УБЖ 2017, 74(1): 46–55

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.046

 

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р.

 

Репродуктивна стратегія адвентивного моху Сampylopus introflexus (Leucobryaceae, Bryophyta) на територіях гірничодобувних підприємств Львівщини

 

Резюме

Визначено особливості репродуктивної здатності адвентивного моху Сampylopus introflexus на техногенних територіях, де здійснюється підземна виплавка сірки, від-валах вугільних шахт та колишньому торф’яному кар’єрі у Львівській обл. У десяти досліджених локалітетах дводомного моху проаналізовано кількість і співвідношення чоловічих, жіночих та рослин без гаметангіїв, продуктивність фертильних особин, а також оцінено активність утворення спеціалізованих безстатевих пропагул та спорогонів. Відзначено високий потенціал моху до генеративного та вегетативного поновлення, значну мінливість фенотипного статевого співвідношення у двостатевих мохових дернинах, у яких переважали жіночі особини. Чоловічі рослини мають більші можливості для поширення верхівковими виводковими бруньками і заселення нових територій, що зумовлює велику кількість одностатевих мохових дернин і різне статеве співвідношення дозрілих фертильних особин. Більшу продуктивність чоловічих рослин виявлено у вологіших локалітетах, тоді як відкриті сонячні місцезростання сприятливіші для формування жіночих особин. Встановлено, що стресові умови на девастованих територіях гірничодобувних підприємств істотно впливають на розвиток спорофіту й життєздатність спор С. introflexus. У коробочках моху з локалітетів вугільних відвалів було до 85% абортивних спор. Для всіх локалітетів відзначено активне утворення спеціалізованих виводкових пропагул – опадаючих верхівок упродовж осінньо-весняного періоду та розмноження фрагментами пагонів та дернин.

 

 

На головну