Рада молодих учених

web-site: www.botany-center.kiev.ua

e-mail: botany-center@ukr.net

 

Положення про раду молодих учених інституту ботаніки

 

Основними завданнями своєї діяльності РМУ Інституту ботаніки вважає сприяння творчому росту молодих учених і підвищенню їх наукового рівня, координацію дослідницької діяльності молодих науковців та аспірантів Інституту, встановленню зв’язків між молодими вченими-ботаніками.

Склад ради молодих учених
2014 р.

Голова – к.б.н. Ігор Ольшанський (відділ систематики та флористики судинних рослин), olshansky1982@ukr.net

Заступник голови – Марія Зикова (відділ мікології), zykova.masha@gmail.com

Секретар – Тетяна Карпюк (відділ систематики та флористики судинних рослин), tan.karpiuk@gmail.com

 

Члени ради:

Вікторія Березовська (відділ фікології), betulaceae@list.ru
к.б.н. Василь Бриков (відділ клітинної біології та анатомії), brykovvasja@gala.net
Денис Винокуров (відділ геоботаніки та екології фітосистем), phytosocio@ukr.net
к.б.н. Анна Войцехович (відділ ліхенології та бріології), trebouxia@gmail.com
Вадим Дацюк (відділ геоботаніки та екології фітосистем), vdacuk@ukr.net
к.б.н. Людмила Димитрова (відділ ліхенології та бріології), ldymytrova@gmail.com
Іван Жупанов (відділ клітинної біології та анатомії), vanabis@list.ru
к.б.н. Олена Клименко (відділ клітинної біології та анатомії), li_grey@mail.ru
Андрій Мосякін (відділ геоботаніки та екології фітосистем), amosyakin@gmail.com
Валерія Павленко-Баришева (відділ геоботаніки та екології фітосистем), 1zlaya@mail.ru
к.б.н. Олена Перегрим (відділ систематики та флористики судинних рослин), euphrasia@ukr.net
к.б.н. Олександр Поліщук (відділ мембранології та фітохімії), polishch@yandex.ru

 

 

 

Куратори Ради молодих учених

д.б.н., чл.–кор. НАН України Єлизавета Львівна Кордюм

д.б.н. Олена Костянтинівна Золотарьова

Основні напрямки діяльності

Основними напрямками діяльності РМУ є організація конференцій молодих учених-ботаніків, наукових семінарів для молодих науковців, а також проведення ботанічних стажувань для школярів.

 

За ініціативою РМУ щорічно проходять наукові конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». Багато кандидатських дисертацій та дипломних робіт пройшли апробацію саме на цих молодіжних конференціях. Співорганізаторами конференції були Харківський, Львівський, Одеський, Херсонський  та Кам’янець-Подільський національні університети, Національний університет біореурсів і природокористування, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільський та Одеський державні сільськогосподарські інститути, Полтавський, Ніжинський та Чернігівський державні педагогічні інститути, Нікітський, Кременецький та Донецький ботанічні сади, Березнівський державний дендрологічний парк, Канівський природний заповідник, Національні природні парки «Деснянсько-Старогутський», «Подільські Товтри», а також Яворівський, Кременецький та Березнівський лісотехнічні коледжі.

 

 

Міжнародна конференція молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”
(Полтава, 15-20 вересня 2015 р.)

 

З 15 по 20 вересня 2015 року відбулася Міжнародна конференція молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”, присвячена 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова. У цьому році вона проходила в самому серці України – в Полтаві на базі Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

Організаторами конференції були: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський», Регіональний ландшафтний парк «Диканський», Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Полтавське відділення Українського ботанічного товариства.

Участь у конференції взяло понад 150 науковців, аспірантів і студентів з України, Сербії, Російської Федерації та з Нігерії (з них очно – 65). Учасники представляли більше 40 наукових установ, зокрема, науково-дослідні інститути: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут гідробіології НАН України, Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Інститут морської біології НАН України, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України, Інститут садівництва НААН України, Національний науково-природничий музей НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут агроекології і природокористування НААН України, університети: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет природокористування і біорізноманіття України, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Херсонський державний університет, Білоцерківський національний аграрний університет, природоохоронні установи: Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, Національний природний парк «Джарилгацький» та інші.

Розпочалася конференція пленарним засіданням, на якому було виголошено три наукові доповіді: “Академік Дмитро Костьович Зеров (1895-1971) – “наше ясне сонечко” (до 120-річчя з дня народження)” (к.б.н. В.М. Вірченко), “Мохова рослинність України: стан та перспективи досліджень” (д.б.н. С.В. Гапон) та “Флора Лівобережного Лісостепу: сучасний стан та перспективи подальшого вивчення” (к.б.н. Д.А. Давидов).

Подальша робота конференції відбувалася за секціями: 1. Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія, 2. Систематика та флористика судинних рослин, 3. Екологія рослин та фітоценологія, 4. Експериментальна ботаніка, 5. Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура.

Під час конференції учасники мали змогу відвідати дві ботанічні школи: “Методика аналізу мікроморфологічної будови вегетативних органів рослин: Що? Як? Навіщо?” (куратор – к.б.н. О.А. Футорна) та “Створення об’єктів природно-заповідного фонду на ботанічно цінних територіях” (куратор – к.б.н. І.А. Коротченко).

На конференції була широка культурна програма. Так, проведено екскурсії до двох регіональних ландшафтних парків – «Диканського» та «Нижньоворсклянського», Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського, Державним історико-культурним заповідником «Поле Полтавської битви», в Музей українського весілля (с. Великі Будища Диканського р-ну) та ботанічним садом Полтавського НПУ ім. В.Г. Короленка.

 

Рада молодих учених Інституту ботаніки висловлює подяку співорганізаторам конференції, а також Диканській районній державній адміністрації та Кобеляцькій районній державній адміністрації за сприяння в проведенні конференції.

 

 

 

Міжнородна конференція молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”
(Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.)

 

З 19 по 23 вересня 2012 року в м. Ужгороді на базі Ужгородського національного університету відбулася чергова Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», співорганізаторами якої виступили Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Ужгородський національний університет (УжНУ).
Розпочалася конференція пленарним засіданням, під час якого доповідачі висвітлювали наукове сьогодення Закарпаття. До уваги учасників були представлені ґрунтовні, глибокі доповіді («Ужгородська школа ембріологів: історія та сьогодення», к.б.н., доц., О.Б. Колесник (УжНУ); «Цитомиксис, его природа и роль в регуляции фертильности растений», к.б.н., пров. наук. співроб., О.А. Кравець (Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України); «Флора і рослинність боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція їх охорони», к.б.н., доц. Л.М. Фельбаба-Клушина (УжНУ); «Біохімічне вивчення рослин західного регіону України, які використовуються при лікуванні судом», д.б.н., проф. Н.М. Воробець (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), присвячені як історії формування та діяльності Ужгородської школи ембріологів, так і актуальним науковим проблемам.
Подальша робота конференції традиційно проходила за п’ятьма секціями: 1) Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія; 2) Систематика та флористика судинних рослин; 3) Екологія рослин та фітоценологія; 4) Експериментальна ботаніка; 5) Інтродукція рослин та ландшафтна архітектура. На секційних засіданнях, що проходили два дні, учасниками були представлені усні та стендові доповіді, проведені цікаві диспути та обговорення.
В рамках конференції відбувся семінар, присвячений анатомічній будові квітки, куратором якого виступив докт. біол. наук, проф. С.О. Волгін (Волинський національний університет імені Лесі Українки).
Майже 300 молодих учених з 10 країн (Україна, Білорусь, Латвія, Росія, Сербія, Грузія, Азербайджан, Туреччина, Іран, Казахстан) прийняли участь у роботі конференції, у т.ч. 135 науковців з України, Білорусі, Латвії, Росії, Туреччини приїхали до Ужгорода. 
Заключні дні конференції традиційно були присвячені екскурсіям. Учасники мали змогу ближче познайомитися з самобутньою культурою, багатою історією та мальовничою природою Закарпаття під час екскурсій до Ужгородського, Мукачівського («Паланок») та Чинадіївського замків; музею «Старе село» у с. Колочава; НПП «Синевир», зокрема «Центру реабілітації бурих ведмедів» та озера Синевир.

 

Організаційний комітет конференції щиро вдячний Президії Національної академії наук України за сприяння та фінансову підтримку, Національному природному парку «Синевир» та особисто заступнику директора НПП «Синевир» к.б.н. Ю.Ю. Тюху за всебічну допомогу, Р.Я. Кішу за надзвичайно змістовну екскурсію Мукачівським замком.

 

 

 

Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології»
(9–13 серпня 2011 року, м. Березне, Україна)

 

Організаторами конференції були Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Березнівський державний дендрологічний парк. У роботі конференції взяли участь 289 учасників з 10 країн світу, 60 міст, 97 наукових установ. Серед них очну участь взяли 66 учасників з 6 країн (Україна, Росія, Білорусь, Латвія, Польща, Туреччина), 18 міст та 28 наукових установ.
Робота конференції проходила за шістьма секціями: 1 – альгологія, мікологія, бріологія та ліхенологія; 2 – систематика та флористика судинних рослин; 3 – екологія рослин та фітоценологія; 4 – експериментальна ботаніка; 5 – історія ботанічної науки та етноботаніка; 6 –  інтродукція рослин та ландшафтна архітектура. Заслухано і обговорено 32 усних доповіді та 8 постерних доповідей. Проведені семінар на тему «Створення об’єктів природно-заповідного фонду», круглий стіл на тему «Фітоінвазії: загальні проблеми», ботанічна школа за напрямком «Палеоекологічні дослідження торфових екосистем», ботанічні екскурсії у Березнівський державний дендрологічний парк та Надслучанський регіональний ландшафтний парк. За матеріалами доповідей надруковано збірник тез.

 

 

 

 

 

 

 

Рада молодих учених Інституту ботаніки співпрацює з Національним еколого-натуралістичним центром, зокрема бере участь у проведені Всеукраїнських ботанічних стажувань для обдарованих школярів.

 

 

 

На головну