Федорончук Микола Михайлович (Mykola M. Fedoronchuk)

Народився 19.05.1948 р. в с. Лука Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. Закінчив біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича за спеціальністю «біолог, викладач біології і хімії» (1972). З 1975 по 1979 рр. – аспірант Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України. Аспірантуру проходив при Ботанічному інституті ім. В.Л. Комарова РАН (м. Ленінград, керівник – академік А.Л. Тахтаджян), там же й захистив кандидатську дисертацію в 1979 р. на тему: «Монографический обзор родов Trinia Hoffm., Rumia Hoffm. и Ledebouriella (Wolff) K.-Pol. (Apiaceae)». З 1979 р. працює в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (1979–1984 – молодший науковий співробітник, 1984–2006 – старший науковий співробітник, з 2006 по даний час – провідний науковий співробітник відділу систематики та флористики судинних рослин). В 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Родина Сaryophyllaceae Juss. у флорі України: систематика, географія, історія розвитку». Автор та співавтор близько 300 наукових праць, з них 23 монографії. Спеціаліст у галузі систематики судинних рослин, номенклатури, фітогеографії, екології, охорони рослинного світу.

За час роботи в Інституті ботаніки приймав участь як відповідальний науковий виконавець основних бюджетних тем відділу та госпдоговірних тематик Міністерства охорони природи, з підготовки нового видання «Червоної книги України» (2009), а також – як керівник госпдоговірних тем з питань створення кадастру рідкісних видів рослин та розробки проекту екомережі, як складової Слобожансько-Галицького екокоридору (обласне управління Мінохорони Вінницької обл.) та картування ареалів видів судинних рослин (МОН України).

Починаючи з 1989 р. є постійним виконавцем міжнародної тематики з підготовки багатотомного видання «Atlas florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe» (м. Гельсінкі, Фінляндія), де задіяні ботанічні колективи всіх європейських країн: т. 8 (1989), т. 9 (1991), т. 10 (1994), т. 11 (1996), т. 12 (1999), т. 13 (2004), т. 14 (2007), т. 15 (2010), т. 16 (2013).

Учасник численних ботанічних вітчизняних та зарубіжних експедицій (Західні та Південні Карпати, Кавказ, Памір, Тянь-Шань, Сибір, Середня Азія).

Нагороджений грамотами НАН України, член редколегії журналів і наукових збірників, член спеціалізованих наукових рад.

 

 

 

 

 

На головну