УБЖ 2017, 74(1): 56–63

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.056

 

Дубина Д.В., Еннан А.А., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Шихалєєва Г.М.

 

Нова знахідка Glycyrrhiza glabra (Fabaceae) в Одеській області

 

Резюме

Знайдено в Лиманському р-ні Одеської обл. поблизу с. Кубанка на схилі лівого берега Куяльницького лиману новий локалітет виду Glycyrrhiza glabra (Fabaceae), включеного до «Червоної книги України». Це найзахідніше його місцезнаходження в Україні. До цього часу наявність виду в природних місцезростаннях Одеської обл. не була документально підтверджена. В статті наводиться детальна екологічна та ценотична характеристика виявлених ценопопуляцій G. glabra, висвітлені особливості рослинних угруповань, до складу яких вони входять. Встановлено, що інтенсивні абразійно-зсувні процеси, характерні для лівобережних схилів лиману, створюють умови, сприятливі для існування популяції G. glabra. Водночас випасання свійської худоби негативно впливає на віковий склад ценопопуляцій, оскільки їхнє насіннєве поновлення практично відсутнє. Життєздатність популяцій підтримується лише за рахунок вегетативного розмноження. Розроблені пропозиції щодо здійснення системи заходів для підтримання оптимального функціонування існуючих ценопопуляцій G. glabra на Куяльницькому лимані та репатріації цього виду на інші ділянки схилів. Також пропонується змінити в «Офіційному переліку рідкісних видів рослин Одеської обл.» статус цього виду з «неоцінений» на «зникаючий». Наголошується на необхідності створення НПП «Куяльницький» як умови збереження єдиної в Європі екосистеми, в якій поєднуються мегагалофільні, пустельно-степові, чагарниково-степові й зонально-степові біотопи та їхні раритетні компоненти, зокрема G. glabra.

 

 

На головну