Цимбалюк Зоя Миколаївна (Zoya M. Tsymbalyuk)

 

Народилася 22 грудня 1966 р. у с. Борисові, Хмельницької області. У 1984-1989 рр. навчалася у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького. З 1992 року працює у відділі систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України на інженерних посадах, з 2002 – молодшого наукового співробітника, з 2006 – наукового співробітника, з 2009 – старшого наукового співробітника, з 2012 – зав. лабораторії мікроморфології та палеопалінології відділу систематики та флористики судинних рослин. У 2013 р. рішенням ВАК України було присвоєно звання старшого наукового співробітника.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Паліноморфологія представників родини Chenopodiaceae Vent. (для цілей систематики й спорово-пилкового аналізу)” і отримала науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.05 – ботаніка». У 2016 році захистила докторську дисертацію “Паліноморфологічні особливості представників порядку Lamiales s. l.: філогенетичне значення та напрямки еволюції” і отримала науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю “03.00.05 – ботаніка”. Автор та співавтор близько 120 публікацій.

Наукові інтереси: морфологія пилкових зерен сучасних рослин, систематика, філогенія, еволюція, спорово-пилковий аналіз, Lamiales sensu APG, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Poaceae та ін.

E-mail: palynology@ukr.net

 

ResearchGate

Google Scholar

Перелік публікацій:

 1. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Атлас пилкових зерен представників родин Plantaginaceae та Scrophulariaceae. – К.: ТОВ “Наш формат”, 2013. – 276 с.
 2. Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. Pollen morphology of the southern African tribe Teedieae, an early-branching lineage of crown Scrophulariaceae // Willdenowia. – 2015. – 45. – P. 65–75.
 3. Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. Pollen morphology of the tribes Aptosimeae and Myoporeae supports the phylogenetic pattern in early-branching Scrophulariaceae revealed by molecular studies // Willdenowia. – 2015. – 45. – P. 209–222.
 4. Peregrym O.M., Tsymbalyuk Z.M., Mosyakin S.L. Pollen morphology of Ukrainian species of the genus Pedicularis L. (Orobanchaceae Vent.) // Biodiv. Res. Conserv. – 2011. – Vol. 24. – P. 5–12.
 5. Цимбалюк З.М. Морфологічні особливості пилкових зерен роду Polycnemum L. (Chenopodiaceae Vent.). // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, № 2. – С. 235–242.
 6. Цимбалюк З.М. Морфологічні особливості пилкових зерен представників роду Plantago l. s. l. (Plantaginaceae Juss. s. str.) флори України // Укр. ботан. журн. – 2006. – Т. 63, № 6. – С. 794–804.
 7. Цимбалюк З.М. Паліноморфологія видів секції Pseudolysimachium W. D. J. Koch роду Veronica L. флори України // Укр. ботан. журн. – 2008. – Т. 65, № 6. – С. 823–835.
 8. Цимбалюк З.М. Паліноморфологія видів родів Kickxia, Antirrhinum, Misopates, Chaenorhinum, Cymbalaria флори України // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 2. – С. 191–201.
 9. Цимбалюк З.М. Паліноморфологія роду Linaria Mill. флори України // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 3. – С. 326–339.
 10. Цимбалюк З.М. Паліноморфологія видів роду Scrophularia L. (Scrophulariaceae s. str.) флори України // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 2. – С. 261–272.
 11. Цимбалюк З.М. Паліноморфологія роду Verbascum L. (Scrophulariaceae s. str.) флори України // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 4. – С. 69–81.
 12. Цимбалюк З.М. Порівняльне паліноморфологічне дослідження деяких родів Orobanchaceae флори України // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 1. – С. 45–57.
 13. Цимбалюк З.М. Паліноморфологія роду Lagotis Gaertn. у зв’язку з його таксономічним положенням // Укр. ботан. журн. – 2011. – Т. 68, № 5. – С. 45–57.
 14. Цымбалюк З.Н. Сравнительное палиноморфологическое исследование представителей трибы Antirrhineae Dumort. (Veronicaceae Durande) // Modern Phytomorphology. – 2013. – Vol. 3. – P. 189–194.
 15. Цимбалюк З.М. Паліноморфологічні особливості деяких представників родини Bignoniaceae Juss. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2014. – Т. 158. – С. 28–33.
 16. Цимбалюк З.М. Філогенетичне положення роду Paulownia: порівняльний аналіз паліноморфологічних свідчень // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. – С. 660–664.
 17. Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г., Цимбалюк Т.І. Паліноморфологічні особливості Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq., Suaeda prostrata Pall. і Tamarix ramosissima Ledeb. // Modern Phytomorphology. – 2012. – Vol. 1 – P. 167–172.
 18. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів роду Melampyrum L. (Orobanchaceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 2012. – Т. 69, № 6. – С. 818–831.
 19. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. subgen. Phelipanche (Pomel) Tzvelev (Orobanchaceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 5. – С. 600–609.
 20. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. підроду Orobanche (Orobanchaceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 6. – С. 723–731.
 21. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Еволюційно-паліноморфологічний аналіз деяких триб родини Plantaginaceae // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 4. – С. 442–448.
 22. Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Нові підходи у розробці визначника пилку лободових для цілей пилкового аналізу (таксони флори України) // Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могилянська Академія. Біологія та екологія. – 2005. – Т. 43. – С. 19–25.
 23. Цымбалюк З.Н., Мосякин С.Л., Северова Е.Э. Палиноморфологические особенности секций Aphyllae, Scutellatae, Veronica, Beccabunga, Chamaedrys рода Veronica L. // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Биол. – 2009. – Т. 114. – Вып. 1. – С. 73–81.
 24. Цымбалюк З.Н., Мосякин С.Л., Северова Е.Э. Палиноморфологические особенности секций Veronicastrum W.D.J. Koch, Serpyllifoliae G. Don, Peregrinae (A. Jelen.) Assejeva, Subracemosae (Benth.) Assejeva, Alsinebe Griseb., Pocilla  Dumort., Cochlidiospermum (Reichenb.) G. Don рода Veronica L. // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Биол. – 2011. – Т. 116. – Вып. 2. – С. 34–43.
 25. Цымбалюк З.Н., Северова Е.Э. Палиноморфология видов родов Scrophularia, Verbascum и Celsia (Scrophulariaceae) // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Биол. – 2012. – Т. 117. – Вып. 3. – С. 33–43.
 26. Цимбалюк З.М., Семироз Г.В. Паліноморфологічні особливості представників родини Verbenaceae J. St.-Hil. флори Східної Європи // Укр. ботан. журн. – 2012. – Т. 69, № 2. – С. 232–242.
 27. Цымбалюк З.Н., Тарасевич В.Ф. Сравнительно-морфологическая характеристика пыльцы родов Plantago и Littorella (Plantaginaceae) в связи с систематикой // Ботан. журн. – 2011. – Т. 96, № 2. – С. 215–229.
 28. Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М., Коротченко І.А., Безусько А.Г. Використання антропогенної складової палінофлор відкладів пізнього голоцену українського полісся: палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2013 – Т. 142. – С.  15–22.

 

На головну