Золотарьова Олена Костянтинівна (Еlena Zolotareva)

Біохімік рослин, доктор біологічних наук (2008).
Народилася 19.05.1952 р. у Приморському краї (Росія). Закінчила Московський  державний університет ім. М.В. Ломоносова (1975). Працювала в Інституті фотосинтезу АН СРСР (нині Інститут фундаментальних проблем біології РАН, м.Пущіно, Московська обл.) на посадах стажера-дослідника і молодшого наукового співробітника. Працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з 1989 р. на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника, зав. лабораторією пігментів, а з 1996 р. виконує обов’язки завідувача відділом мембранології і фітохімії. В 2009 р. призначена на посаду заступника директора з наукової роботи Інституту ботаніки.
Наукові інтереси пов’язані з теоретичними і прикладними аспектами біоенергетики, біохімією і біофізикою фотосинтезу, вивченням факторів, що визначають фотосинтетичну продуктивность рослин і мікроводоростей за оптимальних і стресових умов. Автор 180 наукових праць.

 

Вибрані публікації:
Zolotareva E.K., Opanasenko V.K., Zakharov S.D., Kuz’mina V.P. Correlation between energy-dependent tritium incorporation into CF1 and light-induced protonation of thylakoid membranes // FEBS Lett. – 1986. – 197, № 1-2. – P. 125-128.
Muzafarov E.N., Zolotareva E.K. Uncoupling effect of hydroxycinnamic acid derivatives on pea chloroplasts // Biochem. Physiol. Pflanz. – 1989. – 184 (5-6). – P. 363-369.
Zolotareva E.K., Gasparjan M.E., Yaguzhinsky L.S. Transfer of tightly-bound tritium from the chloroplast membranes to CF1 is activated by photophosphorylation process // FEBS Lett. – 1990. – 272 (2). – P. 184-186.
Золотарёва Е.К. Влияние субстратов и продукта фотофосфорилирования на скорость переноса электронов в ДЦКД-обработанных хлоропластах // Доп. НАН України. – 1994. – № 6. – C. 154-157.
Zolotareva E.K., Dovbysh E.F., Tereshchenko A.F., Onoiko E.B. Synergetic inhibition of photophosphorylation and uncoupled electron transport by N,N'-dicyclohexylcarbodiimide and alcohols in pea chloroplasts // FEBS Lett. – 1997. – 412 (2). – P. 375-378.
Mikhaylenko N.F., Sytnik S.K., Zolotareva E.K. Effects of slow clinorotation on lipid contents and proton permeability of thylakoid membranes of pea chloroplasts // Adv. Space Res. – 2001. – Vol. 27, № 5. – P. 1007-1010.
Tereshchenko A.F., Podorvanov V.V., Zolotareva E.K. Active transport of inorganic carbon into cells of blue-green algae (Cyanophyta) // Int. J. Algae. – 2002. – 4, № 4. – P. 29-40.
Онойко О.Б., Золотарева Е.К. Участие АТФ-синтазы в регуляции распределения световой энергии между ФС II и ФС I // Физиол. биохим. культ. раст. – 2003. – Т. 35, № 5. – C. 416-421.
Подорванов В.В., Черноштан A.А., Золотарева Е.К. Роль бикарбоната в светозависимом поглощении протонов изолированными хлоропластами // Физиол. биохим. культ. раст. – 2005. – Т. 37, № 4. – С. 326-332.

Тупик Н.Д., Золотарёва Е.К. Изоферментный спектр пероксидазы зеленых водоростей //Альгология. – 2007. – Т. 17, № 4. – С. 322-328.
Золотарьова О.К., Шнюкова Є.І., Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф. Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології. – Київ: ТОВ “Альтерпрес”. – 2008. – 235 с.
Золотарева Е.К. Ингибиторный анализ светозависимых реакций обмена протонов в тилакоидных мембранах / Диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук, Пущино, 1989, 128 с.
Золотарева Е.К. Протонная регуляция процессов трансформации энергии в тилакоидных мембранах / Диссертация на соискание учёной степени доктора биологических наук, Киев, 2007, 347 c.

 

На головну