 2289

29 березня 2018 року


Запрошення до підготовки збірника наукових статей, присвяченого 50-річчю заснування Луганського природного заповідника та ювілейним датам його філіалів – 70-річчю «Стрільцівського степу», 10-річчю «Трьохізбенського степу» і 90-річчю створення першої природоохоронної території в межах «Провальського степу»


ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Класифікація рослинності та біотопів України», яка відбудеться 19-21 квітня 2018 року на базі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Перший інформаційний лист

Другий інформаційний лист


XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”, (20-22 September, 2018, Uzhhorod – Beregovo, Ukraine)

First Circular


Нові надходження журналів до наукової бібліотеки Інституту


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну