2005

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Мосякін С.Л. До питання про походження дводомних амарантів (Amaranthus L., Amaranthaceae Juss.) [abs] [pdf]

3

Федорончук М.М. Типіфікація та критичний аналіз описаних з території України видів родини Apiaceae Lindl.: роди: Anthriscus Pers.  — Ferulago C. Koch [abs] [pdf]

10

Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Прядко О.І. Genistella sagittalis (L.) Gams (Fabaceae) в Україні [abs] [pdf]

18

Шиян Н.М., Джус М.О. Gentiana nivalis L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат [abs] [pdf]

22

Гайова Ю.Ю. Еколого-ценотичні особливості лісів Черкасько-Чигиринського геоботанічного району [abs] [pdf]

29

Коваль Л.В. Про необхідність заповідання цінної ділянки лучного степу на крейдяних відслоненнях Придеснянського плато (Сумська обл., Україна) [abs] [pdf]

40

Жуков С.П., Морозова Н.М. Різноманітність деяких фітосистем із різним рівнем цілісності [abs] [pdf]

48

Ісіков В.П., Гелюта В.П., Попкова Л.Л., Бойко Н.Г., Дорохов Д.Б., Серяпін О.А. Поширення і сучасний стан популяцій Triticum boeoticum Boiss. (Poaceae) в Криму [abs] [pdf]

56

Арнольд Гюнтер Р.В. Перша знахідка Sporophagomyces chrysostomus (Berk. et Br.) K. Poldmaa et Samuels (Hypocreaceae) в Україні [abs] [pdf]

67

Гайова В.П. Деякі нові та рідкісні аскоміцети в Україні [abs] [pdf]

70

Ліновицька В.М., Бухало А.С. Культуральні та морфологічні особливості лікарського гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах [abs] [pdf]

78

Трискиба С.Д., Полохіна І.І., Сухомлин М.М. Знахідка Grifola frondosa (Fr.) S. Grey на півночі Донецької області [abs] [pdf]

87

Дзигун Л.П. Культуральні особливості дереворуйнівного гриба Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (Basidiomycota) [abs] [pdf]

91

Кондратюк С.Я., Нево Е., Вассер С.П. Нові та рідкісні для Ізраїлю лишайники та ліхенофільні гриби з гір Кармель [abs] [pdf]

100

Ходосовцев О.Є. Placopyrenium O. Breuss. (Lichens, Verrucariaceae) — новий рід для ліхенофлори Кримського півострова [abs] [pdf]

111

Кудінова О.В., Бойко М.І. Вміст пігментів та органічного вуглицю в інфікованих кореневою губкою проростках Pinus sylvestris L. [abs] [pdf]

115

Артеменко О.А., Троян В.М., Азарскова М.В. Вплив кліностатування на конформаційний стан хроматину та кінетику першого клітинного циклу під час проростання насіння гороху [abs] [pdf]

122
   

№2 (2005)

 

Ситник К.М. Наступні визначні події в ботанічній науці [pdf]

139

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ткаченко В.С., Андрієнко Т.Л., Мовчан Я.І. Екомережа України та її природні ядра [abs] [pdf]

142

Кондратюк С.Я., Нево Е., Вассер С.П. Нові для Ізраїлю види лишайників з Голанських висот [abs] [pdf]

159

Ходосовцев О.Є. Нові для України роди лишайників [abs] [pdf]

170

Смеречинська Т.О. Нові та рідкісні для України види лишайників з природного заповідника "Медобори" [abs] [pdf]

175

Федоренко Н.М. Стан вивченості лишайників Українського Полісся [abs] [pdf]

183

Дарієнко Т.М., Войцехович Г.О. Фотобіонти деяких лишайників з відслонень гранітно-степового Побужжя [abs] [pdf]

190

Виноградова О.М., Коваленко О.В. Синьозелені водорості Карпатського біосферного заповідника [abs] [pdf]

203

Панченко С.М., Мосякін С.Л. Axyris amaranthoides L. (Chenopidiaceae Vent.) — новий адвентивний вид у флорі України [abs] [pdf]

213

Мойсієнко І.І. Polygonum alpestre C.A. Mey (Polygomaceae) — новий для флори Східної Європи адвентивний вид [abs] [pdf]

218

Ільїнська А.П. Види роду Alyssum L. (секція Alyssum) у флорі України [abs] [pdf]

223

Цимбалюк З.М. Морфологічні особливості пилкових зерен Polychemum L. (Chenopodiaceae Vent.) [abs] [pdf]

235

Коваль Л.В. Нові знахідки адвентивних видів судинних рослин на Придеснянському плато (Сумська обл., Україна) [abs] [pdf]

243

Кохан Т.П. Bromopsis inermis (Leys.) Holub (Poaceae Barnhat) у багатовидових модельних рослинних угрупованнях [abs] [pdf]

248

Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.) [abs] [pdf]

255

Лисенко Г.М. "Сукцесійний колапс" степових екосистем у світлі другого закону термодинаміки [abs] [pdf]

270

Недуха О.М. Фенотипічні зміни клітин листків Sium latifolium  L. при водному дефіциті [abs] [pdf]

280

Парнікоза І.Ю., Цуканова Г.О. Стан ценопопуляцій Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. у м. Києві [pdf]

289

Козеко Л.Є. ХХ з’їзд Американського товариства з гравітаційної та космічної біології [pdf]

296
   

№3 (2005)

 

Ситник К.М. Ботаніка в роки модернізації академічного сектора української науки [pdf]

307

Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Яка "Флора України" нам потрібна? [abs] [pdf]

312

Мартин Г.І., Мусатенко Л.І., Ситник К.М. Структура клітин зародків окремих видів насіння, що характеризується глибоким фізіологічним спокоєм [abs] [pdf]

321

Демків О.Т., Хоркавців Я.Д., Кияк Н.Я., Кіт Н.А. Вплив гравітації на фотоморфогенез протонеми Pottia intermedia (Turn.) Furnr., Pottiales [abs] [pdf]

329

Страшнюк Н.М., Грицак Л.Р., Леськова О.М., Мельник В.М. Види роду Gentiana L. флори України у природі та культурі in vitro [abs] [pdf]

337

Мельник Т.І. Вплив урбанізації на стан популяції модельних видів рудеральних рослин (м. Суми) [abs] [pdf]

349

Чорноус О.П. Флористичні знахідки на території Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) [abs] [pdf]

360

Коба В.П. Анатомо-морфологічні дослідження вегетативних органів Pinus kochiana Klotzsch у зв’язку з динамікою умов зростання [abs] [pdf]

365

Ільїнська А.П. Нові дані про поширення та систематику деяких хрестоцвітих (Brassicaceae) флори України [abs] [pdf]

375

Кобів Ю. Ligularia sibirica (L.) Cass. (Asteraceae) у Чорногорі (Українські Карпати): популяційно-онтогенетичні показники, морфологія, таксономія й охорона [abs] [pdf]

383

Бойко М.Ф., Бойко П.М., Лічинкіна Н.А., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є. Про нову знахідку Betula borysthenica Klok. у пониззі Південного Бугу [abs] [pdf]

396

Кучеревський В.В. Новий для науки вид астрагалу з Правобережного Причорномор’я [abs] [pdf]

399

Тертишний А.П. Систематична структура флори Північного Лівобережжя геоботанічного округу [abs] [pdf]

404

Голубцова Ю.І., Карпенко К.К. Гриби "Болото Олине" (Новгород-Сіверське Полісся) [abs] [pdf]

411

Щербак В.І., Сіренко Л.Я., Корнійчук Н.М. Фітомікроепіфітон різнотипних ділянок річки Тетерів: структура та пігментний комплекс [abs] [pdf]

423

Вірченко В.М., Орлов О.О. Нові та рідкісні мохоподібні для Українського Полісся [abs] [pdf]

431

Ситник К.М., Вассер С.П., Виноградова О.М., Царенко П.М., Коваленко О.В. Надія Василівна Кондратьєва (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

437

Стойко С.М. До 70-річчя словацького геоботаніка та енвайронменталіста професора Івана Волощука [pdf]

442

Губар Л. IV Міжнародна конференція з флори та рослинності малих поселень [pdf]

445
   

№4 (2005)

 

Ситник К.М. XVII Міжнародний ботанічний конгрес та перспективи розвитку української ботаніки [pdf]

451

Дідух Я.П. Еколого-енергетичні аспекти у співвідношенні лісових і степових екосистем [abs] [pdf]

455

Ткаченко В.С., Лисенко Г.М. Синфітоіндикація постірогенних змін екотипічних характеристик лучного степу “Михайлівська цілина” на Сумщині (Україна) [abs] [pdf]

468

Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценологічна характеристика та охорона угруповань Syringa josikaea Jacq. (Oleaceae) в Українських Карпатах [abs] [pdf]

484

Тихоненко Ю.Я., Дудка І.О. Знахідки іржастих грибів (порядок Uredinales) у Національному природному парку “Святі гори” [abs] [pdf]

495

Михайлова О.Б., Бухало А.С. Культурально-морфологічні особливості представників Morchellaceae (Ascomucetes) на агаризованих живильних середовищах [abs] [pdf]

500

Кондратюк С.Я. Нові для мікобіоти України та рідкісні види роду Lichtnostigma Haf. (Arthoniales, Ascomycotina) [abs] [pdf]

509

Зеленко С.Д. Toninia talparum Timdal (Lecideaceae, Ascomycetes) — новий для ліхенобіоти Євразії вид з Подільської височини [abs] [pdf]

517

Смоленський І.М., Клід В.В. До оцінки фонового забруднення лісових екосистем Ґорґан [abs] [pdf]

522

Федорончук М.М. Особливості будови пилкових зерен видів (Caryophyllaceae Juss.) та їх значення для цілей систематики [abs] [pdf]

531

Паламар-Мордвинцева Г.М., Борисова О.В., Царенко П.М. Підсумки та сучасні завдання вивчення Charales України [abs] [pdf]

538

Савицький В.Д., Зиман С.М. Морфологічні особливості і тенденції еволюції багатопорового пилку дводольних: Ranunculaceae [abs] [pdf]

548

Панченко С.М. Інвазійна спроможність північноамериканського виду Conyza canadensis (L.) Cronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" [abs] [pdf]

558

Губарь Л.М. Урбанофлора Нетішина: систематична, біоморфологічна та екологічна структури [abs] [pdf]

565

Васюк В.А., Генералова В.М., Веденічева Н.П., Мартин Г.І., Мусатенко Л.І. Участь абцизової кислоти в регуляції росту первинного листка Phaseolus vulgaris L. [abs] [pdf]

574

Топчий Н.М., Сиваш О.О. Структурно-функциональні характеристики фотосинтетичного апарату гороху (Pisum sativum L.) в умовах варіації спектрального складу світла в червоному діапазоні [abs] [pdf]

581

Андрієнко Т.Л., Чорней І.І., Онищенко В.А., Буджак В.В. Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори" [abs] [pdf]

589

Ситник К.М., Бухало А.С., Вассер С.П., Дудка І.О., Багрій-Шахматова Л.М., Григанський А.П., Лисовська В.Й. Ханс Петер Моліторіс (до 70-річчя від дня народження) [pdf]

597

Аніщенко І.М. Безмежний Інтернет-простір наукової літератури або путівник по сторінках спеціалізованих веб-сайтів [pdf]

601
   

№5 (2005)

 

Стойко С.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Раритетний фітоценофонд України та концепція національної "Зеленої книги" [abs] [pdf]

611

Мосякін С.Л., Мосякін А.С., Безусько Л.Г. Роль філогеографічних методів і підходів у сучасних реконструкціях історії рослинного світу Європи [abs] [pdf]

624

Васюк В.А., Генералова В.М., Веденічева Н.П., Мартин Г.І., Мусатенко Л.І., Ситник К.М. Фізіологічні особливості росту первинного листка Phaseolus vulgaris L. в умовах водного дефіциту після інкубації насіння в розчині АБК [abs] [pdf]

632

Федорончук М.М. Типіфікація та критичний аналіз описаних з території України видів родини Apiaceae Lindl. роди: Gasparinia Bertol.  — Rumia Hoffm. [abs] [pdf]

640

Парнікоза І.Ю., Іноземцева Д.М. Сучасний стан ценопопуляцій рідкісних рослин регіонального ландшафтного парку "Лиса гора" м. Київ [abs] [pdf]

649

Пашкевич Н.А. Фенотипічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території України [abs] [pdf]

657

Мороз О.М., Цимбалюк З.М. Паліноморфологічна характеристика представників секцій Adenolinum (Reichenb.) Juz., Dasylinum (Planch.) Juz., Linopsis (Reinchenb.) Engelm. роду Linum L. флори України [abs] [pdf]

666

Голуб Н.П. Антропогенна трансформація гідрофільної флори Придніпровської височини: тенденції та прогноз змін [abs] [pdf]

678

Жиляєв Г.Г. Ідентифікація рівнів життєвості в онтоморфогенезі трав'яних багаторічників [abs] [pdf]

687

Панченко С.М., Чорноус О.П. Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum complanatum  s.l. у НПП "Деснянсько-Старогутський" [abs] [pdf]

698

Коваленко І.М. Структура популяцій домінантів трав'яно-чагарникового ярусу в лісових фітоценозах Деснянсько-Старогутського національного природного парку. І. Онтогенетична структура [abs] [pdf]

707

Вірченко В.М. Рід Zygodon Hook. et Taylor (Orthotrichaceae, Bryophyta) в Україні [abs] [pdf]

715

Смеречинська Т.О. Нові для України види лишайників з природного заповідника "Медобори" [abs] [pdf]

715

Малишева К.Ф. Матеріали з вищих базидіоміцетів Жигулів. І. Рідкісні види триби Marasmieae (Tricholomataceae) [abs] [pdf]

726

Дудка І.О., Андріанова Т.В., Придюк М.П. Міжнародна конференція "Гриби у природних і антропогенних екосистемах" [pdf]

739

Федорончук М.М., Протопопова В.В., Шиян Н.М., Шевера М.В. "Флора Східної Європи (1974–2004) — цінне флористичне зведення ХХ–ХХІ століть" [pdf]

746
   

№6 (2005)

 

Ситник К.М. Про підручники, посібники та практикуми з ботанічних наук [pdf]

755

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Біорізноманітність: значення, методологія, теорія та структура [abs] [pdf]

759

Мосякін С.Л., Безусько Л.Г., Мосякін А.С. Релікти, рефугіуми та міграційні шляхи рослин Європи у плейстоцені-голоцені: короткий огляд філогеографічних свідчень [abs] [pdf]

777

Михайлова О.Б., Бухало А.С. Мікроструктури міцелію представників Morchellaceae (Ascomycota) [abs] [pdf]

790

Малишева К.Ф. Матеріали з вищих базидіоміцетів Жигулів. ІІ. Рідкісні види трити Myceneae (родина Tricholomataceae [abs] [pdf]

797

Віннікова О.І., Шеховцов О.Г. Вплив лісотвірної породи і зволоженості місцезростання на мікобіоту і фітоедафон лісових насаджень [abs] [pdf]

807

Войтенко Л.В., Мусатенко Л.І. Розподіл цитокінінів у таломі Chara contraria A. Br. (Chlorophyceae) [abs] [pdf]

814

Мороз О.М., Цимбалюк З.М. Паліноморфологічна характеристика представників секцій Syllinum Griseb., Linum, Cathartolinum (Reichenb.) Griseb. роду Linum  L. флори України [abs] [pdf]

821

Барановський Б.О., Лоза І.М. Новий вид для Правобережної України — Delphinium sergii Wissjul. (Ranunculaceae) [abs] [pdf]

833

Коваль Л.В. Систематичний аналіз флори Придеснянського плато (Сумська обл., Україна) [abs] [pdf]

837

Бурда Р.І., Протопопова В.В., Тохтарь В.К., Шевера М.В. Професору К. Ростаньському — 75 років [pdf]

846

Ситник К.М., Безусько А.Г. Класичний ботанік ХХ століття (до 110-річчя академіка НАН України Д.К. Зерова) [pdf]

852

Дідух Я.П., Ромо А., Боратинський А. Ботаніко-географічні нариси гірської системи Атлас [pdf]

859

Стойко С.М. Іван Волощук. Охорона природи і ландшафту [pdf]

870

Сухомлин М.М. Дудка І.О., Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я., Андріанова Т.В., Гайова В.П., Придюк М.П., Джаган В.В., Ісіков В.П. Гриби природних зон Криму [pdf]

874

 

 

На головну