Аспірантура і докторантура

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час акредитаційної експертизи освітньої програми «Біологія» (ID ЄДЕБО 39145 зі спеціальності «091 Біологія» за третім рівнем вищої освіти (справа № 885/АС-20) в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 22.10.2020 №1644-Е) в період з 30 листопада по 02 грудня 2020 р.

 

Відкрита зустріч з експертами: ID 39145 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України, ОП “Підготовка докторів філософії в галузі БІОЛОГІЇ”
Час: 30 листопада, 2020 16:30
Підключитись до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87853117780?pwd=QXpOREpTS2JtaUxWcU12VDNFdEZBdz09
Ідентифікатор конференції: 878 5311 7780
Пароль: 2020

Запрошуються всі бажаючі, які хочуть долучитися до  зустрічі з експертною групою.


Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відповідно до наказу МОН України від 03.02.2017 р. № 18-л отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія (ліцензований обсяг 10 осіб).

 

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України на 2020 рік

 

ОГОЛОШЕННЯ про прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на 2020-2024 рр.

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії в галузі біології

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1»

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ФІЛОСОФСЬКІ ТА МОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПУ 2016   2017  2018   2019   2020

ІНФОРМАЦІЯ про здобувачів

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 2016-2017   2017-2018  2018-2019   2019-2020   2020-2021

РОЗКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ АСПІРАНТІВ

АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ

 

Шкала оцінювання аспірантів відповідно ECTS

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Матеріально-технічна база

 

 

На головну