2010

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Роль біорізноманітності на сучасному етапі цивілізації [abs] [pdf]

3

Устименко П.М., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України: структура та аналіз [abs] [pdf]

16

Дідик Л.В. Рослинний покрив Козарського лісового урочища на південному заході Чернігівщини [abs] [pdf]

23

Жиляєв Г.Г. Cубпопуляційна та популяційна динаміка Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в умовах заповідання (Чорногора, Карпати) [abs] [pdf]

30

Домаранський А.О. Знеліснення Правобережжя Cереднього Подніпров’я у межах Кіровоградської області: сучасний стан і тенденції [abs] [pdf]

40

Федорончук М.М. Питання охорони видів Сaryophyllaceae України [abs] [pdf]         

49

Мельник В.І., Баранський О.Р., Володимирець  В.О., Рак О.О., Шиндер О.І. Нові відомості про поширення рідкісних видів флори Волинського Полісся [abs] [pdf]

62

Зав’ялова Л.В. Систематична структура урбанофлори Чернігова [abs] [pdf]

71

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологічні особливості роду Digitalis L. (Scrop hulariaceae s.l.) [abs] [pdf]

79

Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А., Федорончук М.М. Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин Центрального Поділля та прилеглих територій [abs] [pdf]

93

Борсукевич Л.М. Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) — представник нового для флори України роду [abs] [pdf]

100

Гайова В.П. Нові для України види сумчастих грибів (Ascomycota) на Ephedra distachya L. [abs] [pdf]

104

Тихоненко Ю.Я. Сучасний стан систематики грибів підвідділу Pucciniomycotina [abs] [pdf]

112

Недуха О.М. Вміст і форми целюлози у листках екоформ Sium latifolium L. на стадії вегетативного росту [abs] [pdf]

119

Нужина Н.В., Коломієць Т.В. Трихоми у рослин роду Billbergia Thunb. (Bromeliaceae) як додаткова таксономічна ознака та екофізіологічне пристосування [abs] [pdf]

127

Кірпенко Н.І. Фракційний склад білків у біомасі альгологічно чистих та змішаних культур водоростей [abs] [pdf]

136

Тарасова О.С., Гудкова Н.В. Другий Європейський конгрес з природоохоронної діяльності (ЕССВ 2009) «Охорона природи: від науки до практики» [pdf]

144

Голуб В.Б., Дубина Д.В., Ніколайчук Л.Ф., Сорокін О.М. Рослинність Словаччини. Рослинні угруповання Словаччини. 4. Високогірна рослинність / За ред. Я. Климент, М. Валахович [pdf]

146

Коваль Е.З. Гриби заповідників та національних природних парків України / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь [pdf]

150

Федорончук М.М., Чопик В.І., Величко М.В., Чорней І.І., Буджак В.В. Василь Ілліч Стефаник (02.01.1939–07.01.2010) [pdf]

154

Перегрим О.М. В Українському ботанічному товаристві [pdf]

156

 

 

№2 (2010)

 

Ситник К.М. Великий природознавець Олександр Алоїзович Яната (до 90-річчя заснування «Українського ботанічного журналу») [pdf]

163

Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Коротченко І.А. Рослинність острова Зміїного [abs] [pdf]

172

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Дубина Д.В. Синтаксономічна різноманітність лісової рослинності долини Тиси та її приток [abs] [pdf]

187

Клименко Ю.О. Зміни насаджень старовинних парків — пам’яток садово-паркового мистецтва Вінницької області [abs] [pdf]

200

Ігнатюк О.А., Діденко С.Я. Різноманітність локальних популяцій Galanthus plicatus (Amaryllidaceae) у різних умовах довкілля [abs] [pdf]

208

Федорончук М.М., Мосякін С.Л., Шевера М.В., Губарь Л.М. Види родини Poaceae, описані з України: роди Сleistogenes Keng, Dactylis L., Elymus L., Elytrigia Desv., Eragrostis Wolf, Festuca L. [abs] [pdf]

217

Дремлюга Н.Г., Зиман С.М. Campanula talievii Juz. — рідкісний ендемічний вид у флорі Криму [abs] [pdf]

225

Нікіфоров О.Р. Особливості розвитку та морфоструктура рослин реліктового ендеміка Гірського Криму Sobolewskia sibirica (Willd.) P.W. Ball (Brassicaceae) [abs] [pdf]

231

Ільїнська А.П., Ниценко Л.М. Реакція на зволоження насінин видів надтриби Brassicidinae V. Avet. (Brassicaceae) флори України [abs] [pdf]

237

Перегрим О.М. Таксономічний огляд роду Euphrasia L. (Orobanchaceae) у флорі України [abs] [pdf]

248

Цимбалюк З.М. Паліноморфологія видів роду Scrophularia L. (Scrophulariaceae s. str.) флори України [abs] [pdf]

261

Соколова О.І., Бережний М.В., Бутилкіна Н.Ю. Нові місцезнаходження видів рослин, занесених до Червоної книги України, на території Донецького та Старобільського степів [abs] [pdf]

273

Недуха О.М. Розподіл іонів кальцію у клітинах мезофілу та епідермісу листків повітряно-водної та суходільної екоформ Sium latifolium L. [abs] [pdf]

280

Фомішина Р.М., Сиваш O.O., Захарова Т.О., Золотарьова О.К. Вплив кліностатування на активність ферментів метаболізму тетрапірольних сполук проростків Hordeum vulgare L. [abs] [pdf]

289

Голубець М.А., Кагало О.О., Козловський М.П. Степану Михайловичу Стойку — 90 років [pdf]

296

Ситник К.М., Кордюм Є.Л. Олексій Олексійович Созінов (до 80-річчя від дня народження вченого) [pdf]

302

Придюк М.П. И.С. Саркина. Грибы знакомые и незнакомые / Справочник-определитель грибов Крыма [pdf]

304

Мусиенко Н.Н., Таран Н.Ю., Бацманова Л.М. Е.Б. Кириченко. Экофизиология мяты: продукционный процесс и адаптационный потенциал [pdf]

307

Дідух Я.П., Дубина Д.В., Кучерява Л.Ф., Протопопова В.В., Ткаченко В.С., Шевера М.В. Пам’яті колеги і друга — професора А.І. Кузьмичова [pdf]

310
   

№3 (2010)

 

Дідух Я.П. Якими будуть наші ліси? [abs] [pdf]

321

Жиляєв Г.Г. Субпопуляційна структура як функція віталітетного складу та її роль у саморегуляції популяцій Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) [abs] [pdf]

344

Кобів Ю.Й. Екологічні особливості оселищ рідкісних видів рослин Українських Карпат [abs] [pdf]

355

Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Нові палеокліматичні реконструкції для аллереду та пізнього дріасу рівнинної частини України [abs] [pdf]

373

Ільїнська А.П., Ниценко Л.М. Реакція на зволоження насінин видів надтриби Sisymbriidinae V. Avet. (Brassicaceae) флори України [abs] [pdf]

381

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Achillea L., Anthemis L., Arctium L. [abs] [pdf]

398

Оптасюк О.М. Критичний огляд секції Syllinum Griseb. роду Linum L. у флорі України [abs] [pdf]

405

Кучеревський В.В., Цуренков А.Д. Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae): питання систематики, хорології, екологічної приуроченості [abs] [pdf]

417

Мельник В.І., Шиндер О.І., Діденко С.Я. Нові місцезнаходження рідкісних видів флори Придніпровської височини [abs] [pdf]

425

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. — новий адвентивний вид моху для флори України [abs] [pdf]

432

Андрик Є.Й., Балог Л., Шевера М.В. Humulus japonicus Siebold. et Zucc. (Cannabacea) — новий адвентивний вид флори України [abs] [pdf]

438

Гапон С.В. Епіфітні бріоугруповання Лісостепу України: аналіз флори і бріосинтаксономія [abs] [pdf]

446

Аверчук А.С. Поширення Cetraria steppae (Savicz) Karnef. на південному сході України [abs] [pdf]

454

Кравець В.С., Kолесников Я.С., Kретинін С.В., Бондаренко О.М., Романов Г.О. Роль кальцію в регуляції фосфоліпази D за дії цитокінінів [abs] [pdf]

457

Ситник К.М. Onyshchenko V.A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine [pdf]

467

Миркин Б.М., Мартиненко В.Б., Наумова Л.Г. Onyshchenko V.A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine [pdf]

469

Андрієнко Т.Л., Лукаш О.В. Парфенов В.И., Дубовик Д.В., Клакоцкая Т.Н. и др. Сосудистые растения национального парка «Припятский» [pdf]

474
   

№4 (2010)

 

Дідух Я.П. «Червона книга України. Рослинний світ». Післямова [abs] [pdf]

481

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Корнієнко О.М., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Artemisia L., Aster L., Barkhausia Moench., Carduus L., Carlina L. [abs] [pdf]

504

Гречишкіна Ю.В. Класичні місцезнаходження таксонів флори України, описаних з території м. Києва, та їх охорона [abs] [pdf]

514

Онищенко В.А. Середня площа ареалу виду як показник флористичної унікальності ценозу та флори [abs] [pdf]

527

Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Аналіз видового складу кенофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України із застосуванням методів математичної статистики [abs] [pdf]

536

Цимбалюк З.М. Паліноморфологія роду Verbascum L. (Scrophulariaceae s. str.) флори України [abs] [pdf]

547

Безусько Л.Г. Нові палінологічні характеристики відкладів голоцену болота Троїцьке (Миколаївська обл., Україна) [abs] [pdf]

560

Перегрим М.М. Охорона рідкісних і зникаючих видів флори України ex situ в контексті реалізації глобальної та європейської стратегій збереження рослин [abs] [pdf]

577

Джаган В.В., Придюк М.П., Сенчило О.О. Нові знахідки макроміцетів, занесених до «Червоної книги України» [abs] [pdf]

587

Виноградова О.М., Михайлюк Т.І. Нові та рідкісні для України водорості з печер і гротів Національного природного парку «Подільські Товтри» [abs] [pdf]

596

Савченко К.Г., Гелюта В.П., Уманець О.Ю. Sporisorium cenchri (Lagerh.) Vanky — новий для України вид сажкового гриба (Ustilaginomycetes) [abs] [pdf]

611

Леонтьєв Д.В., Дудка І.О., Кочергіна А.В., Кривомаз Т.І. Міксоміцети Національного природного парку «Синевир» [abs] [pdf]

615

Овруцька І.І. Утворення лігніну та активність неспецифічної пероксидази в листках рослин Sium latifolium L. за різних умов водного режиму [abs] [pdf]

623

Ситник К.М. Про історію і сучасний стан генетики в НАН України. Рецензія на книгу: Кунах В.А. Розвиток генетики в Національній академії наук України [pdf]

629
   

№5 (2010)

 

Черевченко Т.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А. Запилювальні стратегії в орхідних (Orchidaceae) [abs] [pdf]

637

Нікіфоров О.Р., Корженевський В.В. Біоекологічні особливості та структура рослин Zingeria biebersteiniana (Claus) P. Smirn. (Poaceae) [abs] [pdf]

650

Перегрим М.М., Куземко А.А. Новий для флори України міжродовий гібрид Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) M. Peregrym et Kuzemko, comb. nov. (Orchidaceae) [abs] [pdf]

655

Мельник В.І., Глінська С.О., Савчук Л.А. Нові відомості про географічне поширення, умови місцезростань і стан популяцій Euphorbia volhynica Besser ex Racib. (Euphorbiaceae) [abs] [pdf]

663

Дідух Я.П., Кузьманенко О.Л. До питання про співвідношення понять «екосистема», «ґабітат», «біотоп» та «екотоп» [abs] [pdf]

668

Шиян Н.М., Оптасюк О.М., Зав’ялова Л.В. Колекція Ж.Е. Жілібера Національного гербарію України (KW) [abs] [pdf]

680

Бурда Р.І. Третє видання «Червоної книги України. Рослинний світ» [pdf]

689

Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Breb. (Poaceae) в Українських Карпатах [abs] [pdf]

694

Єна А.В., Євсеєнков П.Є. Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. (Chenopodiaceae) — новий таксон для флори Криму [abs] [pdf]

700

Шиндер О.І., Козир Є.В. Нові місцезнаходження рідкісних видів флори Південнопридніпровської височини в долині р. Нетеки та стан їхніх популяцій [abs] [pdf]

704

Дудка І.О., Зикова М.О. Перші відомості про дискоміцети Дунайського біосферного заповідника [abs] [pdf]

712

Савченко К.Г., Гелюта В.П. Melanotaenium cingens (Bеck) Magnus (Melanotaeniaceae, Ustilaginales) — новий вид в Україні [abs] [pdf]

721

Ординець О.В., Юрченко Є.О. Нові та маловідомі для України види кортиціоїдних грибів [abs] [pdf]

725

Макогон І.В., Коршиков І.І. Якість пилку та насіннєва продуктивність Picea pungens Engelm. у зоні викидів металургійних підприємств Донбасу [abs] [pdf]

736

Стойко С.М. Ян Чержовський — ботанік і міжнародний діяч у галузі охорони природи (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

746

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Зиман С.М., Грабовий В.М., Куземко А.А. Іван Семенович Косенко (до 70-річчя від дня народження) [pdf]

750

Козловський М.П., Марискевич О.Г., Кагало А.А., Лобачевська О.В., Царик Й.В. Михайло Андрійович Голубець (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

753

Слободян В.М., Вірченко В.М. Михайло Петрович Слободян (до 90-річчя від дня народження) [pdf]

761

Ситник К.М. Цілісна картина фітодемографії. Ю.А. Злобін. Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точка росту [pdf]

765

Міркін Б.М., Наумова Л.Г., Ямалов С.М. Рослинність Чеської Республіки. 2. Рудеральна, бур’яново-польова, скельна рослинність та угруповання осипів [pdf]

767

Перегрим О.М. В Українському ботанічному товаристві [pdf]

773

Андрик Є.Й., Кіш Р.Я., Шевера М.В., Джахман Р.В., Когут Е., Піфко Д. Міжнародна наукова конференція «Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат», присвячена 130-річчю від дня народження Антонія Маргіттая [pdf]

778
   

№6 (2010)

 

Кордюм Є.Л. Оцінка таксономічного та філогенетичного значення мікроморфологічних ознак на прикладі даних порівняльно-ембріологічного метода  [abs] [pdf]     

789

Мосякін С.Л., Тищенко О.В. Прагматична філогенетична класифікація спорових судинних рослин флори України [abs] [pdf]

802

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів Asteraceae флори України: рід Centaurea L. [abs] [pdf]

818

Кобів Ю.Й. Типи та причини раритетності на прикладі видів рослин Українських Карпат [abs] [pdf]

832

Оптасюк О.М., Люблінська Л.Г. Нові дані до поширення Linum basarabicum (Savul. et Rayss) Klokov ex Juz. (Linaceae) на території Хмельницької області [abs] [pdf]

845

Протопопова В.В, Шевера М.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Буджак В.В., Коржан К.В. Види трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття [abs] [pdf]

852

Гапон С.В. Нові для науки асоціації та субасоціації мохової рослинності Лісостепу України [abs] [pdf]

865

Панченко С.М., Кондратенко В.М. Структура популяцій Corydalis cava та C. solida (Fumariaceae) в лісах Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» [abs] [pdf]

880

Змитрович І.В., Малишева В.Ф., Малишева О.Ф. Про морфогенію гіфальних елементів поліроїдних і плевротоїдних грибів [abs] [pdf]

893

Акулов О.Ю., Джаган В.В., Сенчило О.О., Сухомлин М.М. Перші знахідки Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds. (Corticiaceae) в Україні [abs] [pdf]

898

Тихоненко Ю.Я. Гриби роду Melampsora Cast. в Україні  [abs] [pdf]  

906

Савченко К.Г., Дзюненко О.О., Гелюта В.П. Melanustilospora ari (Cooke) Denchev (Urocystales) на Arum elongatum Stеven в Україні  [abs] [pdf]  

916

Коршиков І.І., Красноштан О.В. Особливості генетичної структури локальної популяції Pinus sylvestris L. на залізорудному відвалі Криворіжжя  [abs] [pdf]  

920

Чемеріс О.В., Древаль К.Г., Бойко М.І. Активність окисних, целюлозолітичних екзоферментів та деякі фізіологічні показники штамів Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (Basidiomycota)  [abs] [pdf]  

927

Андрієнко Т.Л. Єлизавета Модестівна Брадіс як видатний флорист (до 110-річчя від дня народження) [pdf

934
   

 

На головну