УБЖ 2017, 74(1): 80–85

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.080

 

Блюма Д.А.

 

Добова динаміка експресії гену PIP2-аквапорину в листках Sium latifolium (Apiaceae) за умов різного водного режиму

 

Резюме

Досліджено динаміку накопичення транскриптів РІР2-гену аквапорину в листках S. latifolium протягом доби за допомогою методу ПЛР в реальному часі. Об’єктами досліджень були повітряно-водні та суходільні рослини S. latifolium, які росли в природних умовах на р. Псел в околицях м. Велика Багачка Полтавської області. Най-вищий рівень експресії PIP2-гену спостерігався з 6:00 до 12:00 год у повітряно-водних та суходільних рослин і поступово знижувався до кінця дня. Динаміка експресії гену РІР2-аквапорину подібна такій в повітряно-водних та суходільних рослин протягом доби, незважаючи на різні умови водозабезпечення рослин і корелює зі зміною інтенсивності транспірації в листках обох рослин.

 

 

На головну