2011

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Ситник К.М Віковічні події в історії Інституту ботаніки імені Миколи Холодного НАН України (до 90-річчя Інституту) [pdf]

3

Шеляг-Сосонко Ю.Р.  Біорізноманітність, наука і суспільство [abs] [pdf]

21

Шиян Н.М. Рід Paeonia L. (Paeoniaceae) у флорі України [abs] [pdf]

35

Цимбалюк З.М. Порівняльне паліноморфологічне дослідження деяких родівOrobanchaceae флори України [abs] [pdf]

45

Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Нове місцезнаходження Ophrys apifera Huds. (Orchidaceae) в Україні [abs] [pdf]

58

Оптасюк О.М., Коротченко І.А. Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum L. у флорі України [abs] [pdf]         

64

Альошкіна У.М. Поширення та характеристика рідкісних біотопів м. Києва [abs] [pdf]

76

Бухтіярова Л.М.  Bacillariophyta Правобережного Лісостепу України. І. Південно-Придніпровська та Південно-Подільська височинні області [abs] [pdf]

91

Борисова О.В., Чорна Г.А. Матеріали до флори та синтаксономії харових водоростей України [abs] [pdf]

105

Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Фітопланктон водойм  мегаполіса (на прикладі м. Києва) [abs] [pdf]

113

Савченко К.Г., Гелюта В.П., Джаган В.В. Нові знахідки рідкісного сажкового гриба Microbotryum holostei (de Bary) Vanky (Microbotryomycetes) в Україні [abs] [pdf]

122

Пірогов М.В. Nectriopsis rubefaciens (Ellis & Everh.) M.S. Cole & D. Hawksw. (Bionectriaceae) — новий для мікобіоти України вид ліхенофільного гриба [abs] [pdf]

127

Тихоненко Ю.Я. Перша в Україні знахідка іржастого гриба Melampsoridium hiratsukanum S. Ito [abs] [pdf]

129

Коршиков І.О., Подгорний Д.Ю., Калафат Л.О., Пірко Я.В. Таксономічний статус Pinus kochiаna Klotzsch. еx Koch з Гірського Криму за даними     порівняльних популяційно-генетичних досліджень [abs] [pdf]

133

Людмила Іванівна Мусатенко (до 75-річчя від дня народження) [pdf]

143

Микола Миколайович Мусієнко (до 70-річчя від дня народження) [pdf]

148
   

№2 (2011)

 

Ситник К.М. Видатні вчені-жінки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України [pdf]

163

Федорончук М.М. Числа хромосом та їх значення для систематики Caryophyllaceae Juss. [abs] [pdf]

174

Величко М.В., Стефаник В.І., Чорней І.І., Буджак В.В. Процес видоутворення шляхом поліплоїдії як інструмент адаптації рослин [abs] [pdf]

183

Єна А.В., Євсєєнков П.Є., Свірін С.О. Sagina maritima G. Don (Caryophyllaceae) — новий вид флори України [pdf]

191

Давидов Д.А. Нові види для флори лісів Роменсько-Полтавського геоботанічного округу [abs] [pdf]

195

Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) у Ґорґанах (Українські Карпати) [abs] [pdf]

205

Барановський Б.О. Знахідка Ruppia maritimа L. (Ruppiaceae) у континентальних водоймах України [abs] [pdf]

208

Крецул О.А. Рідкісні види флори Національного природного парку «Білоозерський» [abs] [pdf]

212

Куземко А.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України [abs] [pdf]

216

Петров М.Ф. Про північну межу природного поширення Acer tataricum L. (Aceraceae) на Київському Поліссі [abs] [pdf]

227

Віннікова О.І. Ґрунтова мікобіота та фітоедафон крейдяних відслонень долини р. Вовча (Харківська обл.) [abs] [pdf]

232

Іваненко О.М. Афілофороїдні гриби Голосіївського лісу (м. Київ) [abs] [pdf]

237

Акулов О.Ю. Нові та маловідомі для території України види мікофільних грибів. I. Родів Calcarisporium, Gonatobotryum, Nematogonum, Sympodiophora [abs] [pdf]

244

Бойко Т.О., Ходосовцев О.Є. Нові для України види ліхенофільних грибів з природного заповідника «Єланецький степ» [abs] [pdf]

254

Бацманова Л.М., Таран Н.Ю., Мусієнко М.М. Прооксиданти-антиоксиданти в листках пшениці степового екотипу за дії пероксиду водню [abs] [pdf]

259

Клименко О.М. Анатомічні особливості листків Nuphаr lutea (L.) Smith (Numphaceae) [abs] [pdf]

265

Черевченко Т.М., Чувікіна Н.В. Роль Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України у створення Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України [abs] [pdf]

271

Шиян Н.М. Гербарій Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України (KW) у цифрах і документах (1921-1931 рр.) [abs] [pdf]

280

Андрієнко Т.Л., Лукаш О.В. Флора і рослинність республіканського ландшафтного заказника «Єльня» [pdf]

290

Бесеганич І.В., Сабадош В.І., Андрик Є.Й., Шевера М.В., Колесник О.Б. Вірі Юріївні Мандрик — 80 років [pdf]

293

Сабадош В.І., Андрик Є.Й., Бесеганич І.В., Шевера М.В. Василю Івановичу Комендарю — 85 років [pdf]

297

Андрик Є.Й., Бесеганич І.В., Сабадош В.І., Шевера М.В. Юрію Юрійовичу Петрусу — 70 років [pdf]

299

Куземко А.А., Парнікоза І.Ю. Сьома зустріч Робочої групи з дослідження ксерофітних трав’янистих екосистем Європи [pdf]

301

Шиян Н.М., Корнієнко О.М. Сибірський форум із проблем вивчення та збереження рослинного світу Євразії [pdf]

306

Дідух Я.П., Куземко А.А., Багрикова Н.О. ХІХ нарада Робочої групи «Огляд рослинності Європи» Міжнародної асоціації науки про рослинність [pdf]

311
   

№3 (2011)

 

Почесному директорові Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України академіку К.М. Ситнику — 85 років [pdf]

323

Ситник К.М., Курдюк М.Г.  Ботаніка в сучасному світі [pdf]

326

Стойко C.М. Основи фітосозології та її завдання в збереженні фітогенофонду і фітоценофонду [abs] [pdf]

331

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синантропізація ценофлор приморських гео комплексів України [abs] [pdf]

352

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Корнієнко О.М., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Chondrilla L., Chrysanthemum L., Cineraria L., Cirsium Mill., Cnicus L., Crepis L., Echinops L., Galatella Cass., Gnaphalium L., Helichrysum L., Inula L. [abs] [pdf]

366

Нікіфоров О.Р. Сезонний розвиток та структура пагонів Silene jailensis (Caryophyllaceae) — реліктового ендеміка Гірського Криму [abs] [pdf]

374

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Біоморфологічні особливості плодів і насіння Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz [abs] [pdf]

381

Коржан К.В. Систематична структура урбанофлори Чернівців [abs] [pdf]

388

Єна А.В. Гербарій у поліпропіленових файлах. Про новий спосіб зберігання гербарних зразків [abs] [pdf]

394

Солоненко А.М., Яровий С.О. Водорості солончаків Шелюгівського поду (Запорізька область) [abs] [pdf]

399

Кондратюк Т.О., Наконечна Л.Т., Харкевич О.С. Мікроскопічні гриби, виявлені на пошкоджених оздоблювальних матеріалах стін (штукатурці та фарбі) всередині приміщень [abs] [pdf]

407

Віннікова О.І. Різноманітність мікобіоти і фітоедафону у різних фітоценозах крейдяних відслонень долини р. Вовча (Харківська обл.) [abs] [pdf]

420

Акулов О.Ю. Нові та маловідомі для території України види мікофільних грибів. I. Роди Acrodontium, Nodulisporium, Rhinotrichella [abs] [pdf]

426

Ткаченко Ф.П., Попова О.М., Бабенко О.А. Нова знахідка Leucoagaricus wichanskyi (Pilat) Bon et Boiffard для степової зони України [abs] [pdf]

436

Ординець О.В., Юрченко Є.О. Нові відомості про гриби родини Lachnocladiaceae в Україні [abs] [pdf]

442

Безусько Л.Г., Безусько A.Г., Арап Р.Я. Палінологічні дослідження відкладів квартеру України в працях О.Т. Артюшенко (до 100-річчя від дня народження) [abs] [pdf]

451

Джаган В.В., Андрієнко Т.Л. Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку «Деснянсько-Старогутського» / І.О. Дудка, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.В. Андріанова, К.К. Карпенко [pdf]

462

Булах О.В., Шиян Н.М., Царенко О.М., Дрімлюга Н.Г. Світлана Миколаївна Зиман: 50 років у науці [pdf]

465

Стойко С.М. Внесок професора Івана Волощука в розвиток лісової геоботаніки, екології, охорони природи і ландшафту (до 75-річчя вченого) [pdf]

472

Ільїнська А.П., Протопопова В.В. Шевера М.В. Людина, яка творила добро (до 95-річчя від дня народження професора Дарини Микитівни Доброчаєвої) [pdf]

475
   

№4 (2011)

 

Ситник К.М. Інтелектуальне розмаїття як фактор наукового поступу [pdf]

483

Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу [abs] [pdf]

491

Конограй В.А., Расевич В.В., Осипенко В.В. Аналіз флори території Кременчуцького водосховища [abs] [pdf]

507

Шиян Н.М., Андрієнко Т.Л. Aldrovanda vesiculosa L. у басейні р. Прип’яті [abs] [pdf]

517

Беднарська І.О., Орлов О.О. Festuca macutrensis Zapal. у флорі Центрального Полісся. I. Особливості анатомо-морфологічної диференціації [abs] [pdf]

526

Дідух А.Я. Особливості онто-морфогенезу Trapa natans L. (Trapaceae) [abs] [pdf]

540

Нікіфоров О.Р. Елементарний пагін та сезонний розвиток рослин Silene jailensis (Caryophyllaceae) — реліктового ендеміка Гірського Криму [abs] [pdf]

552

Ільїнська А.П., Ниценко Л.М. Будова зародка видів родини Brassiaceae флори України [abs] [pdf]

560

Усічено А.С. Рідкісні види афілофороїдних грибів з Національного природного парку «Гомільшанські ліси» (Харківська обл.) [abs] [pdf]

570

Рифф Л.Е. Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton et P. Wilson (Apiaceae) — нова для території України адвентивна рослина [abs] [pdf]

581

Гелюта В.П., Уманець К.С., Гайова В.П. Видова диференціація комплексу Magnicellulatae (Podosphaera, Erysiphales) на зібраних в Україні матеріалах [abs] [pdf]

585

Бойко С.М. Зміна ізоферментного складу культури гриба Schizophyllum commune Fr. (Вasidiomycetes) залежно від віку міцелію [abs] [pdf]

598

Леонтьєв Д.В., Дудка І.О., Кочергіна А.В. Міксоміцети Галицького національного природного парку (Івано-Франківська обл..) [abs] [pdf]

604

Морозова І.І. Нові знахідки міксоміцетів Comatricha filamentosa Meyl. та Reticularia olivacea (Ehrenb.) Fr. (Myxomycota) в Україні [abs] [pdf]

618

Якубенко Б.Є., Шаброва С.І. «Зелена книга України» — важливий державний документ [pdf]

624

Андріанова Т.В. Поступ мікології в Міжнародний рік біорізноманіття (2010) [pdf]

627
   

№5 (2011)

 

Кобів Ю.Й. Периферійні популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат [abs] [pdf]

635

Коровякова Т.О. Онтогенетична та віталітетна структури популяцій лучного різнотрав’я на заплавних луках р. Псел в умовах пасовищної дигресії [abs] [pdf]

651

Клименко Г.О. Онтогенетична структура ценопопуляцій рідкісних видів рослин на території Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» [abs] [pdf]

663

Панченко С.М. Методи картування при вивченні екології популяцій рідкісних видів рослин [abs] [pdf]

672

Ольшанський І.Г., Федорончук М.М. Рід Juncus L. (Juncaceae) у флорі України [abs] [pdf]

686

Дмитрах Р.І. Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath в Україні: поширення, морфологія, еколого-ценотична приуроченість [abs] [pdf]

701

Цимбалюк З.М. Паліноморфологія родуLagotis Gaertn. у зв’язку з його таксономічним положенням [abs] [pdf]

711

Оптасюк О.М., Шевера М.В. Типіфікація видів родини Salicaceae Lindl., описаних із території України [abs] [pdf]

723

Кузьмішина І.І., Войтюк В.П., Коцун Л.О. Знахідка Phyteuma orbiculare L. (Campanulaceae) на Волинській височині [abs] [pdf]

730

Прядко О.І. Linnaea borealis L. в Україні [abs] [pdf]

733

Войцехович А.О., Димитрова Л.В. Нові та цікаві знахідки представників родів Printzina R.H. Thomps. et Wujek та Trentepohlia C.F.P. Martius (Trentepohliaceae, Chlorophyta) [abs] [pdf]

739

Андріанова Т.В. Нові для України види анаморфних грибів із Лівобережного Полісся. 1. Гіфоміцети родів Cladosporium, Fusicladium, Passalora, Ramularia [abs] [pdf]

753

Гелюта В.П., Коритнянська В.Г. Golovinomyces greeneanus (U. Braun) Heluta (Erysiphales) — новий для України вид борошнисторосяних грибів [abs] [pdf]

773

Прилуцький О.В. Поширення, екологічні та созологічні особливості Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. (Agaricales) в Україні [abs] [pdf]

780

Коломійчук В.П., Перегрим М.М., Надєіна О.В. Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області) [pdf]

785
   

№6 (2011)

 

Орлов О.О., Якушенко Д.М. Поширення та еколого-ценотичні особливості Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae) в Україні [abs] [pdf]

795

Данилюк К.М., Борсукевич Л.М. Новий локалітет Pedicularis sceptrum-carolinum L. (Orobanchaceae) на території України [abs] [pdf]

805

Солтис-Лелек Анна. Критичний перегляд зразків роз із гербарію природного заповідника «Медобори» [abs] [pdf]

809

Дідух А.Я., Цимбалюк З.М., Мазур Т.П. Паліноморфологічні особливості видів роду Trapa L. (Trapaceae) флори України [abs] [pdf]

820

Безсмертна О.О. Dryopteris villariі (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thell. (Dryopteridaceae) — новий вид у флорі України [abs] [pdf]

829

Кондратюк С.Я., Зареї-Даркі Б., Хаєддін С. Нові види ліхенофільних грибів роду Zwackhiomyces (Xanthopyreniaceae, Ascomycota) з провінції Есфахан, Іран [abs] [pdf]

833

Андріанова Т.В. Нові для україни види анаморфних грибів з Лівобережного Полісся. 2. Целоміцети родів Apiocarpella, Marssonina та Monochaetia [abs] [pdf]

843

Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П. Борошнисторосяні та іржасті гриби природного заповідник «Ґорґани» [abs] [pdf]

853

Гайова В.П. Нові для України види грибів (Ascomycota) із природного заповідника «Ґорґани» [abs] [pdf]

865

Змитрович І.В. Про таксономічне положення двох маловідомих помірно-термофільних траметоїдних грибів [abs] [pdf]

874

Косаківська І.В., Конторська О.О., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази у листках рослин різних типів екологічних стратегій [abs] [pdf]

883

Козеко Л.Є., Артеменко О.А., Заславський В.А., Дідух A.Я., Рахметов Д.Б.,Мартинюк Г.М., Дідух Я.П., Кордюм Є.Л. Оцінка стану рослин за дії несприятливих змін екологічних факторів із використанням білка теплового шоку 70 кДа (Hsp70) [abs] [pdf]

890

Мосякін Сергій Леонідович (до 50-річчя вченого) [pdf]

901

Кондратюк С.Я., Михайлюк Т.І. Зінаїді Іванівні Вєтровій — 80 років. Вітаємо ювіляра! [pdf]

903

Володимир Гаврилович Собко (до 80-річчя вченого) [pdf]

906

Чубірко М.М. Пам’яті та вдячності гідний [pdf]

910

Комендар В.І., Петрус Ю.Ю., Бесеганич І.В., Андрик Є.Й., Сабадош В.І., Колесник О.Б. Пам'яті професора Віри Юріївни Мандрик [pdf]

915

Ситник К.М., Дудка І.О., Дідух Я.П., Кордюм Є.Л., Мусатенко Л.І., Мосякін С.Л., Кондратюк С.Я., Дубина Д.В., Федорончук М.М., Ільїнська А.П., Перегрим О.М. Всеукраїнська конференція «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки» [pdf]

916

Кондратюк С.Я., Дівакар П., Хо Т.-С. Міжнародний симпозіум «Лишайники як джерело невивчених біоресурсів» [pdf]

925
   

 

На головну