Наукова бібліотека

Зав. наукової бібліотекою – О.Ю. Єщенко

Заступник зав. наукової бібліотекі – О.О. Барсуков

Тел.: +38 (044) 2722507

E-mail: library_botany@ukr.net

Бібліотека стародруків

 

Заснування і становлення наукової бібліотеки розпочалося у 1921 р. і відбувалося одночасно з розвитком Інституту, створеного в межах тодішньої Всеукраїнської Академії наук України (ВУАН), сьогодні – Національної академії наук України (НАНУ). Спочатку вона існувала як бібліотека Ботанічного кабінету (музею) та гербарію ВУАН і розміщувалася в північному крилі на 2-му поверсі будинку по вул. Чудновського, 2. З1 квітня 1931 р. після об’єднання з бібліотекою науково–дослідного інституту ботаніки Упрнауки, була перейменована в бібліотеку Інституту ботаніки ВУАН, з 1936 р. – бібліотеку Інституту ботаніки АН УРСР, з 1971 р. – бібліотеку Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, з 1994 р. – в наукову бібліотеку Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Згідно з “Положенням про бібліотеку науково–дослідної установи НАН України”, затвердженим рішенням інформаційно–бібліотечної ради НАН України від 06.02.1997 р., бібліотека є спеціалізованим науково–допоміжним, науково–інформаційним підрозділом установи. За роки свого існування вона посіла місце однією з найбільших бібліотек в мережі науково–дослідних установ НАН України. Сьогодні вона не лише обслуговує літературою, а становить вагому базу, підґрунтя, інструментарій наукових досліджень у галузі біології, екології, інших природничих наук, є джерелом інформаційного постачання, не тільки зберігає і розповсюджує всесвітню наукову інформацію, але й зберігає пам'ять про життя та наукову спадщину багатьох вчених минулих століть.

Доля бібліотеки Інституту, як і доля багатьох бібліотек мережі НАН України, нерозривно пов’язана з Академією наук. За всю історію свого існування вона з невеликої книгозбірні перетворилась на велику наукову бібліотеку з фондом близько 110 тис. документів. Своїм виникненням зобов’язана академіку О.В. Фоміну та першим штатним науковим співробітникам Ботанічного кабінету (музею) і Гербарію – Д.К. Зерову та П.Ф. Оксіюку. В дуже складних умовах громадянської війни, голоду, розрухи збиралася перша література, більшість якої становили книжки з власних бібліотек співробітників Кабінету (музею). Тільки з 1924 р., після відкриття у Лаврі академічної друкарні, з’являється можливість для друкування наукових праць, в тому числі періодичного видання “Український ботанічний журнал”, та поповнення книгозбірні шляхом обміну видань між науковими установами. Вже в 1925 р. бібліотека нараховувала 1 тис. 616 томів, а після об’єднання фондів бібліотек Кабінету та Київського ботанічного саду в 1932 р. вона мала понад 5 тис. томів фахової літератури і невпинно збільшувалася шляхом обміну науковою продукцією між Інститутом та іншими дослідними установами колишнього Радянського Союзу та зарубіжжя.

При перегляді фонду бібліотеки можна зустріти видання зі штампами бібліотек Ботанічного кабінету, університету Святого Володимира, частково морфологічного відділення ботаніки Імператорського Харківського університету, “Bibliot. Academ. Vilnensis” тощо.

Під час 2-ї світової війни бібліотечні фонди було частково вивезено до Уфи (Росія), куди був евакуйований Інститут ботаніки, й деякі з них втрачено.

Під час німецької окупації приміщення бібліотеки було зруйновано, її фонди пограбовано, цінні колекції вивезено, але більша їх частина була повернута у 1945–1946 рр., на жаль, у пошкодженому вигляді. Прикрим є те, що зникли особливо цінні довідники, визначники флор, географічні карти, російські періодичні видання загальною кількістю 9 тис. 724 одиниці. Пограбуванням Інституту керували німецькі професори – д-р Вальтер, д-р Зоммер, шеф Інституту ботаніки – д-р Шиндер. Після реевакуації Інституту бібліотека знаходилася в жалюгідному стані. Вартість знищених, пограбованих та пошкоджених документів становила 43 тис. 100 крб., бібліотечного інвентарю – 7 тис. 660 крб. Після короткого реконструктивного періоду і часткового повернення вивезеної фашистськими загарбниками бібліотеки, чому у великій мірі посприяв директор Нікітського ботанічного саду А.С. Кочерга, почалося відновлення бібліотеки та її поповнення.

З 1964 р. згідно розпорядження Президії АН УРСР бібліотека разом із декількома відділами переїхала на 1-й поверх нового приміщення по вул. Велика Житомирська, 28. Цей будинок є пам’яткою архітектури ХIХ ст. Садиба, відома з 80–х років ХIХ ст., спочатку належала Матвію Арсеновичу Потаржинському (1831–1891 рр.) – протоієрею Георгіївської церкви м. Києва, магістру богослов’я, громадському діячеві. В 1891 р. після смерті першого господаря власником садиби був С.М. Месняєв – адвокат Київського Окружного суду, гласний повірений Міської думи. Ймовірно, що особняк по вул. Велика Житомирська, 28 будував саме він. Це цегляний двоповерховий будинок із масивним еркером по центру, оздоблений декоративними архітектурними деталями, в плануванні якого присутні ефективно прикрашені інтер'єри парадного та 1-го поверху. В парадному залі сьогодні розташовані шафи з науковими працями співробітників Інституту ботаніки, експонуються тематичні виставки. В великій залі бібліотеки, де розташований читальний зал, можна побачити ліпні карнизи, живопис у медальйонах. За ним у кімнатах, де раніше знаходилися оранжерея та літній сад, розміщені основні книгосховища. Поруч із читальним залом знаходиться кабінет із кутовим каміном – це кімната стародруків і рідкісних та цінних книг.

Бібліотечний фонд нараховує 110 тис. 500 документів, серед яких 50 тис. примірників іноземних видань, зокрема, книг – 29 тис., спеціальних видань (автореферати та дисертації) – 5 тис., обмінний фонд становить 9 тис. примірників. Найбільш потужне ядро фонду складають періодичні видання – 59 тис. 800 примірників, серед яких 44 тис. 300 примірників іноземних періодичних видань. Значна частина періодичних журналів і видань представлена багаторічними комплектами, серед яких “Записки общества испытателей природы” (Москва, 1806 г.); “Материалы к ближайшему познанию прозябаемости Российской империи” (1845–1857 гг.); “Записки Киевского общества естествоиспытателей” (1870–1929 гг.); “Записки Императорского Никитского сада” (1890–1914 гг.); “Труды Ботанического музея Императорской Академии Наук” (1901–1917 гг.); “Український ботанічний журнал” (з 1921 р. по теперішній час), а також численні журнали, що надруковано латиницею: “Berichte der Deutsch. Bot. Geselschaft”, Berlin (з 1904 р.); “Bot. Centralblatt”, Jena (1905–1944 рр.); “Osterreichisch Bot. Zeifschrift”, Wien (з 1913 р.); “Biologisches Zentralblatt”, Leipzig (з 1915 р.); “The Botanical Gazette”, Chicago (з 1917 р.) тощо. На жаль, в останні роки надходження багатьох журналів призупинилося через брак коштів.

Бібліотека має багато цінних зібрань стародруків та рідкісних і цінних книг – 2 тис. 174 примірників різних видавництв XVII – XIX ст., зокрема, праці О. Бекетова, Ч. Дарвіна, Ф. Кютцінга, К. Ліннея, А. Фамінцина, А. Де Кандоля, А. Енглера, О. Фоміна, Ю. Клеопова. Є книги з власними рисунками авторів, у 883 примірниках представлені найцінніші малюнки з ботаніки.

Відповідно до напрямків наукової роботи Інституту ботаніки бібліотека комплектується літературою, присвяченою різним питанням ботаніки та суміжних з нею галузей знань, а саме, походженню й еволюції рослин та їх індивідуальному розвитку, вивченню флори і рослинності, систематики вищих та нижчих рослин, генетики, цитології, морфології, фізіології, біохімії, палеонтології та екології, охорони та географії рослин, прикладної та космічної ботаніки, а також мікології, мікробіології, історії розвитку ботаніки, її теоретичних і методологічних питань, проблем загальної біології тощо.

Основним джерелом поповнення фондів наукової бібліотеки є обмінний фонд, де знаходяться друковані матеріали співробітників Інституту, а також періодичне видання “Український ботанічний журнал” (з 1921 р.). Здійснюється прямий обмін виданнями з академічними бібліотеками Литви, Польщі, університетськими бібліотеками Італії, з колектором “Книжный мир” бібліотеки природничих наук (БІН РАН). Через відділ іноземного комплектування бібліотека отримує близько 20 зарубіжних періодичних видань на рік. З 1999 р. співробітники бібліотеки розпочали роботу по створенню власних інформаційних ресурсів: розроблено базу даних (БД) електронної картотеки, до якої увійшли праці співробітників Інституту (з 1990 р.) – 3 тис. назв; періодичні видання (до 1920 р.); стародруки; документи обмінного фонду.

 

 

Список монографій співробітників Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, які є в обмінному фонді бібліотеки

1. Актуальні проблеми ботаніки та екології / Збірник наукових праць. Вип. 1. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 264 с.

2. Біохімія червоних водоростей / Під ред. канд. хім. наук О.К. Золотарьової. — К., 2007. — 320 с.

3. Галофітна рослинність / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — 315 с. — (Рослинність України).  

4. Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі плавні". Рослинний світ. — К.: Фітосоціоцентр, 2006.— 176 с. — (ПЗТУ. Рослинний світ. Вип. 5).

5. Гербарій Інституту ботаніки НАН України KW = Herbarium of the Institute of Botany, NAS of Ukraine / НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного / Л.І. Крицька, С.Л. Мосякін, М.М. Федорончук, М.В. Шевера, Н.М. Драпайло, Л.Я. Партика, В.М. Вірченко, С.Я. Кондратюк, Н.Г. Безніс, І.О. Дудка, Ю.Я. Тихоненко, П.М. Царенко, О.В. Борисова, Т.М. Дарієнко, О.А. Петльований, В.Д. Савицький. За ред. к.б.н. Л.І. Крицької, С.Л. Мосякіна. – К., 2002. – 144 с.

6. Гормональний комплекс рослин і грибів / НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного / К.М. Ситник, Л.І. Мусатенко, Н.П. Веденічева, В.М. Генералова, Г.Г. Мартин, А.Н. Нестерова. – К.: Академперіодика, 2003. – 186 с.

7. Гриби природних зон Криму / НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Ю.Я. Тихоненко, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, М.П. Придюк. Під заг. ред. д.б.н., проф. І.О. Дудки. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 452 с.

8. Дідух Я.П. Популяційна екологія / Національний ун–т "Києво–Могилянська академія", Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с.

9. Дидух Я.П. Растительный покров горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана) / АН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Отв. ред. чл.-кор. АН Украины Ю.Р. Шеляг–Сосонко. – К.: Наук. думка, 1992. – 256 с.

10. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів / АН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. Відп. ред. академік НАН України К.М. Ситник. – К.: Наук. думка, 1994. – 280 с.

11. Дубина Д.В. Вища водна рослинність / Відп. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко — К.: Фітосоціоцентр, 2006. — 412 с. — (Рослинність України).

12. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Дунайський біосферний заповідник, Український фітосоціологічний центр /Д.В. Дубина, Ю.Р. Шеляг–Сосонко, О.І. Жмуд та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 459 с.

13. Зелена книга України. Ліси /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. За ред. академіка НАН України Ю.Р. Шеляга–Сосонка. – К.: Наук. думка, 2002. – 254 с.

14. Збереження біорізноманіття України (Друга Національна доповідь). – К., 2004.

15. Збереження біорізноманіття: традиції та сучасність. – К., 2004.

16. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи. – К., 2004.

17. Марія Яківна Зерова: до 100-річчя від дня народження (07.04.1902–21.07.1994) /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. За ред. проф., д.б.н. І.О. Дудки. – К.: Академперіодика, 2002. – 87 с.

18. Класифікація та продромус рослинності водойом, перезволожених територій та арен Північного Причорномор'я /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, АН Чехії Ботанічний інститут /Д.В. Дубина, З. Нойгойзлова, Т.П. Дзюба, Ю.Р. Шеляг–Сосонко. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с.

19. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических факторов в естественных условиях /НАН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Под ред. чл.–кор. НАН Украины Е.Л. Кордюм. – К.: Наук. думка, 2003. – 277 с.

20. Клеопов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР /АН УССР Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Отв. ред. д.б.н. Д.Н. Доброчаева. – К.: Наук. думка, 1990. – 352 с.

21. Коваль Э. З. Флора грибов Украины.: Зигомицети. Ентомофторальные гриби. — К., 2007. — 370 с.

22. Кондратьева Н.В. Флора водорослей континентальных водоемов Украины: Прокариотические водоросли. Вып.1: Общая характеристика. Ч. 1. Строение, размножение и циклы развития /НАН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Отв. ред. чл.–кор. НАН Украины С.П. Вассер. – К., 1995. – 236 с.

23. Кондратьева Н.В. Флора континентальных водоемов Украины: Прокариотические водоросли. Вып.1: Общая характеристика. Ч. 2: Экология, значение, вопросы систематики /НАН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Отв. ред. чл.–кор. НАН Украины С.П. Вассер. – К., 2002. – 342 с.

24. Кондратюк С.Я., Андріанова Т.В., Тихоненко Ю.Я. Вивчення різноманітності мікобіоти України: ліхенофільні, септорієві та пукцинієві гриби /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. Відп. ред. проф., д.б.н. І.О. Дудка. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 112 с.

25. Кордюм Є. Л., Чепмен Д. К. Рослини в космосі. — К.: Академперіодика, 2007. — 216 с.: іл.

26. Котов В.Н., Терентьева Н.Г. Классифицирование в биологии. Экспресс–метод Фламенко /АН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Отв. ред. д.ф.–м.н. Р.В. Бойко, чл.–кор. АН Украины Ю.Р. Шеляг–Сосонко. – К.: Наук. думка, 1993. – 68 с.

27. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды /АН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного, АН Чехии Ботанический институт; Д.В. Дубына, С.М. Стойко, К.М. Сытник, Ю.Р. Шеляг–Сосонко. – К.: Наук. думка, 1993. – 434 с.

28. Масюк Н.П., Костіков І.Ю. Водорості в системі органічного світу /М–во освіти і науки України, НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, КНУ ім. Тараса Шевченка. За ред. д.б.н. С.Я. Кондратюка. – К.: Академперіодика, 2002. – 178 с.

29. Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей /АН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Отв. ред. д.б.н. Н.В. Кондратьева. – К.: Наук. думка, 1993. – 224 с.

30. Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України: Хорологія, ресурси та охорона /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 72 с.

31. Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення) /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К., 2005. – 324 с.

32. Національний природний парк "Вижницький". Рослинний світ. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 248 с. — (ПЗТУ. Рослинний світ. Вип. 4).

33. Національний природний парк "Сколівські Бескиди". Рослинний світ /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Держ. комітет лісов. господарства України, Нац. природн. парк "Сколівські Бескиди", Укр. фітосоціоцентр; В.А. Соломаха, Д.М. Якушенко, В.О. Крамарець та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.

34. Національна доповідь України про збереження біологічного різноманіття (1997). – К., 2004.

35. Новосад В.В. Флора Керченско–Таманского региона: cтруктурно–сравнительный анализ, экофлоротопологическая дифференциация, генезис, перспективы рационального использования и охраны /АН Украины Институт ботаники им. Н. Г. Холодного. Отв. ред. д.б.н. Б.В. Заверуха. – К.: Наук. думка, 1992. – 277 с.

36. Окснер А.М. Флора лишайників України в 2 т. /АН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. Відп. ред. д.б.н. С.П. Вассер. – К.: Наук. думка, 1993. – 541 с.

37. Орлов О.О., Якушенко Д.М. Рослинний покрив проектованого Користишівського національного парку — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 180 с. — (ПЗТУ. Рослинний світ. Вип. 3).

38. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю в Україні /Відп. ред. к.б.н. О.В. Дудкін. – К.: Хімджест, 2003. – 400 с.

39. Партыка Л.Я. Бриофлора Крыма /НАН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 170 с.

40. Перспективи використання. збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні. – К., 2004.

41. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття. – К., 2004.

42. Природний заповідник "Ґорґани". Рослинний світ. — К.: Фітосоціоцентр, 2006. — 400 с. — (ПЗТУ. Рослинний світ. Вип. 6).

43. Проблеми фітогормонології /К.М. Ситник. — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — 420 с.

44. Післязбиральне дозрівання насіння озимих хлібних злаків /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. К.М. Ситник, Р.Ф. Процко, В.А. Негрецький, А.В. Гордецький. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 131 с.

45. Порівняльна оцінка фіторізноманітності заповідних степових екосистем України з метою оптимізації режимів їх охорони /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. Я.П. Дідух, В.С. Ткаченко, П.Г. Плюта, І.А. Коротченко, Т.В. Фіцайло. Під заг. ред. д.б.н. Я.П. Дідуха. – К., 1998. – 75 с.

46. Смицкая М.Ф. Флора грибов Украины: Гипокреальные грибы /АН УССР Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. – К.: Наук. думка, 1991. – 89 с.

47. Ситник К.М., Галузинська В.С. Ботанічні зошити. – К.: Академперіодика, 2004.

48. Ткаченко В.С. Фітоценотичний моніторинг резерватних сукцесій в Українському степовому природному заповіднику /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. Під ред. чл.–кор. НАН України, проф. Я.П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 184 с.

49. Український фітоценологічний збірник. Серія С. Вип. 23 (2005 р.); Вип. 24 (2006 р.).

50. Фитотиндикация в дистанционных исследованиях /АН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. Я.И. Мовчан, В.А. Каневский. – К.: Наук. думка, 1993. – 308 с.

51. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. — К.: Фітосоціоцентр, 2006. — 316 с.

52. Флора мохів України: Андрієві, брієві (у 4-х вип.) /НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К., 2003. Вип. 4: Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. Ізобріальні, гукеріальні, гіпнобріальні. Укл. Л.Я. Партика. – К.: Академперіодика, 2003. – 255 с.

53. Шеляг–Сосонко Ю.Р., Гродзинский Д.М., Романенко В.Д. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины /НАН Украины Институт ботаники им. Н.Г. Холодного, Институт гидробиологии, КНУ им. Т. Шевченко. Под общ. ред. чл.–кор. НАН Украины Ю.Р. Шеляга–Сосонко. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 144 с.

54. Шляпочные грибы и водоросли – объекты космической биологии /АН СССР Отделение физиологии. Л.Ф. Горовой, Т.Б. Касаткина, А.Ф. Попова, Е.Л. Кордюм, В.И. Билай, Н.В. Кондратьева, О.П. Оксиюк, Э.Ф. Соломко. – Л.: Наука, 1991. – 232 с.

55. Чтения академика Владимира Ивановича Вернадского (1991–1992 гг.): Сб. научных трудов /НАН Украины Комиссия по разработке научн. наследия академика В.И. Вернадского. – К.: Наук. думка, 1994. – 144 с.

56. Kondratyuk S.Ya. Prof. Dr. A.M. Oxner (22.02.1898–20.11.1973) (On occasion of 100–years anniversary of the birthday). – K.: Phytosociocentre, 1998. – 64 p.

57. Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D. The Second Checklist of Lichen Forming, Lichenicolous and Allied Fungi of Ukraine /M.H. Kholodny Institute of Botany. – K.: Phytosociocentre, 1998. – 179 c.

58. Lobarion Lichens as Indicators of the Primeval Forests of the Eastern Carpathians (Darwin International Workshop: honored to the 100–years anniversary of a famous Ukrainian lichenologist Professor Alfred M.Oxner (1898–1973), 25–30 May 1998, Kostrino (Ukraine) /Kondratyuk S.Ya. & Coppins B.J. (eds.). – Kiev: Phytosociocentre, 1998. – 192 p.

59. National Report of Ukraine on Conservation of Biological Diversity 1997. – K., 2004.

60. Vegetation of the Biosphere Reserve „Danube Delta” /National Institute Danube Delta, Ukrainian Danube Delta Biosphere Reserve, National Academy of Sciences M.G. Kholodny Institute of Botany, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment RIZA. – Netherlands, 2002. – 88 p.