2006

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Фітосистеми кіс і островів Азово-Чорноморського регіону України: стан та завдання охорони [abs] [pdf]

3

Жиляєв Г.Г. Алокація біомаси як критерій життєвості особин у популяціях трав’яних багаторічників Карпат [abs] [pdf]

15

Слівінська К.А., Балашов Л.С. Фітоценотичний склад кормових угідь коня Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження [abs] [pdf]

22

Козак М.І. Нові місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze (Menyantheaceae) на території України [abs] [pdf]

31

Кучерява Л.Ф., Шевчик В.Л., Тищенко О.В. Lycopodiella inundata (L.) Holub в Канівському Придніпров’ї (Черкаська обл.) [abs] [pdf]

37

Панченко С.М., Карпенко Ю.О., Графін М.В. Флористичні знахідки на північному сході України [abs] [pdf]

40

Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Екологічна характеристика фітопланктону річкової екосистеми (на прикладі р. Тетерів) [abs] [pdf]

47

Абдулоєва О.Р., Федорончук М.М. Морфолого-анатомічні особливості плодів видів роду Bupleurum  L. флори України [abs] [pdf]

56

Хоркавців О.Я., Демків О.Т., Ріпецький Р.Т. Гормональна регуляція розвитку апоспоричного гаметофіта Pottia intermedia (Fürnr.) Turn [abs] [pdf]

70

Сучасний стан та перспективи розвитку ботаніки [pdf]

81

Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Проблеми екології [pdf]

83

Цуканова Г.О. Проблеми і перспективи охорони рослинного світу [pdf]

91

Єна Ан.В. Проблеми ендемізма [pdf]

98

Михайлюк Т.І. Питання альгології [pdf]

103

Мусієнко М.М. Проблеми фітофізіології [pdf]

107

Мельник В.І., Косенко І.С.  Ботанічні сади [pdf]

114

Мосякін С.Л., Тихоненко Ю.Я. Резолюції XVII Міжнародного ботанічного конгресу і завдання світової та української ботаніки [pdf]

118

Ситник К.М., Мартин Г.І., Генералова В.М., Васюк В.А., Веденічева Н.П., Косаківська І.В., Негрецький В.А., Войтенко Л.В., Ковальчук Н.В. Людмила Іванівна Мусатенко (до 70-річчя від дня народження) [pdf]

127

Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Дубина Д.В., Кучерява Л.Ф., Шевера М.В. Анатолій Іванович Кузьмичов (до 70-річчя від дня народження) [pdf]

131
   

№2 (2006)

 

Єна Ан.В. Нові дані щодо ендеміків флори Криму. І. [abs] [pdf]

143

Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типифікація та критичний аналіз: родина Rosaceae Juss. (роди Amygdalus L., Cerasus Hill, Cotoneaster Medik., Prunus L., Sorbus L., Spiraea L.) [abs] [pdf]

153

Корнієнко О.М., Мосякін С.Л. Номенклатура культивованих та здичавілих в Україні північноамериканських “айстр” з точки зору делімітації родів у трибі Astereae (Asteraceae) [abs] [pdf]

159

Гайова В.П. Новий для України вид гриба Phyllachora ambrosiae (Berk. Et M.A. Curt) Sacc. (Phyllachorales, Ascomycetes) [abs] [pdf]

166

Малышева В.Ф. Материалы по высшим базидиомицетам Жигулей. III. Род Ramariopsis (Donk) Corner [abs] [pdf]

177

Федоренко Н.М. Нові та рідкісні для України види ліхенофільних грибів [abs] [pdf]

190

Ходосовцев О.Є. Нові для України види лишайників з Криму [abs] [pdf]

196

Надєіна О.В. Нові знахідки лишайників на Донецькому кряжі [abs] [pdf]

203

Олішевська С.В. Швидкість росту як кількісний критерій дослідження резистентності мікроскопічних грибів до іонів міді [abs] [pdf]

210

Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Онищенко В.А. Раритетна компонента флори Рівненського природного заповідника [abs] [pdf]

220

Кирильчук К.С. Вплив діяльності контрактильних коренів на стійкість популяцій Trifolium pratense L. за умов пасовищного та сінокісного навантаження [abs] [pdf]

229

Хом'як І.В. Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа [abs] [pdf]

235

Костенко Н.С., Дикий Є.О., Заклецький О.А. Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького природного заповідника [abs] [pdf]

243

Попова А.Ф., Іваненко Г.Ф. Ранні стадії ембріогенезу у повітряно-водної та суходільної форм Sium latifolium (Umbeliferae) [abs] [pdf]

252

Недуха О.М. Імуноцитохімічне вивчення пероксидази у листках повітряно-водної та суходільної форм Sium latifolium  L. [abs] [pdf]

262

Брук Е., Баханошвілі М. Набір і рівень гомеостатичних іонів у рослинних тканинах залежно від віку [abs] [pdf]

272

Царенко О.М., Шиян Н.М., Булах О.В., Мосякін С.Л., Музичук Г.М. Світлана Миколаївна Зиман (до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наукової діяльності) [pdf]

279

Життєвий і творчий шлях професора Івана Михайловича Григори (1928-2006) [pdf]

286

Андріанова Т.В. XVII Симпозіум Румунського мікологічного товариства [pdf]

292
   

№3 (2006)

 

Мусатенко Л.І., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дудка І.О. Диригент ботанічного оркестру (до 80-річчя від дня народження академіка К.М. Ситника) [pdf]

301

Бар'яхтар В.Г. Мої зустрічі з Костянтином Меркурійовичем Ситником [pdf]

312

Мосякін С.Л., Тимченко І.А. Огляд новітніх таксономічних і номенклатурних змін, що стосуються представників родини Orchidaceae флори України [abs] [pdf]

315

Чорна Г.А., Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М.М. Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae) — новий для флори України вид [abs] [pdf]

328

Мельник В.І., Баранський О.Р. Нові місцезнаходження рідкісних видів флори Волинського Полісся [abs] [pdf]

333

Кондратюк С.Я.,  Кудратов І. До ревізії середньоазіатського матеріалу комплексу “Teloschistes brevior” (Teloschistaceae) [abs] [pdf]

340

Ходосовцев О.Є., Постоялкін С.В. Нові види лишайників для України та Українських Карпат з Карпатського біосферного заповідника [abs] [pdf]

351

Стойко С.М. Праліси як екологічні моделі для ренатуралізації вторинних фітоценозів [abs] [pdf]

358

Жиляєв Г.Г. Характерні зміни базових ознак життєздатності Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) у природних екотопах Карпат [abs] [pdf]

369

Коваленко І.М. Структура популяцій домінантів трав’яно-чагарникового ярусу в лісових фітоценозах Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Віталітетна структура [abs] [pdf]

376

Кирильчук К.С. Вертикальна структура лучного травостою в умовах пасовищного та сінокісного навантаження [abs] [pdf]

384

Расевич В.В., Дідух Я.П. Еколого-ценотичні особливості популяцій Daphne taurica Kotov [abs] [pdf]

392

Чорноус О.П. Лісова рослинність Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) [abs] [pdf]

401

Довбиш К.П., Васильченко С.М., Сиваш О.О., Топчий Н.М. Фотосинтетичні характеристики Acer platanoides L., A. campestre L., A. tataricum L. у природних умовах за різних світлових режимів [abs] [pdf]

411

Голубець М.А. До питання про національну Зелену книгу [abs] [pdf]

422

Дідух Я.П. Якою ж бути Зеленій книзі України? [abs] [pdf]

432

Устименко П.М., Дубина Д.В., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України: дискусійні питання і реальність [abs] [pdf]

440

Шевера М.В. VIII Міжнародна конференція з екології та менеджменту інвазійних рослин [pdf]

448
   

№4 (2006)

 

Голубець М.А. Що ж таке біотична і ландшафтна різноманітності? [abs] [pdf]

457

Устименко П.М., Климук Ю.В. Карта рослинності природного заповідника “Горгани”як основа фітоценотичного моніторингу [abs] [pdf]

470

Ромащенко К.Ю. Екологічні ніші українських ковил: диференціація, структура, лімітуючи фактори [abs] [pdf]

480

Скляр  Ю.Л. Популяційна структура Nymphaea candida J. et C. Presl басейну Десни в межах північного сходу України [abs] [pdf]

495

Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М. Філогенетичне значення паліноморфологічних особливостей представників родини Chenopodiaceae Vent. [abs] [pdf]

502

Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Драбинюк Г.В., Мойсієнко І.І. Знахідка Asplenium × alternifolium Wulfen у степовій зоні України [abs] [pdf]

515

Перегрим М.М. Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин на території Донецького кряжу [abs] [pdf]

519

Оптасюк О.М., Мосякін С.Л. Типіфікація видів роду Linum L.: L. flavum L., L. hirsutum L., L. extraaxillare Kit., L. nervosum Waldst et Kit [abs] [pdf]

523

Дудка І.О., Ільїнська А.П. Нова рослина-хазяїн Albugo candida (Gmel.: Pers.) Kze (Oomycota) iз родини Brassicaceae [abs] [pdf]

531

Бессонова В.П., Іванченко О.Є., Приймак О.П. Вплив полістимуліну К на якість цвітіння декоративних квіткових рослин за умов забруднення довкілля [abs] [pdf]

541

Мушак П.О. Абсорція іонів важких металів синьозеленою водорістю Spirulina platensis (Nordts.) Geitl. [abs] [pdf]

551

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Індукування саліциловою кислотою тепло- і солестійкості проростків Triticum aestivum L. у звязку зі змінами прооксидантно-антиоксидантної рівноваги [abs] [pdf]

558

Клименко С.В. Академік М.Ф. Кащенко — видатний український вчений [pdf]

566

Кондратюк С.Я., Костіков І.Ю., Михайлик Т.І., Дарієнко Т.М., Демченко Е.М. Перша міжнародна конференція “Водорості в наземних екосистемах” [pdf]

574

Коцур В.П., Джуран В.М., Шевера М.В., Крецул Н.І., Губарь Л.М., Протопопова В.В., Федорончук М.М. Перша всеукраїнська конференція“Синантропізація рослинного покриву України”[pdf]

579

Лисенко Г.М., Деркач Д.Ф., Власов Ф.О., Рижков О.В. Ювілейна науково-практична конференція “Вивчення та збереження заповідників Лісостепової зони” [pdf]

584

Мусатенко Л.І., Терек О.І. Рецензія на підручник М.М. Мусієнка “Фізіологія рослин” [pdf]

587

Мигаль А.В., Протопопова В.В., Шевера М.В. Монографія про фітоінвазії в Угорщині [pdf]

593
   

№5 (2006)

 

Масюк Н.П. Chlorodendrophyceae class. nov. (Chlorophyta, Viridiplantae) у флорі України. I. Обсяг, філогенетичні звязки, систематичне положення [abs] [pdf]

601

Андріанова Т.В., Голубцова Ю.І. Фітотрофні анаморфні гриби Новгород-Сіверського Полісся [abs] [pdf]

615

Михайлова О.Б., Бухало А.С. Фізіологічні особливості представників родини Morchellaceae (Ascomycetes) у чистій культурі [abs] [pdf]

635

Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Цимбалюк З.М. Пилок Chenopodiaceae Vent. як індикатор змін природних умов на території України у плейстоцені [abs] [pdf]

645

Берко Й.М., Грицина М.Р. Морфологічні особливості гібриду Verbascum thapsiforme Schrad. × Verbascum nigrum L. флори Львівської області [abs] [pdf]

654

Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рідкісні центральноєвропейські види у флорі волинської частини Західного Полісся [abs] [pdf]

661

Панченко С.М., Лукаш О.В., Чорноус О.П. Весняні ефемероїди листяних лісів Лівобережного Полісся [abs] [pdf]

671

Ткаченко В.С., Острівна Ю.І. Синфітоіндикаційна характеристика вихідного стану природного заповідника “Єланецький степ” [abs] [pdf]

681

Бармак І.М. Стан модельних популяцій Dianthus hypanicus Andrz. (Caryophyllaceae) на Кіровоградщині [abs] [pdf]

694

Гуменюк І.Д., Мусатенко Л.І. Анатомічні особливості вегетативних органів Persicaria amphibia  (L.) Delarbre за умов помірного водного дефіціту [abs] [pdf]

699

Ситник К.М., Дудка І.О., Бухало А.С., Дідух Я.П. Соломон Павлович Вассер (до 60-річчя від дня народження) [pdf]

713

Мусатенко Л.І. Відзначення 80-річчя від дня народження Костянтина Меркурійовича Ситника [pdf]

721

Балашов Л.С. І.М. Григора, Є.О. Воробйов, В.А. Соломаха. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація) [pdf]

730

Єна Ан.В. Квінтесенція грузинської флори [pdf]

735
   

№6 (2006)

 

Масюк Н.П., Ліліцька Г.Г. Chlorodendrophyceae class. nov. (Chlorophyta, Viridiplantae) у флорі України. ІІ. Рід Tetraselmis F. Stein [abs] [pdf]

741

Зеленко С.Д. Нові та рідкісні для ліхенобіоти України види лишайників [abs] [pdf]

759

Андріанова Т.В., Голубцова Ю.І. Анаморфні гриби рослинних угруповань Новгород-Сіверського Полісся [abs] [pdf]

765

Войтюк С.О., Гелюта В.П. Морфологічні особливості Leveillula helichrysi Heluta et Simonian (Еrysiphales) та місце виду в системі роду [abs] [pdf]

777

Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Мосякін С.Л., Котова Н.С. Палінологічна характеристика відкладів енеоліту багатошарового поселення Раздольне (Донецька область, Україна) [abs] [pdf]

783

Цимбалюк З.М. Морфологічні особливості пилкових зерен представників роду Plantago L. s.l. (Plantaginaceae Juss. s.str.) флори України [abs] [pdf]

794

Оптасюк О.М. Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Linum L. флори України [abs] [pdf]

805

Горб О.В. Будова, механічні властивості та сила відриву гачків, що вкривають поверхню плодів Galium aparine L. [abs] [pdf]

816

Васюк В.А., Веденічева Н.П., Генералова В.М., Мартин Г.І., Мусатенко Л.І. Фітогормони осьових органів проростків кукурудзи в генеротрофний період росту [abs] [pdf]

829

Колупаєв Ю.Є., Мусатенко Л.І., Косаківська І.В., Карпець Ю.В. Вплив саліцилової кислоти і фітогормонів на теплостійкість сімядолей Cucumis sativus L. у звязку зі зрушеннями прооксидантно-антиоксидантної рівноваги [abs] [pdf]

837

Коршиков І.І., Мудрик О.А., Ліснічук А.М., Великоридько Т.І. Аналіз генетичної спорідненості реліктових популяцій Pinus sylvestris  var cretacea Kalenicz ex. сom в Україні [abs] [pdf]

845

Черінько П.М., Фіцайло Т.В., Якушенко Д.М. Робоча нарада МАБ ЮНЕСКО “Роль екомережі Полісся в забезпеченні сталого розвитку регіону” [pdf]

853

Петрус Ю.Ю., Кіш Р.Я., Андрик Є.Й., Санісло Я.П., Мигаль А.В., Будніков Г.Б., Гамор А.Ф., Крч Х.Л., Сабадош В.І. Василь Іванович Комендар (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

856

Косаківська І.В. Андрій Михайлович Гродзінський (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

860

Терещенко О.М. Моєму батькові — Миколі Івановичу Рубцову 100 років [pdf]

863

Олександр Володимирович Брайон (до 70-річчя від дня народження) [pdf]

868

Протопопова В.В., Шевера М.В. Монографія про ксенофіти Польщі [pdf]

871
   

 

 

 

На головну