УБЖ 2017, 74(1): 37–45

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.037

 

Шерстюк М.Ю.

 

Ценопопуляції Ledum palustre (Ericaceae) у лісових і лісоболотних фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся

 

Резюме

Комплексно охарактеризовано сучасний стан ценопопуляцій Ledum palustre у семи лісових і лісоболотних фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. За показниками розмірності та віталітетної структури ценопопуляції мають чітко виражені та статистично достовірні відмінності, за показниками онтогенетичної структури та популяційної щільності вони досить подібні між собою. За комплексом популяційних показників встановлено, що найвищий фітоценотичний потенціал функціонування мають ценопопуляції із угруповань Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli), Pineto (sylvestris)-Betuletum (pendulae) vaccinioso (myrtilli)-ledosum (palustris) та Pinetum (sylvestris) sphagnosum (cuspidatі).

 

 

На головну