УБЖ 2017, 74(1): 35–36

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.035

 

Онищенко В.А.

 

Валідизація назв деяких синтаксонів порядку Fagetalia sylvaticae з України

 

Резюме

Валідизовано назви союзу Scillo sibericae-Quercion roboris (мезофільні листопадні ліси Східної Європи у Лісостеповій і Степовій зонах на багатих ґрунтах), асоціацій Stellario holosteae-Fagetum, Euonymo verrucosae-Fagetum, Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani, Tulipo quercetorum-Quercetum roboris і 10 субасоціацій.

 

 

На головну