2007

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Перспективи використання пилку роду Plantago  L. (Plantaginaceae Juss.) при визначенні антропогенних змін рослинного покриву України в голоцені [abs] [pdf]

3

Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: родина Apiaceae  Lindl. (роди Sanicula  L. — Trinia Hoffm.) [abs] [pdf]

13

Кобів Ю., Kіш P., Глеб Р. Sempervivum marmoreum Griseb. (Crassulaceae) в Українських Карпатах: поширення, морфологія, ценотичні умови, популяційні параметри та охорона [abs] [pdf]

22

Гелюта В.П., Андріанова Т.В., Голубцова Ю.І. Urocystis trientalis (Berk. et Broome) B. Lindeb. — новий для України вид сажкового гриба (Ustilaginomycetes) [abs] [pdf]

30

Тихоненко Ю.Я. Географічне поширення роду Phragmidium Link [abs] [pdf]

35

Змитрович І.В., Малишева В.Ф., Спірін В.А. Новий вид роду Pachykytospora (Basidiomycota, Polyporales) із Жигулів (Європейська Росія) [abs] [pdf]

42

Федоренко Н.М., Надєіна О.В., Кондратюк С.Я. Нові та рідкісні види ліхенофільних грибів з України [abs] [pdf]

47

Слободян Я.М., Сірко М.О. Пошук антагоністів Armillariella mellea (Fr. ex Vahl.) Karst в ялинкових і букових лісах Українських Карпат [abs] [pdf]

57

Дідух Я.П., Хом'як І.В. Оцінка енергетичного потенціалу екотопів залежно від ступеня їх гемеробії (на прикладі Словечансько-Овруцького кряжу) [abs] [pdf]

62

Тимченко І.А., Мінарченко В.М., Глущенко Л.А., Аніщенко І.М., Гурінович Н.В. Моніторинг ресурсів Thymus L. в Україні [abs] [pdf]

78

Фіцайло Т.В. Синфітоіндикаційна характеристика чагарникової рослинності класу Phamno-Prunetea Rivas Godday et Carb. 1961 України [abs] [pdf]

88

Селезська К., Бродський Л., Мусатенко Л., Нево Е., Вассер С. Темпи росту ізолятів Aspergillus niger L. з контрастних умов існування [abs] [pdf]

99

Мартин Г.І., Мусатенко Л.І. Ультраструктура клітин зародка насіння Acer saccharinum L. i A. tataricum L., що відрізняються за станом спокою [abs] [pdf]

107

Безсонова В.П., Яковлєва-Носар С.О. Насіннєва продуктивність деревних рослин в умовах забруднення довкілля хлором та його сполуками [abs] [pdf]

115

Джура Н.М., Цвілинюк О.М., Терек О.І. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. [abs] [pdf]

122

Мушак П.О. Внутрішньовидова та міжвидова реакція альгологічно чистих культур синьозелених водоростей на зміни умов вирощування [abs] [pdf]

132

Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А. Міжнародна програма “Важливі ботанічні території” (IPA) та перспективи її розвитку в Україні [abs] [pdf]

140

Ситник К.М. Ботанічні наукові школи України в ХХ сторіччі [pdf]

146

Кондратюк С.Я. Основа епохи розквіту географічного аналізу ліхенофлор (До 100-річчя від дня народження Марії Флоріанівни Макаревич) [pdf]

155

Федір Львович Щепотьєв (До 100-річчя від дня народження) [pdf]

158

Корженевський В.В., Єна Ан.В. Голубєв Віталій Миколайович (До 80-річчя від дня народження) [pdf]

161

Глущенко Л.А., Порада О.А. Міжнародна наукова конференція “Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень” [pdf]

164
   

№2 (2007)

 

Дідух Я.П. Порівняльна оцінка енергетичних запасів екосистем України [abs] [pdf]

177

Устименко П.М., Дубина Д.В., Гамор Ф.Д. Рослинність заповідного масиву “Долина нарцисів”: сучасний стан та динамічні тенденції [abs] [pdf]

195

Злобін Ю.А., Кирильчук К.С., Тихонова О.М., Мельник Т.І. Взаємозумовленість формування вегетативної та генеративної сфер рослин: метод канонічних кореляцій [abs] [pdf]

206

Федорончук М.М., Мосякін С.Л., Шевера М.В., Губарь Л.М. Типи видів родини Poaceae, oписаних з України: роди Agropyron P. Gaertn., Agrostis L., Agrotrygia Tzvelev, Apera Adans., Avena L., Briza L., Bromopsis (Dumort.) Fourr., Bromus L., Calamagrostis Adans. [abs] [pdf]

219

Оптасюк О.М. Систематичний огляд роду Linum L. флори України [abs] [pdf]

229

Данилик І.М., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Цимбалюк З.М. Utricularia australis R. Br. (Lentibularia­ceae) — новий вид для флори Прикарпаття [abs] [pdf]

242

Гапон С.В. Мохоподібні Диканського регіонального ландшафтного парку та їх участь в утворенні бріоугруповань [abs] [pdf]

247

Ходосовцев О.Є., Ходосовцева Ю.А. Нові для України види епіфітних лишайників з урбанізованих екосистем Ялтинського амфітеатру [abs] [pdf]

258

Тихоненко Ю.Я., Голубцова Ю.І. Pucciniastrum arcticum (Lagerh.) Tranzschel — новий для України вид іржастих грибів [abs] [pdf]

266

Колупаєв Ю.Є. Можлива роль супероксиддисмутази у саліцилатіндукованому нагромадженні пероксидів у колеоптилях Triticum aestivum L. [abs] [pdf]

270

Таран Н.Ю., Бацманова Л.М., Оканенко О.А. Адаптаційні реакції Deschampsia аntarctica Desv. за умов Антарктики на дію оксидного стресу [abs] [pdf]

279

Щербатюк М.М. Структурно-метаболічні особливості інтеркалярного росту стебла [abs] [pdf]

290

Ситник К.М. Роль Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного в розвитку української фітобіології в ХХ–ХХІ сторіччях [pdf]

305

Черевченко Т.М. Життя і творчість академіка НАНУ Андрія Михайловича Гродзинського (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

314

Григорюк І.П, Мусатенко Л.І., Ситник К.М. Степан Степанович Костишин: віхи науково-педагогічної діяльності [pdf]

323

Міркін Б.В., Наумова Л.Г., Борейко В. Прорив в екологічну етику [pdf]

326
   

№3 (2007)

 

Мусатенко Л.І., Ситник К.М. Фітогормонологія в Інституті М.Г. Холодного (від зародження до сьогодення) [pdf]

337

Рудишина О.С. Прогностичне значення підходів і розробок М.Г. Холодного на сучасному етапі вивчення фітогормонів [pdf]

351

Гуменюк І.Д., Мусатенко Л.І. Пристосування Persicaria amphibia (L.) Delarbre до змін водного середовища [abs] [pdf]

357

Веденічева Н.П. Цитокініни в органах Phaseolus vulgaris L. в репродуктивний період розвитку [abs] [pdf]

364

Перегрим О.М., Футорна О.А. Структура поверхні листків видів Euphrasia L. флори України [abs] [pdf]

372

Лукаш О.В., Рак О.О., Подорожний Д.С. Види Iridaceae Juss. у заплаві Десни [abs] [pdf]

382

Расевич В.В., Дідух Я.П. Структура популяцій Daphne laureola L. на межі їх ареалу [abs] [pdf]

393

Коваленко І.М. Прогноз стану популяцій рослин трав’яно-чагарничкового ярусу в лісових фітоценозах на основі кореляційно-регресивної моделі [abs] [pdf]

411

Кирильчук К.С. Вікова та віталітетна структура популяцій бобових на заплавних луках р. Псел (лісостепова зона) в умовах господарського користування [abs] [pdf]

418

Якушенко Д.М. Доповнення до класифікації високотравної рослинності Українських Карпат [abs] [pdf]

426

Шевченко М.С., Тимченко І.А., Парнікоза І.Ю. Унікальне місцезнаходження Liparis loeselii (L.) Rich. в м. Києві [abs] [pdf]

438

Кондратюк С., Зеленко С., Нево Е., Вассер С. Нові та рідкісні для Ізраїлю лишайники і ліхенофільні гриби з Верхньої Галілеї [abs] [pdf]

444

Гелюта В.П., Висоцька О.П. Нові знахідки видів роду Mutinus Fr. (Phallaceae) в Україні [abs] [pdf]

454

Андрієнко Т.Л., Дудка І.О. Третє видання Червоної книги Білорусі [pdf]

460

Міркін Б.М., Ямалов С.М. “Біорізноманіття природних заповідників Керченського півострова”. Збірник наукових праць [pdf]

465

Войтенко Л.В., Мінарченко В.М. XII з’їзд Українського ботанічного товариства [pdf]

468
   

№4 (2007)

 

Дідух Я.П. Географічний аналіз флори: минуле сучасне, майбутнє [abs] [pdf]

485

Єна Ан.В. Короткий нарис історії географії рослин в Україні [abs] [pdf]

508

Федорончук М.М. Види судинних рослин, описаних з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: родина Rosaceae Juss. (роди Amygdalus L., Cerasus Mill., Cotoneaster Medik., Prunus L., Pyrus L., Sorbus L., Spiraea L.) [abs] [pdf]

520

Панченко С.М., Рак О.О. Популяція Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae) у Національному природному парку “Деснянсько-Старогутський” [abs] [pdf]

526

Чорна Г.А. Рід Batrachium (DC.) S.F. Gray (Ranunculaceae) у флорі України [abs] [pdf]

534

Фельбаба-Клушина Л.М. Флористичні особливості Андрашівського озера (Закарпатська рівнина) [abs] [pdf]

540

Вакаренко Л.П., Прядко О.І., Гелюта В.П. Рослинність Замглайського екокоридора (Чернігівська обл.) [abs] [pdf]

545

Дубина Д.В., Устименко П.М. Карта рослинності заповідного масиву “Долина нарцисів” (Закарпатська обл.) [abs] [pdf]

553

Банік М.В., Тверетинова В.В., Волкова Р.Є., Атемасова Т.А., Атемасов А.А., Брезгунова О.О., Влащенко А.С., Гончаров Г.Л., Коноваленко С.В., Скоробогатов В.М., Скоробогатов Є.В., Целіщев О.Г. Нові місцезнаходження Daphne sophia Kalen. (Thymeleaceae) в Україні [abs] [pdf]

565

Гелюта В.П., Висоцька О.П., Бесєдіна І.С. Нові види Leccinum Gray (Boletaceae) в Україні [abs] [pdf]

570

Тихоненко Ю.Я., Дудка І.О. Перші знахідки іржастих грибів (порядок Uredinales) в Ічнянському національному природному парку [abs] [pdf]

575

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види роду Corpinus (Pers.: Fr.) Gray. 2. Представники секції Coprinus [abs] [pdf]

581

Кирик М.М., Зубова Т.І. Морфолого-біологічні особливості Pythium ultimum var. ultimum Trow — збудника кореневої гнилі Brassica napus  L. [abs] [pdf]

592

Данилюк К.М. Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz (Cruciferae) — новий адвентивний вид у флорі Українських Карпат [abs] [pdf]

599

Мігунова О.С., Гладун Г.Б. Гаврило Іванович Танфільєв — видатний вітчизняний геоботанік і географ [pdf]

603

Мусатенко Л.І., Ситник К.М., Процко Р.Ф., Генералова В.М., Веденічева Н.П. Пам'яті Олімпіади Борисівни Бойчук [pdf]

607

Ситник К.М. Про нову книгу “Занимательная ботаника” (замість рецензії) [pdf]

610

Гуменюк І.Д. Важливе і корисне зібрання фітофізіологів [pdf]

618
   

№5 (2007)

 

Кондратюк С.Я. Вдячні нащадки великого природознавця мають переваги у ХХІ столітті (до 300-річчя від дня народження Карла Ліннея) [pdf]

629

Аніщенко І.М., Ситник К.М. Комп’ютеризація національного гербарію України (KW): першочергові та перспективні кроки [abs] [pdf]

634

Карпенко Н.І., Федорончук М.М. Таксономічний огляд триби Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae) у флорі України [abs] [pdf]

643

Жиляєв Г.Г. Самовідновлення популятонів Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) у природних і похідних екотонах Карпат [abs] [pdf]

651

Панченко С.М. Причини відмінностей клонів Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. (Huperziaceae) гірської та рівнинної популяції [abs] [pdf]

660

Мінарченко В.М. Життєва стратегія сировинно значущих видів лікарських рослин України та її реалізація в умовах трансформованого навколишнього середовища [abs] [pdf]

667

Устименко П.М., Дубина Д.В. Вплив провідних антропогенних факторів на рослинність верхньої частини басейну р. Тиси [abs] [pdf]

676

Кондратюк С., Зеленко С., Бреус О., Ходосовцев О. Polyblastia nevoi та Caloplaca wasseri — два нові лишайники з Ізраїлю [abs] [pdf]

687

Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я., Уманець О.Ю. Борошнисторосяні та іржасті гриби Волижиного лісу (Чорноморський біосферний заповідник НАН України) [abs] [pdf]

693

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види роду Coprinus (Pers.: Fr.) Gray. 3. Представники секції Pseudocoprinus (Kühner) P.D. Orton et Watling та Veliformes (Fr.) Penn. [abs] [pdf]

703

Колупаєв Ю.Є., Каpпець Ю.В. Кальцезалежний вплив пероксиду водню на теплостійкість колеоптилів Triticum aestivum L. [abs] [pdf]

713

Овруцька І.І. Уявлення про лігніфікацію клітинних стінок [abs] [pdf]

720

Кауле Г., Тасєнкевич Л.О. Знахідка Gentiana acaulis L.(Gentianaceae) у Сколівських Бескидах (Українські Карпати) [abs] [pdf]

730

Кордюм Є.Л. Академік, професор Київського університету ім. Св. Володимира Сергій Гаврилович Навашин (до 150-річчя від дня народження) [pdf]

733

Чубірко М. Патріарх Закарпатської флористики (100 років від дня народження Степана Фодора) [pdf]

736

Вассер С.П., Дудка І.О. Ася Сергіївна Бухало (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності) [pdf]

741

Кондратюк С.Я., Ситник К.М. Ніна Сергіївна Голубкова (до 75-річчя від дня народження) [pdf]

746

Дідух Я.П., Попова А.Ф., Козеко Л.Е. Єлизавета Львівна Кордюм (до 75-річчя від дня народження) [pdf]

750

Дідух Я.П. А.С. Антонов. Геносистематика рослин [pdf]

755

Міркін Б.М., Ямалов С.М. Д.В. Дубина. Вища водна рослинність [pdf]

761

Балашов Л.С. Водно-болотні угіддя України. Довідник [pdf]

765

Кривольченко Н.Г., Олійник Т.Л. Творче надбання видатного природознавця К. Ліннея у фондах бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (до 300-річчя від дня народження) [pdf]

770
   

№6 (2007)

 

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Біорізноманітність: парадигма та визначення [abs] [pdf]

777

Устименко П.М. Територіальна диференціація рослинності національного природного парку “Вижницький” [abs] [pdf]

797

Онищенко В.А. Закономірності поширення весняних ефемероїдів у широколистяних та хвойношироколистяних лісах України [abs] [pdf]

806

Кобів Ю., Гелеш М., Борсукевич Л. Saussurea porcii Degen (Asteraceae) на Свидовці (Українські Карпати): місцезнаходження, ценотипічні умови, популяційні параметри та охорона [abs] [pdf]

825

Козир М.С. Рідкісні види в заплаві р. Сейм на території України [abs] [pdf]

833

Тихонова О.М. Типологія агрофітоценозів зернових культур Лівобережного Лісостепу (Сумська область) [abs] [pdf]

840

Димитрова Л.В. Лишайники м. Полтави [abs] [pdf]

850

Назарчук Ю.С., Кондратюк С.Я. Лишайники острова Зміїний (Україна) [abs] [pdf]

859

Сухомлин М.М., Куткова О.В., Паніна З.О. Morchella steppicola Zer.: морфологічні особливості, ультраструктура та поширення в Південно-Східній Україні [abs] [pdf]

867

Круподьорова Т.А., Бісько Н.А. Вплив температури на швидкість радіального росту та культуральноморфологічні особливості штамів лікарських грибів Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat та G. lucidum (Curt.: Fr) P. Kars [abs] [pdf]

875

Арапетян Е.Р., Могиляк М.Г., Галан М.Б. Стимуляція проростання насіння Centaurea carpatica (Porc.) Porc. (Asteraceae) сполуками міді та бору [abs] [pdf]

885

Палагеча Р.М., Китаєв О.І., Таран Н.Ю. Морозостійкість магнолій та льодоутворення у тканинах пагонів [abs] [pdf]

892

Наумов С.Ю. Анатомічні дослідження листків Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill. [abs] [pdf]

901

Данилик І.М., Мигаль А.В., Кіш Р.Я. Trichophorum Pers. (Cyperaceae) — новий рід для флори України [abs] [pdf]

905

Дудка І.О., Леонтьєв Д.В., Бондаренко-Борисова І.В. Physarum nudum T. Macbr. — новий для України вид міксоміцетів [abs] [pdf]

910

Багацька Т.С. Egeria densa Planchon (Hydrocharitaceae) — новий вид для материкової частини України [abs] [pdf]

914

Костіков І.Ю., Баданіна В.А., Кучерява Л.Ф., Карпенко Н.І., Тищенко О.В. Олексiй Олексiйович Лаптєв (30.03.1922–03.09.2006) [pdf]

917
   

 

На головну