Аспірантура і докторантура

 

АКРЕДИТАЦІЯ освітньої програми та ліцензування

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України на 2023 рік

 

ОГОЛОШЕННЯ про прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на 2023-2027 рр.

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії в галузі біології

 

ПОЛОЖЕННЯ

Наказ про затвердження форми договору про надання освітньої послуги третього освітньо-наукового рівня доктора філософії за рахунок коштів фізичної (юридичної) особи

Форма договору про навчання в аспірантурі з цільовим призначенням між Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та фізичною або юридичною особою

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 01 ННД «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1»

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ФІЛОСОФСЬКІ ТА МОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПУ 2016   2017  2018   2019   2020

ІНФОРМАЦІЯ про здобувачів

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 2016-2017   2017-2018  2018-2019   2019-2020   2020-2021 2021-2022 2022-2023

РОЗКЛАД КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ АСПІРАНТІВ

АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ

 

Шкала оцінювання аспірантів відповідно ECTS

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Матеріально-технічна база

 

 

На головну