УБЖ 2017, 74(2): 154–162

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.02.154

 

Карпінець Л.І., Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р.

 

Екологічна структура епігейних синузій мохоподібних на породних відвалах Червоноградського гірничопромислового району

 

Резюме

Досліджено стійкі бріофітні угруповання на території породних відвалів Червоноградського гірничопромислового району та визначено їхній ранг як епігейних бріосинузій. Здійснено аналіз структури та складу мохового покриву регіону досліджень. Визначено флористичний склад угруповань, особливості еколого-ценотичної диференціації бріофлори, проективне покриття та життєві форми мохоподібних. Встановлено, що у біоморфологічній структурі мохоподібних переважають види з життєвими формами дернина та плетиво, серед екоморф – геліофіти, мезофіти й ксеромезофіти, а також епігеї з помітною часткою інцертофілів. Результати географічного аналізу свідчать про те, що досліджувана бріофлора є бореальною (13 видів, 65%). Помітна частка бореальних видів мохів і значне поширення космополітів, порівняно із зональною рослинністю, зумовлені високим ступенем антропогенної трансформації території видобутку вугілля.

 

 

На головну