2012

№1   №2   №3   №4   №5   №6

 

Стойко С.М. Вплив глобальних змін клімату на динамічні тенденції вегетаційних ступенів Українських Карпат [abs][pdf]

3

Бурлака М.Д., Каземірська М.А. Морфометрія генеративних особин та віталітетна структура популяції Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae) в Буковинському Прикарпатті [abs] [pdf]

17

Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України [abs] [pdf]

28

Нецветов М.В. Вплив вітру на освітленість підпокривного простору Acer saccharinum L. та A. pseudoplatanus L. [abs] [pdf]

46

Протопопова В.В., Шевера М.В., Багрікова Н.О., Рифф Л.Е. Види-трансформери у флорі Південного берега Криму [abs] [pdf]

54

Ольшанський І.Г., Федорончук М.М. Рід Luzula DC. (Juncaceae) у флорі України [abs] [pdf]

69

Шиян Н.М., Дудка І.О., Кондратюк С.Я., Царенко П.М., Вірченко В.М., Безусько Л.Г. Національному гербарію України — 90 років [abs] [pdf]

77

Бухтіярова Л.М. Bacillariophyta Правобережного Лісостепу України. ІІ. Північно-Західна Придніпровська та Північно-Східна Придніпровська височинні області [abs] [pdf]

88

Димитрова Л.В., Надєіна О.В., Блюм О.Б. Лишайники Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ) [abs] [pdf]

99

Дарієнко Т.М. Загальна характеристика та особливості видового складу водоростей позаводних місцезростань острова Зміїний (Чорне море, Україна) [abs] [pdf]

111

Овруцька І.І. Анатомо-морфологічні ознаки листків Sium latifolium L. у різних умовах зростання [abs] [pdf]

125

Мусатенко Л.І., Мусієнко М.М., Ситник К.М. Академік Андрій Михайлович Гродзінський — істини алелопатії (до 85-річчя від дня народження вченого) [pdf]

134

Дудка І.О., Гапон С.В., Кондратюк С.Я., Дубина Д.В. Михайлу Феодосійовичу Бойку — 70 років. Вітаємо ювіляра! [pdf]

142

Голуб В.Б., Дубина Д.В., Ніколайчук Л.Ф. Тритомне видання «Біорізноманітність Південної Африки» — вагомий здобуток широкомасштабного міжнародного наукового співробітництва [pdf]

144
   

№2 (2012)

 

Кордюм Є.Л. Фенотипічна пластичність і епігенетика [abs] [pdf]

163

Кобів Ю.Й. Роль мікрооселищ у самовідновленні популяцій рідкісних видів рослин Українських Карпат [abs] [pdf]

178

Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України [abs] [pdf]

190

Скляр Ю.Л. Віталітетна структура ценопопуляцій Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze (Menyanthaceae) у Національному природному парку «Деснянсько- Старогутський» [abs] [pdf]

203

Нікіфоров О.Р. Склад та динаміка популяції Silene jailensis (Caryophyllaceae) на південно-східному схилі Нікітської яйли Гірського Криму [abs] [pdf]

211

Федорончук М.М., Губарь Л.М., Футорна О.А. Типіфікація видів роду Puccinellia Parl. (Poaceae), описаних з території України [abs] [pdf]

218

Рифф Л.Е. Деякі таксони судинних рослин, знову знайдені в Криму [abs] [pdf]

223

Цимбалюк З.М., Семироз Г.В. Паліноморфологічні особливості представників родини Verbenaceae J. St.-Hil. флори Східної Європи [abs] [pdf]

232

Соколова О.І., Соколов І.Д., Бутилкіна Н.Ю., Бережний М.В. Нові місце знаходження Bulbocodium versicolor (Ker. Gawl.) Spreng (Сolchicaceae) у Луганській області [abs] [pdf]

243

Димитрова Л.В., Кондратюк С.Я. Bactrospora A. Massal. (Roccellaceae, Ascomycota) — новий рід для ліхенофлори України [abs] [pdf]

249

Гайова В.П. Сумчасті гриби (Ascomycota) природного заповідника «Ґорґани» [abs] [pdf]

254

Пацко О.В., Бацманова Л.М., Таран Н.Ю., Воробей Н.А., Коць С.Я. Вплив альго-ризобіальної інокуляції насіння на активність супероксиддисмутази та пігментний склад рослин Medicago sativa L. за дії диквату [abs] [pdf]

265

Щербатюк М.М., Стахів М.П. Структурні особливості клітин різних зон міжвузля Zea mays L. у процесі його росту [abs] [pdf]

275

Бойко С.М. Різноманітність внутрішньоклітинних ферментних систем природних штамів Stereum hirsutum (Willd.) Gray (Basidiomycetes) на території Донецької області [abs] [pdf]

286

Марко Н.В., Шевченко С.В. Запліднення, ендоспермо- та ембріогенез у Adonis vernalis L. (Ranunculaceae) [abs] [pdf]

292

Ріпецький Р.Т., Хоркавців Я.Д. Епігенетична адаптація мохів і феномен клітинної пам’яті [abs] [pdf]

302

Кондратюк С.Я., Царенко П.М., Зареї-Даркі Б. Міжнародний семінар «Промислове використання лишайників та водоростей» [pdf]

313
   

№3 (2012)

 

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Taraxacum Wigg. і Tragopogon L. [abs] [pdf]

319

Булах О.В. Порівняльна морфологія квітки видів Aconitum L. (секція Aconitum L.) флори України [abs] [pdf]

328

Данилик І.М. Система родини Cyperaceae Juss. флори України [abs] [pdf]

337

Бурда Р.І. Адвентивний вид Іmpatiens parviflora DC. (Balsaminaceae) у міських лісах Києва [abs] [pdf]

352

Клименко О.Л. До історії вивчення систематики роду Grindelia Willd. (таксономічні проблеми) [abs] [pdf]

363

Горбняк Л.Т. Поширення Pulsatilla grandis Wend. (Ranunculaceae) в Україні [abs] [pdf]

371

Адамовські В. Viola odorata L. (Violaceae) як останець культури в Біловезькому лісовому районі [abs] [pdf]

379

Драпіковська М., Целька З., Скудларж П., Яцков’як Б. Мінливість адвентивного виду Antoxanthum aristatum Boiss. на Великопольській низовині (Західна Польща) [abs] [pdf]

385

Мосякін С.Л. Нові номенклатурні комбінації в родах Blitum L. і Kali Mill. (Chenopodiaceae): таксони, представлені у флорі Східної Європи [abs] [pdf]

393

Кондратюк С.Я. Лишайники основних місцезростань НПП «Гуцульщина» [abs] [pdf]

397

Лобачевська О.В. Репродуктивна стратегія мохоподібних на девастованих територіях видобутку сірки (Львівська область) [abs] [pdf]

406

Кузярін О.Т. Нові відомості про поширення адвентивного моху Сampylopus introflexus (Hedw.) Brid. (Leucobryaceae) в Україні [abs] [pdf]

416

Мартиненко С.В., Кондратюк Т.О., Сухомлин М.М. Гіфоміцет Engyodontium album (Limber) de Hoog як збудник ураження павуків у підземних колекторах м. Києва [abs] [pdf]

423

Тихоненко Ю.Я., Коритнянська В.Г. Phragmidium mexicanum (Mains) H.Y. Yun, Minnis et Aime (Pucciniales) — новий для України вид іржастих грибів [abs] [pdf]

433

Конотоп Є.О., Матушикова І., Бацманова Л.М., Таран Н.Ю. Формування адаптивної відповіді Glycine max (L.) Merr. на вплив іонів кадмію залежно від умов азотного живлення [abs] [pdf]

438

Недуха О.М. Гетерофілія у Sagittaria sagittifolia L. І. Анатомічна характеристика надводних і підводних листків [abs] [pdf]

447

Якубенко Б.Є., Григорюк І.П., Шабарова С.І. Наукові та навчально-освітні аспекти розвитку кафедри ботаніки в Національному університеті біоресурсів і природокористування України [pdf]

456

Дудка І.О., Дубина Д.В., Устименко П.М., Царенко П.М., Григорюк І.П. Борис Євдокимович Якубенко (до 60-річчя вченого) [pdf]

467

Андрієнко Т.Л. Гербарії України [pdf]

470

Пам’яті Надії Василівни Кондратьєвої (01.06.1925—30.04.2012) [pdf]

473
   

№4 (2012)

 

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук M.M. Типифікація таксонів родини Asteraceae флори України; роди Jurinea Cass., Lagoseris M. Bieb., Lamyra (Cass.) Cass., Lapsana L., Leontodon L., Leucanthemum Mill., Ligularia Cass., Matricaria L., Onopordum L., Picris L., Ptarmica Neck., Pulicaria Gaertn., Pyrethrum Zinn. [abs] [pdf]

481

Кобів Ю. Чи трапляється в Українських Карпатах Aquilegia transsilvanica Schur (Ranunculaceae)? [abs] [pdf]

493

Ільїнська А.П., Протопопова В.В., Шевера М.В. Типи та автентичні зразки видів, описаних Д.М. Доброчаєвою [abs] [pdf]

502

Квенер А., Хмелевски П. Синантропізація ксеротермічних лук у Дзяли Грабовські (Люблінська височина, південно-східна Польща) [abs] [pdf]

512

Вольські Г., Стефаник А., Ковалкевич В. Бріофіти експериментального та учбового саду факультету біології і захисту середовища Лодзького університету (Польща) [abs] [pdf]

519

Безусько Л.Г. Палеоботанічні характеристики унікальних знахідок з археологічних розкопок (Україна) [abs] [pdf]

530

Безсмертна О.О., Перегрим М.М., Вашека О.В. Рід Asplenium L. (Aspleniaceae) у природній флорі України [abs] [pdf]

544

Бурлака М.Д.  Особливості використання багатовимірного підходу в оцінці віталітету популяцій рослин [abs] [pdf]

559

Шевченко Г.В., Кордюм Є.Л. Тубуліновий цитоскелет у клітинах кореневих апексів повітряно-водних рослин Alisma plantago—aquatica L. (Alismataceae) та Sium latifolium L. (Apiaceae) [abs] [pdf]

568

Цикун Т.В., Просперо С. Молекулярно-філогенетичний аналіз видів роду Armillaria (Fr.) Staude (Physalacriaceae), виявлених в Україні [abs] [pdf]

580

Недуха О.М. Гетерофілія у Sagittaria sagittifolia L. ІІ. Ультраструктура поверхні надводних і підводних листків [abs] [pdf]

596

Гельтман Д.В., Шатко В.Г. Знахідка Euphorbia hirsuta L. (Euphorbiaceae) в Криму [abs] [pdf]

604

Ситник К.М. Світогляд і наукова спадщина М.Г. Холодного [pdf]

607

Мохорук Д. Нестор-Василь Теодорович Гаморак (до 120-річчя від дня народження) [pdf]

617

Димитрова Л.В., Надєіна О.В. VII Міжнародний ліхенологічний симпозіум (IAL 7) «Лишайники: від генома до екосистеми у світі, що змінюється» (м. Бангкок, Таїланд, 9–13 січня 2012 року) [pdf]

622
   

№5 (2012)

 

Рубановська Н.В., Соломаха В.А. Ценотичні особливості Allium podolicum (Asch. et Graebn.) Blocki ex Racib. і Allium lusitanicum Lam. (Alliaceae) на Західному Поділлі [abs] [pdf]

631

Андрієнко Т.Л. Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення «Заплава річки Стохід» (Волинська область) [abs] [pdf]

638

Кучеревський В.В., Провоженко Т.А. Chamaecytiseta granitici — нова для науки формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України [abs] [pdf]

644

Орлова Л.Д. Запаси підстилки на заплавних луках Лівобережного Лісостепу України [abs] [pdf]

652

Кірплюк І. Рідкісні елементи сегетальної флори, що збереглися в залишених селах Кампіноського національного парку (Центральна Польща) [abs] [pdf]

662

Махиня Л.М., Цимбалюк З.М. Морфологія пилкових зерен представників роду Bidens L. (Asteraceae) долини Середнього Дніпра [abs] [pdf]

671

Перегрим О.М., Шевера М.В. Типіфікація видів роду Viola L., описаних із території України [abs] [pdf]

679

Красняк О.І. Таксономічні та номенклатурні проблеми Bromus hordeaceus L. і Bromus mollis L. (Poaceae) [abs] [pdf]

688

Латовскі К., Новак-Шварц К. Характеристика флори судинних рослин поблизу залізничної колії (Західна Польща) [abs] [pdf]

694

Кузярін О.Т. Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Cyperaceae) — новий вид для флори України [abs] [pdf]

708

Кройтц К.А.Й., Фатерига О.В. Два таксони з роду Epipactis Zinn (Orchidaceae), нові для флори України [abs] [pdf]

713

Гавриленко Л.М. Нові для України види лишайників та ліхенофільних грибів з Нижнього Придніпров’я [abs] [pdf]

717

Джаган В.В., Щербакова Ю.В. Нові для України види сумчастих грибів (Ascomycota) зі Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника [abs] [pdf]

721

Дрeмлюга Н.Г., Футорна О.А. Особливості ультраструктури поверхні листків видів роду Campanula L. флори України [abs] [pdf]

729

Гащишин В.Р., Пацула О.І., Терек О.І. Вплив іонів цинку, міді і трептолему на вміст пероксиду водню й активність каталази та пероксидази рослин Brassica napus L. [abs] [pdf]

743

Войтенко Л.В. До 130-річчя від дня народження Миколи Григоровича Холодного [pdf]

751

Ситник К.М., Дудка І.О., Ваcсер С.П. Ася Сергіївна Бухало (до 80-річчя від дня народження) [pdf]

754

Єлизавета Львівна Кордюм (до 80-річчя вченого) [pdf]

759

Надєіна О.В., Дідик Н.П., Кондратюк С.Я., Кашеваров Г.П. Олег Борисович Блюм (до 75-річчя вченого) [pdf]

763

Устименко П.М., Дубина Д.В. Дубрави Карпат / С.М. Стойко. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона [pdf]

766

Ситник К.М. Болота та їх значення у біосфері / Л.М. Фельбаба-Клушина. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я бассейна р. Тиса (Українські Карпати) і флювіальна концепція його охорони [pdf]

770

Тасєнкевич Л.О., Пірогов М.В. Перше видання «Флори лишайників України» завершене / А.М. Окснер. Флора лишайників України [pdf]

772

Кондратюк С.Я., Недуха О.М., Одинцова А.В., Новиков А.В. Нове дихання давньої науки. І Міжнародна наукова конференція з морфології рослин «Сучасна фітоморфологія» (24–26 квітня 2012 р., м. Львів) [pdf]

776

Кондратюк С.Я. Нові горизонти філогенетичної класифікації порядку Teloschistales. (Перша міжнародна нарада з класифікації порядку Teloschistales (11–14 травня 2012 р., Кристиансминде, Дания) [pdf]

780
   

№6 (2012)

 

Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля [abs] [pdf]

789

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів роду Melampyrum L. (Orobanchaceae) флори України [abs] [pdf]

818

Перегрим М.М. Репрезентативність цибулинних і бульбоцибулинних видів рослин природної флори України в охоронних списках різних рівнів [abs] [pdf]

832

Двірна Т.С. Знахідки видів адвентивних рослин на території Роменсько-Полтавського геоботанічного округу [abs] [pdf]

847

Зав’ялова Л.В. Аборигенна фракція урбанофлори Чернігова [abs] [pdf]

853

Єпіхін Д.В. Спонтанна флора Сімферополя (загальний огляд) [abs] [pdf]

863

Кондратюк С.Я., Зареї-Даркі Б., Хаєддін С. Нові види та комбінації лишайників роду Protoparmeliopsis (Lecanoraceae, Lichenized Ascomycotina) [abs] [pdf]

869

Барсуков О.О., Вірченко В.М. Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. (Amblystegiaceae) — новий вид і рід для бріофлори України [abs] [pdf]

880

Гелюта В.П., Акулов О.Ю. Нові та рідкісні для України види роду Leccinum (Boletales, Basidiomycota) [abs] [pdf]

886

Зикова М.О. Нові для України види дискоміцетів із Шацького національного природного парку [abs] [pdf]

901

Крохмаль І.І. Анатомічні особливості листка видів родів Campanula L. i Aquilegia L. при інтродукції в умовах степової зони України [abs] [pdf]

908

Ткачова Ю.О., Коршиков І.І. Поліморфізм ядерно-ядерцевих параметрів насіннєвого потомства Picea abies (L.) Kаrst. (Pinaceae) у природних популяціях та інтродукційному насадженні [abs] [pdf]

919

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст абсцизової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій [abs] [pdf]

926

Шиян Н.М., Корнієнко О.М. V Міжнародна нарада з глобальної ботанічної ініціативи (9–13 квітня 2012 року, м. Мадрид, Іспанія) [pdf]

934
   

 

На головну