Українське ботанічне товариство

 

Українське ботанічне товариство (УБТ) створено 19 березня 1925 року як наукове товариство при Академії наук УРСР.
Українське ботанічне товариство є громадським об'єднанням, до якого входять на добровiльнiй основі й спiльностi iнтересiв ботаніки та мікологи, а також iншi громадяни, що цiкавляться ботанiкою та спорiдненими науками. Товариство є неприбутковою некомерційною організацією.
УБТ здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України відповідно до Конституції України, чинного законодавства та Статуту. УБТ діє на основі добровiльностi, рiвноправностi, самостiйностi його членiв, самоврядування, законностi i гласностi.
УБТ у встановленому порядку налагоджує на взаємовигiдних умовах творчi, економiчнi, виробничi зв'язки з iншими громадськими товариствами та органiзацiями як в Українi, так i за її межами.

Мета діяльності УБТ – сприяння створенню необхiдних умов для найбiльш повного задоволення та втілення в життя творчих i професiйних iнтересiв членiв Товариства, забезпечення їх соцiально-правової захищеностi.

Основні завдання УБТ:
- сприяння розвитковi ботанiчної та спорiднених наук, фундаментальних i прикладних їх роздiлiв;
- розвиток творчої спiвдружностi членiв Товариства з науковою громадськiстю в галузi ботанiки в Українi та за її межами;
- вивчення професiйних i соцiальних проблем та iнтересiв членiв Товариства з метою формування умов i соцiально-економiчних передумов для пiдвищення престижностi та громадської значимостi професiї ботанiка, створення середовища, яке сприяє професiйному зростанню членiв Товариства;
- встановлення наукових i дiлових зв'язкiв із зарубiжними країнами, мiжнародними громадськими органiзацiями, українськими вченими, якi проживають за межами України;
- змiцнення дружби i взаємодопомоги серед ботанiкiв.

Першим головою Товариство був академік АН УРСР О.В. Фомін (1925–1935), згодом його очолювали академік АН УРСР Д.К. Зеров (1957–1972), академік НАН України К.М. Ситник (1972 – 2011), член-кореспондент НАН України С.Л. Мосякін (з 2011 – до тепер).

До складу товариство зараз входять 26 відділень (адреси і телефони), що нараховують понад 800 членів.

Склад виконавчого комітету:

Президент УБТ: член-кореспондент НАН України С.Л. Мосякін
Перший віце-президент: член-кореспондент НАН України І.О. Дудка
Віце-президенти: член-кореспондент НАН України Я.П. Дідух, професор, доктор біол. наук С.Я. Кондратюк, академік НАН України М.А. Голубець
Секретар: канд. біол. наук Л.В. Димитрова
Скарбник: О.В. Волкова

На засіданнях відділень та секцій обговорюються наукові доповіді, плануються конференції, ботанічні екскурсії. Члени УБТ беруть участь у заходах з організації збереження біорізноманіття держави, сприяють розвитку ботанічної науки, консультують населення, проводять екскурсії, надають методичну допомогу навчальним закладам, державним установам, підприємствам тощо.

Перший з’їзд Українського товариства відбувся у 1957 р. в Києві, у подальшому з’їзди проходили в містах Ужгород, Донецьк, Ялта, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Полтава, Харків, Одеса, Львів.

 

Наступний з'їзд Українського ботанічного товариства заплановано провести у 2016 році у Києві.

 

 Банківські реквізити УБТ:
Українське ботанічне товариство
Код 14359779
Р/р 26009001032401
ФБК "Київ"
МФО 322498

 

Поштова адреса:
01601, Україна, м. Київ, вул. Терещенківська, 2
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
тел. 044 2340372

 

e-mail: u_b_t@ukr.net