2009

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Ситник К.М. Еволюція еволюційної ідеї (до ювілею Ч. Дарвіна) [abs] [pdf]

3

Ільїнська А.П. Таксономічний аналіз роду Raphanus L. (секція Raphanistrum; Brassicaceae) [abs] [pdf]

14

Красняк О.І., Тищенко О.В. Hedera helix L. (Araliaceae) на території національного природного парку «Голосіївський» [abs] [pdf]

25

Беднарська І.О. Festuca polovina Bednarska — новий для науки нотовид у флорі України [abs] [pdf]

29

Мойсієнко І.І., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д. Carex secalina Willd ex Wahlenb.(Cyperaceae) на Тилігульському лимані [abs] [pdf]

35

Тарасов В.В. Нові для флори Дніпропетровської області види — Elytrigia maeotica (Procud.) Procud.та Cleistogenes serotina (Link.) Keng. (Poaceae) [abs] [pdf]         

44

Багрікова Н.О. Fumaria capreolata L. (Fumariaceae) — новий адвентивний вид у флорі України [abs] [pdf]

49

Ткаченко В.С., Гелюта В.П., Генов А.П., Лисенко Г.М., Яровий С.С. Підсумки натурного пасовищного експерименту з випасання коней у Хомутовському степу [abs] [pdf]

53

Змитрович I.В., Малишева В.Ф., Малишева К.Ф. Типи гiф полiпороїдних та плевротоїдних грибів: термінологічна ревізія [abs] [pdf]

71

Генкал С.І., Серенько Л.М. Нові дані щодо морфології, екології та поширенню Thalassiosira coronifera Pr.-Lavr.(Bacillariophyta) [abs] [pdf]

88

Фомішина Р.М., Сиваш О.О., Захарова Т.О., Золотарьова О.К. Роль хлорофілази в адаптації рослин до умов освітлення [abs] [pdf]

94

Попович Г.Б. Розвиток репродуктивних структур у деяких видів роду Spiraea L. i Aruncus sylvestris Rafin. (Spireoideae, Rosaceae) [abs] [pdf]

103

Перегрим О.М., Вакуленко Т.Б. Анатомічна будова та ультраструктура поверхні насінин видів роду Euphrasia L. (Orobanchaceae) флори України [abs] [pdf]

111

Ситник К.М. Великий Вчений, видатний Громадянин, щирий Друг українських біологів (до 80-річчя Евіатара Нево) [pdf]

118

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Дубина Д.В. Лев Сергійович Балашов (до 80-річчя вченого) [pdf]

121

Янковський О.Й., Кучинська О.П. Степан Іванович Ковальчук (до 75-річчя вченого) [pdf]

124

Кордюм Є.Л., Шевченко Г.В. З нагоди 70-річчя  Олени Макарівни Недухи [pdf]

127

Куземко А.А. XVII Міжнародний симпозіум «Огляд рослинності Європи» [pdf]

129

Зав’ялова Л.В., Ільїнська А.П., Коротченко І.А., Любінська Л.Г., Мосякін А.С. VIII Міжнародна конференція «Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність» [pdf]

133

Ситник К.М., Мельничук Д.О., Золотарьова О.К. Валентин Миронович Багнюк  (8.11.1941–13.02.2009) [pdf]

137
   

№2 (2009)

 

Ільїнська А.П. Таксономічний аналіз роду Conringia Heist. ex Fabr. (Brassicaceae) [abs] [pdf]

149

Лукаш О.В. Систематична структура флори Східного Полісся [abs] [pdf]

162

Панченко С.М. Еколого-ценотична приуроченість адвентивного виду Axyris amaranthoides L. (Chenopodiaceae) у національному природному парку “Деснянсько-Старогутський” [abs] [pdf]

171

Ольшанський І.Г. Морфологічна будова та ультраструктура поверхні насінин видів родини Juncaceae Juss. флори України [abs] [pdf]

179

Цимбалюк З.М. Паліноморфологія видів родів Kickxia, Antirrhinum, Misopates, Chaenorhinum, Cymbalaria флори України [abs] [pdf]

191

Лоя В.В. Нове місцезнаходження Spiranthes spiralis (L.) Chevall.(Orchidaceae Juss.) в Україні [abs] [pdf]

202

Кваковська І.М. Знахідка Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) в Українських Карпатах [abs] [pdf]

205

Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze на території Львівської області [abs] [pdf]

208

Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В. Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини [abs] [pdf]

213

Майстрова Н.В. Різноманітність фитопланктону Київського водосховища [abs] [pdf]

220

Гайова В.П., Гелюта В.П., Уманець О.Ю. Перші знахідки гриба Sclerotinia minor Jagger (Sclerotiniaceae) на орхідних в Україні [abs] [pdf]

234

Леонтьєв Д.В., Дудка І.О., Кривомаз Т.І. Мікроміцети (Myxomycetes) Національного природного парку “Подільські Товтри” [abs] [pdf]

240

Ткаченко Ф.П., Попова О.М., Бабенко О.А. Нові знахідки грибів, занесених до Червоної книги України (Одеська обл.) [abs] [pdf]

250

Христова Т.Є., Пюрко О.Є., Мусієнко М.М. Еволюція поглядів на осмотичні явища в рослинах [abs] [pdf]

254

Шелюк Ю.С. Концентрація хлорофілу а фітопланктону р. Тетерів та її динаміка [abs] [pdf]

264

Коршиков І.І., Ліснічук А.М., Великоридько Т.І., Калафат Л.О. Алозимний поліморфізм дерев з різною формою шишки популяцій Pinus sylvestris L. Кременецького горбогір’я та Малого Полісся [abs] [pdf]

272

Ситник К.М. Диверситологія як основа збалансованого розвитку. Рецензія на книгу: Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология [pdf]

278

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Мовчан Я.І., Балашов Л.С., Ткаченко В.С., Устименко П.М., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Чорна Г.А., Куземко А.А., Олешко А.М. Дмитро Васильович Дубина (до 60-річчя вченого) [pdf]

282

Шнюкова Є.І. До 80-річчя від дня народження Олени Григорівни Судьїної [pdf]

286
   

№3 (2009)

 

Стойко С.М. Вчення про біосферу — наукова основа її охорони [abs] [pdf]

293

Куземко А.А. Європейський досвід класифікації трав’яної рослинності в Чеській Республіці [abs] [pdf]

307

Оптасюк О.М. Порівняльна морфологія квітки видів роду Linum L. (Linaceae), пошире них в Україні [abs] [pdf]

315

Цимбалюк З.М. Паліноморфологія видів роду Linaria Mill. (Scrophulariaceae s. l.) флори України [abs] [pdf]

326

Ільїнська А.П. Нові дані про поширення деяких адвентивних видів (Brassicaceae) у західних регіонах України [abs] [pdf]

340

Гелюта В.П., Дзюненко О.О., Кук Р.Т.А., Ісіков В.П. Нові знахідки видів роду Erysiphe на Catalpa bignonioides в Україні [abs] [pdf]

346

Фіцайло Т.В., Орлов О.О. Crataegus × dunensis Cin. (Rosaceae) — новий вид для флори України [abs] [pdf]

354

Василенко С.М. Нові дані про поширення Diphelypaea coccinea (M. Bieb.) Nicolson (Orobanchaceae) у Криму [abs] [pdf]

359

Кочергіна А.В., Леонтьєв Д.В. Перша знахідка Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl. (Dianemataceae, Myxomycetes) у рівнинній частині України [abs] [pdf]

363

Бухтіярова Л.М. Огляд досліджень Bacillariophita в Українському Поліссі. І [abs] [pdf]

367

Голубцова Ю.І. Нові для України види копрофільних аскоміцетів. ІІ. Дискоміцети [abs] [pdf]

384

Андріанова Т.В., Кизметова Л.А. Матеріали до вивчення фітотрофної мікобіоти Казахстанського Алтаю [abs] [pdf]

394

Джаган В.В., Дудка І.О. Перші відомості про дискоміцети Ічнянського національного природного парку [abs] [pdf]

406

Шиян Н.М., Лисенко Г.М. Гербарна колекція Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя [abs] [pdf]

416

Заіменко Н.В., Буюн Л.І., Мороз П.А., Ковальська Л.А., Гапоненко М.Б. Тетяна Михайлівна Черевченко (до 80-річчя вченого) [pdf]

427

Сергій Якович Кондратюк (до 50-річчя вченого) [pdf]

431

Мосякін А.С. “NEOBIOTA 2008: на шляху до синтезу”. Хроніки V Європейської конференції з питань біологічних інвазій [pdf]

435

Пам’яті Надії Прохорівни Масюк (01.10.1930–13.03.2009) [pdf]

440
   

№4 (2009)

 

Кобів Ю.Й. Глобальні кліматичні зміни як загроза видовій біорізноманітності високогір’я Українських Карпат [abs] [pdf]

451

Мосякін А.С. Огляд основних гіпотез інвазійності рослин [abs] [pdf]

466

Гапон С.В. Епіфітні бріоугруповання ландшафтного заказника «Чорноліський» (Кіровоградська обл.) [abs] [pdf]

477

Шиндер О.І. Поширення та стан популяцій Crocus reticulatus Stev. ex Adams (Iridaceae) і Tulipa quercetorum Klok. & Zoz (Liliaceae) на території Східного Поділля [abs] [pdf]

489

Фельбаба-Клушина Л.М. Еколого-ценотичні особливості та поширення Typha laxmannii Lepech та T. schuttleworthii Koch et Sond. на Закарпатті [abs] [pdf]

498

Лукаш О.В. Адвентизація флори судинних рослин Східного Полісся [abs] [pdf]

507

Панченко С.М., Кондратенко В.М. Ценопопуляції Chelidonium majus L. (Papaveraceae) в лісах Новгород-Сіверського Полісся [abs] [pdf]

518

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Особливості пилкових зерен представників родин Hippuridaceae і Callitrichaceae [abs] [pdf]

529

Федорончук М.М. Аналіз ендемізму Caryophyllaceae Juss. флори України [abs] [pdf]

541

Орлов О.О., Губарь Л.М. Перші випадки здичавіння Macleaya cordata (Willd.) R. Br. (Papaveraceae) в Україні [abs] [pdf]

550

Ольшанський І.Г. Географічний аналіз Juncaceae Juss. флори України [abs] [pdf]

554

Жигаленко О.А., Данилик І.М., Андрієнко Т.Л. Нова знахідка Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae) з Лівобережного лісостепу (Україна) [abs] [pdf]

566

Бухтіярова Л.М. Огляд досліджень Bacillariophita в Українському Поліссі. ІІ [abs] [pdf]

571

Мусієнко М.М., Жук І.В. Молекулярні механізми індукції захисних реакцій рослин в умовах посухи [abs] [pdf]

580

Стойко С.М., Барна М.М. Володимир Іванович Чопик (до 80-річчя вченого) [pdf]

596

Ситник К.М. Роль і завдання Українського ботанічного товариства [pdf]

601
   

№5 (2009)

 

Кондратюк С.Я., Капустян В.В., Шевера М.В. Академік Олександр Васильович Фомін (02.05.1867–16.10.1935) — фундатор ботанічної наукової школи, ботанічних установ і періодичних видань [abs] [pdf]

611

Нікифоров О.Р. Особливості життєвого циклу та морфоструктура рослин реліктового ендеміка Гірського Криму Lamium glaberrimum (K. Koch) Taliev (Lamiaceae) [abs] [pdf]

629

Зав’ялова Л.В. Доповнення до адвентивної флори Чернігівського Полісся [abs] [pdf]

635

Ясіньська A.K., Якушенко A.K., Собєрайська K., Третяк П.Р., Iшкуло Г. Pinus uliginosa G.E. Neumann ex Wimm. — новий таксон для української флори [abs] [pdf]

640

Данилюк К.М. Знахідка Allium carinatum L. (Alliaceae) на території регіонального ландшафтного парку «Надсянський» (Українські Карпати) [abs] [pdf]

647

Данилик І.М., Гончаренко В.І. Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla(Cyperaceae) — новий вид для флори України [abs] [pdf]

650

Любінська Л.Г. Знахідка Centaurea iberica Trev. на Поділлі [abs] [pdf

656

Генкал С.І., Ярошенко Л.П. До морфології, таксономії, екології та поширення Pleurosira laevis (Bacillariophyta) [abs] [pdf]

659

Корнійчук Н.М., Шелюк Ю.С. Водорості обростань Potamogeton perfoliatus L. у басейні р. Тетерів [abs] [pdf]

670

Тугай Т.І., Василевська А.І., Артишкова Л.В., Наконечна Л.Т., Вдовиченко М.В. Споживання глюкози штамами Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi з ознаками радіоадаптивності [abs] [pdf]

684

Сивоконь О.В. Гриби роду Lycoperdon Pers. на території Лівобережної України. I. Видова різноманітність і морфологічні комплекси [abs] [pdf]

693

Генералова В.М., Васюк В.А., Мусатенко Л.І. АБК та гібереліни в органах проростків Phaseolus vulgaris L. і Zea mays L. [abs] [pdf]

705

Бараненко В.В. Пероксидне окиснення ліпідів у листках Sium latifolium L. за різних умов водозабезпечення [abs] [pdf]

713

Бриков В.О. Ультраструктура мітохондрій у клітинах різних ростових зон кореня Pisum sativum L. при кліностатуванні [abs] [pdf]

722

Царенко П.М., Виноградова О.М. Визначна дата української альгології (75 років фікологічному підрозділу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України) [abs] [pdf]

730

Дмитрієв О.П., Дідух Я.П., Кордюм Є.Л. Дмитро МихайловичГродзинський (до 80-річчя вченого) [pdf]

739

Блажевич Р.Ю., Гапієнко О.С., Риковський Г.Ф., Бєломєсяцева Д.Б. Віктор Iванович Парфьонов (до 75-річчя від дня народження) [pdf]

744

Козеко Л.Є., Кордюм Є.Л. Робочий семінар ФЄБТ «Адаптаційний потенціал рослин» [pdf]

747

Андрієнко Т.Л. Нове видання Литовської Червоної книги [pdf]

750
   

№6 (2009)

 

Мосякін А.С. Чарльз Дарвін та екологічні пояснення біотичних інвазій: історичний аналіз та сучасні концепції [abs] [pdf]

757

Протопопова В.В., Шевера М.В., Мосякін С.Л., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Васильєва Т.В., Петрик С.П. Види-трансформери у флорі північного Причорномор’я [abs] [pdf]

770

Джус М.А., Молчан О.В., Кухарева Л.В., Спиридович Е.В., Юрин В.М. Особливостi поширення та еколого-ценотична характеристика видiв роду Vinca L. у флорi Білорусі [abs] [pdf]

783

Берко Й.М., Грицина М.Р. Розвиток і морфоструктура парціального суцвіття Verbascum phlomoides L. (Scrophulariaceae) [abs] [pdf]

794

Дрімлюга Н.Г. Історія дослідження систематики роду Campanula L. [abs] [pdf]

805

Нікіфоров О.Р. Вторинне цвітіння Silene jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) — реліктового ендеміка Гірського Криму [abs] [pdf]

814

Хом’як І.В., Дідух Я.П. Нова знахідка Cypripedium сalceolus L. (Orchidaceae) на Житомирському Поліссі [abs] [pdf]

820

Кучеревський В.В., Ташев О.M., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Новий для України вид Klasea bulgarica (Acht. et Stoj.) Holub та його поширення в Європі [abs] [pdf]

825

Бойко Г.В. Нові відомості щодо адвентивних видів з роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України [abs] [pdf]

833

Жигаленко О.А. Лісова рослинність Ічнянського національного природного парку [abs] [pdf]

836

Гелюта В.П., Надєіна О.В., Димитрова Л.В. Друга знахідка Helvella monachella (Scop.) Fr. (Helvellaceae, Ascomycota) в Україні [abs] [pdf]

846

Сивоконь О.В. Гриби роду Lycoperdon Pers. на території Лівобережної України. ІІ. Ключ для визначення видів [abs] [pdf]

850

Коршиков І.І., Ліснічук А.М., Великоридько Т.І., Калафат Л.О. Сполученість алозимної мінливості із забарвленням насіння Pinus sylvestris L. у популяціях Кременецького Горбогір’я та Малого Полісся [abs] [pdf]

857

Мусатенко Л.І., Мусієнко М.М., Христова Т.Є. Академік Євген Пилипович Вотчал — засновник прикладної фітофізіології в Україні (до 145-річчя від дня народження) [pdf]

864

Ювілейна дата української мікології та ботаніки (75-річчя члена-кореспондента НАН України Ірини Олександрівни Дудки) [pdf]

873

Ніна Анатоліївна Бісько (до 60-річчя вченого) [pdf]

879

Зверковський В.М., Мицик Л.П., Цвєткова Н.М. Анатолій Павлович Травлєєв (до 80-річчя вченого) [pdf]

883

Протопопова В.В., Ільїнська А.П., Целка З., Єна А.В., Тохтарь В.К. Професору Каролю Литовському — 70 років [pdf]

886

Ситник К.М. Геніальний вчений, видатна людина (пам’яті Армена Леоновича Тахтаджяна) [pdf]

891

Кондратюк С.Я., Блюм О.Б., Ситник К.М. Яскрава мить життя Ніни Сергіївни Голубкової (28.01.1932–24.08.2009) [pdf]

896
   

 

На головну