Новини

26 червня 2018 року, в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного на спільному засіданні Українського Ботанічного товариства і Українського товариства фізіологів рослин відбулися ХVІ читання, присвячені пам’яті академіка Миколи Григоровича Холодного – геніального вченого-природознавця, філософа й мислителя, 136-річчя від дня народження якого відзначалося днями. Учасники зібрання, а в ньому взяли участь члени НАН України, відомі вчені, представники наукових установ зі столиці та інших міст України, заслухали наукові доповіді докт. біол. наук, професора І.В. Косаківської “Фітогормони в онтогенезі Polypodiophyta”, канд. біол. наук К.О. Романенко “Екзогенні фітогормони в регуляції росту і розвитку гаметофіту папоротей” та докт. педаг. наук, професора С.Д. Рудишина “Погляди Миколи Холодного як передумова концепції сталого розвитку людства”. Відбулося зацікавлене обговорення сучасного стану досліджень у галузі фітогормонології, творцем якої був М.Г. Холодний. Для учасників слухань були проведені екскурсії до кімнати-музею М.Г. Холодного та Центру колективного користування високоефективним рідинним хромато-мас-спектрометром.


4 червня 2018 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ДМИТРАШ-ВАЦЕБИ І.І. “РАРИТЕТНІ ВИДИ РОСЛИН ПІВДЕННОГО ОПІЛЛЯ: СТАН ПОПУЛЯЦІЙ, ЗАГРОЗИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05

Автореферат

Відгук офіційного опонента Безсмертної О.О.

Відгук офіційного опонента Федорончука М.М.

Дисертаційна робота (повний текст)


4 червня 2018 р. о 12-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відбудеться захист дисертації ПРИЛУЦЬКОГО О.В. “АГАРИКОЇДНІ ГРИБИ ХАРКІВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21

Автореферат

Відгук офіційного опонента Cухомлин М.М.

Відгук офіційного опонента Придюка М.П.

Дисертаційна робота (повний текст)


Запрошення до підготовки збірника наукових статей, присвяченого 50-річчю заснування Луганського природного заповідника та ювілейним датам його філіалів – 70-річчю «Стрільцівського степу», 10-річчю «Трьохізбенського степу» і 90-річчю створення першої природоохоронної території в межах «Провальського степу»


XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”, (20-22 September, 2018, Uzhhorod – Beregovo, Ukraine)

First Circular


Нові надходження журналів до наукової бібліотеки Інституту


Оголошення  про проведення  процедури відкритих торгів

 

 

На головну