Ольга Миколаївна Царенко (Olga Tsarenko)

Народилась 1 січня 1960 р. у м. Біла Церква Київської обл. У 1982 р. закінчила Педагогічний інститут імені А.М. Горького (тепер Національний Педагогічний університет імені М. Драгоманова). З 1982 по 1985 рр. працювала на посаді інженера Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З 1985 року навчалась в аспірантурі при Інституті ботаніки. У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук. З 1992 по 2002 рр. працювала молодшим науковим співробітником, науковим співробітником та старшим науковим співробітником Інституту. З 2002 р. – доцент кафедри екології Національного Педагогічного університету імені М. Драгоманова. У 2006 р. присуджено наукове звання доцента. З 2013 р. – старший  науковий співробітник відділу систематики та флористики судинних рослин  Інституту  ботаніки НАН України.
Автор та співавтор понад 130 наукових та науково-методичних робіт, у т.ч. 3 монографій, 1 довідника, 2 словників, навчально-методичних посібників та навчальних програм з відповідних курсів.


Наукові інтереси: систематика, екологія, географія, морфологія, анатомія квіткових рослин.

 

Вибрані праці

1. Ziman S., Ehrendorfer F., Kadota Y., Keener C., Tsarenko O., Bulakh E., Datton B. A taxonomic revision of Anemone L. Section Omalocarpus DC. sensu lato (Ranunculaceae): Part II // Journ. Jap. Bot. – 2006. – Vol. 81, N 1. – P. 1-19.

2. Ziman S., Keener C., Kadota Y., Bulakh E., Tsarenko O. A Revision of AnemoneL. (RanunculaceaeJuss.) from the Southern Hemisphere // Journ. Jap. Bot. – 2006. – Vol. 81, N 4. – P. 35-60.

3. Ziman S., Ehrendorfer F., Kadota Y., Keener C., Tsarenko O., Bulakh E., Datton B. A taxonomic revision of Anemone L. Section Omalocarpus DC. sensu lato (Ranunculaceae): Part I // Journ. Jap. Bot. – 2005. – Vol. 80, № 5. – P. 282-302.

4. Ziman S., Ehrendorfer F., Kadota Y., Keener C., Tsarenko O., Bulakh E., Datton B. A taxonomic revision of Anemone L. Section Omalocarpus DC. sensu lato (Ranunculaceae): Part II // Journ. Jap. Bot. – 2006. – Vol. 81, N 1. – P. 1-19.

5. Ziman S., Keener C., Kadota Y., Bulakh E., Tsarenko O. A Revision of Anemone L. (RanunculaceaeJuss.) from the Southern Hemisphere // Journ. Jap. Bot. – 2006. – Vol. 81, N 4.

6. Ziman S.N., Ehrendorfer F., Keener C.S., Tsarenko O.M. et al. Revision of Anemone sect. Himalayicae (Ranunculaceae) with three new series // Edinburgh Journ. Botany. – 2007. – 64. – P. 51-99.

7. Ziman S., Bulakh E., Tsarenko O. Anemone L. (Ranuncnlaceae): comparative morpholgy and taxonomy of the scecies from the Balkan flora / Bot. Serbica. – 2011. – 35(2). – P. 87-97.

8. Зиман С.М., Мосякін С.Л., Царенко О.М.,Булах О.В., Фельбаба-Клушина Л. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин / Навч.-метод. посібн. –  Ужгород: Медіум, 2004. – 156 с.

9. Якубенко Б.Є., Царенко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М. Карпологія / Навч.-метод. посібн. – К.:: НАУ, 2004. – 67 с.

10. Скиба Ю.А., Царенко О.М., Ющик В.В та ін. Словник екологічних термінів до курсу «Основи екології». –  К.:НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 72 c.

11. Скиба Ю.А., Настека Т.М., Царенко О.М. Лабораторний практикум з  курсу «Біогеографія» для студентів спеціальності 6.070800» Екологія та охорона навколишнього середовища». – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 73 с.

12. Царенко О.М., Скиба Ю.А., Настека Т.М. Лабораторний практикум до курсу «Екологія ролслин» для студентів спеціальності 6.070800» Екологія та охорона навколишнього середовища». – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 53 с.

13. Скиба Ю.А., Настека Т.М., Царенко О.М. Біогеографія: Практикум для студентів спеціальностей “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Біологія”, “Географія”. –  К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, –  2009. – 76 с.

14. Царенко О.М., Скиба Ю.А., Білоус О.П., Ковтун О.О. Екологічна біоіндикація: практикум для студентів за спеціальністю” Екологія , охорона навколишнього середовища та збалансоване природокристування”. – К., 2011. – 70 с.

15. Царенко О.М. Екологічне інспектування  Практикум /Навчальний посібниk. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. –  74 с.

16. Царенко О.М., Перегрим  М.М. Рід Myricaria Desv. (Tamaricaceae)  у флорі України // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 178-183.

17. Бровдій В.М., Івченко І.С., Пархоменко О.В., Царенко О.М. Кадастр рослинного і тваринного світу санаторію» Червона калина» Рівненської області. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 27 с.

18. Мартинюк В.О., Карпенко Н.І., Царенко О.М. Деякі мікроморфологічні особливості Atocion lithuanicum (Zapał.) Tzvel. та A. armeria (L.) Raf. флори України // Біологічний вісник Мелітопільського державного педагогічного  університету ім. Б. Хмельницького. –  2015. – 5 (1). –  С. 8-23.

19. Мартинюк В.О, Карпенко Н.І., Царенко О.М. Мікроморфологічні  особливості пилкових зерен, насінин та листкової поверхні Atocion hypanicum (Klok.) Tzvel. та A. compactum (Fisch.) Tzvel. // Modern Phytymorphology. –  2015. – V. 7. – P. 95-100.

 

 

На головну