Світлана Леонідівна Жигалова (Svitlana Zhygalova)

кандидат біологічних наук
науковий співробітник відділу систематики та флористики судинних рослин

 

Наукові інтереси: таксономія, морфологія (у т.ч. мікроморфологія), географія  судинних рослин (Iridaceae, Juglandaceae, Ulmaceae та ін.), еволюція.

 

E-mail: snizil@rambler.ru


ResearchGate
Facebook

 

Освіта:

2007 – захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидат біологічних наук за спеціальністю ботаніка.
Тема дисертації: Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське значення)
1997 – закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

 

Посади:

2009 – науковий співробітник
1998 – молодший науковий співробітник
1997 – провідний інженер

 

Вибрані публікації

Жигалова С.Л. Паліноморфологічні особливості видів роду Juglans L. // Чорноморський ботанічний журнал. – 2009. – 5 (2). – С. 199-206.
Жигалова С.Л., Футорна О.А. Особливості мікроморфологічної будови Gladiolusimbricatus L. (Iridaceae Juss.) // Modern Phytomorphology. – 2013. – 3. – C. 273-280.
Футорна О.А., Жигалова С.Л. Ультраструктура поверхні насінин видів роду Gladiolus L. (Iridaceae Juss.) флори України // Чорноморськ. бот. ж. – 2014. – 10 (1). – С. 15-25.
Zhygalova S.L.,  Olshanskyi I.G. Hugo Zapałowicz’s species of Iris and Gladiolus (Iridaceae): Typification of his names // Phytotaxa. – 2014. – 163 (1). – P. 59-60.
Жигалова С.Л. Родина BuxaceaeDumortier у флорі України // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – 12 (295), Ч. І. – С. 39-44.
Zhygalova S.L., Futorna O.A., Levanets A. Micromorphological study (ultrastructure of lamina surface, seeds, ultrasculpture of pollen grains) of Gladiolus L. species (Iridaceae Juss.) of Ukrainian flora // Environmental & Socio-economic Studies. – 2014. – 2 (4). – P. 21-27.
Жигалова С.Л. Історія досліджень півників борових (Irispineticola Klokov, Iridaceae) // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера (14-16 травня 2015 року, Берегово, Україна). Ужгород. – 2015.– С. 280-284.
Жигалова С.Л., Футорна О.А. Порівняльно-мікроморфологічна характеристика Irispineticola Klokov та Iris arenaria Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.) // Вісник КНУ: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2015. – 1 (33). – C. 40-43.

 

На головну