УБЖ 2017, 74(2): 163–176

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.02.163

 

Кобів Ю., Прокопів А., Начичко В., Борсукевич Л., Гелеш М.

 

Поширення і стан популяцій рідкісних видів рослин у Мармароських горах (Українські Карпати)

 

Резюме

У статті подано результати обстежень оселищ рідкісних видів рослин у Мармароських горах (Українські Карпати) та описано їхнє точне розташування й популяційні параметри. У результаті аналізу попередніх літературних і гербарних матеріалів встановлено деякі просторово-часові закономірності їхнього поширення, зокрема особливості оселищ і динаміки популяцій, що уможливило визначення їхнього природоохоронного статусу. Виявлено численні факти регресування чи зникнення, а також приклади позитивної динаміки популяцій досліджених видів. Холодостійкі види (Cerastium cerastoides, Primula minima, Veronica bellidioides) виявилися вразливими до кліматичних змін, зокрема на нижній межі їхнього поширення. Іншим фактором впливу є послаблення випасання, що спричинило сукцесію рослинності і, як наслідок, витіснення деяких низькоконкурентних рідкісних рослин (Genista tinctoria subsp. oligosperma, Koeleria macrantha subsp. transsilvanica) чагарничками або дернинними злаками. Натомість, інша група рідкісних видів (Heracleum sphondylium subsp. transsilvanicum, Gentiana punctata, Jovibarba globifera subsp. preissiana, Veronica fruticans) позитивно реагує на зменшення антропогенного впливу.

 

 

На головну