УБЖ 2017, 74(2): 122–130

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.02.122

 

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г.

 

Паліноморфологічні особливості представників роду Sambucus (Sambucaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу

 

Резюме

Досліджено пилкові зерна видів роду Sambucus флори України з використанням світлового й сканувального електронного мікроскопів. Встановлено, що пилкові зерна 3-борозно-порові; еліпсоїдальні, сфероїдальні або сплющено-сфероїдальні за формою; в обрисах з екватора еліптичні або округлі, з полюса 3-лопатеві або слабко-3-лопатеві; дрібних і середніх розмірів. Борозни довгі, зрідка середньої довжини, з загостреними, зрідка заокругленими, кінцями. Пори переважно закриті краями борозен, зрідка чіткі. Скульптура екзини великосітчаста (S. ebulus) та дрібносітчаста (S. racemosa та S. nigra). Проаналізовано та узагальнено дані про участь пилкових зерен Sambucus sp. і S. nigra в палінофлорах відкладів голоцену в 14 фонових розрізах та 19 археологічних пам’ятниках рівнинної частини України. Встановлено просторово-часову диференціацію поширення Sambucus sp. і S. nigra на рівнинній частині України впродовж голоцену. Показано, що виявлені діагностичні ознаки пилкових зерен можна використовувати для точнішої ідентифікації викопного пилку роду Sambucus до видового рівня при хорошій його збереженості під час проведення спорово-пилкового аналізу відкладів верхнього кайнозою України та суміжних територій.

 

 

На головну