УБЖ 2017, 74(2): 131–147

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.02.131

 

Придюк М.П.

 

Основні тренди еволюції плодових тіл агарикоміцетів та коприноїдизація як один із них

 

Резюме

У статті підсумовано сучасні наукові погляди на існуючі тенденції еволюції карпофорів агарикоїдних базидіоміцетів. У загальних рисах розглянуті такі загальновідомі еволюційні тренди агарикоїдних грибів, як гастероміцетизація та цифелізація. Особливу увагу приділено нещодавно виділеному тренду еволюції агарикоїдних грибів – коприноїдизації. Остання є способом адаптації базидіальних макроміцетів до екстремальних умов, що незалежно розвинувся у кількох еволюційних лініях грибів порядку AgaricalesAgaricaceae, Bolbitiaceae та Psathyrellaceae) і полягає в здатності плодових тіл до надшвидкого онтогенезу. Це дозволяє їм колонізувати субстрати зі значними коливаннями вмісту вологи в них. Найбільш помітна загальна ознака коприноїдних карпофорів – їх швидкий автоліз після спороношення. Розглянуті основні морфологічні зміни, які роблять можливим такий спосіб адаптації, а також його вигоди та переваги. Продемонстровано, що цей спосіб еволюційної адаптації найбільш вигідний для копротрофних макроміцетів, але корисний і для грибів, які розвиваються на інших типах субстратів. Розглянуті наявні відомості про походження та час появи перших коприноїдних таксонів грибів. Вказано на їхній гіпотетичний зв’язок з поширенням сухих відкритих трав’янистих ценозів у міоцені та пов’язаною з цим масовою іррадіацією видів великих травоїдних ссавців.

 

 

На головну