УБЖ 2017, 74(1): 26–34

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.026

 

Байрак О.М., Шапаренко І.Є., Коротченко І.А.

 

Еколого-ценотична диференціація рідкісних видів рослин зональних екосистем басейну річки Ворскла

 

Резюме

Наведена еколого-ценотична характеристика рідкісних видів рослин широколистяних лісів (56 видів) та лучних степів (78 видів) на території басейну р. Ворскла. Лісові види приурочені до угруповань 5 асоціацій 4 союзів класу Carpino-Fagetea, степові – 18 асоціацій 5 союзів класу Festuco-Brometea. Встановлено, що більшість рідкісних лісових видів ростуть у ценозах союзів Scillo sibericae-Quercion roboris (26 видів, ас. Stellario holosteae-Aceretum platanoidis) і Carpinion betuli (22 види, ас. Galeobdolonolutei-Carpinetum), які характеризуються оптимальними едафічними умовами. Серед степових ценозів найвищу созологічну цінність мають асоціації союзів Festucion valesiacae (40 видів) і Fragario viridis-Trifolion montani (37 видів), які формуються в ксерофітніших екотопах з високим вмістом карбонатів. Серед рідкісних видів рослин угруповань союзу Astragalo-Stipion відмічено значну участь погранично-ареальних видів (12 із 32 видів). Проаналізовано показники амплітуд едафічних і кліматичних факторів фітоценозів. Визначено лімітуючі фактори поширення рідкісних лісових і степових видів рослин.

 

 

На головну