УБЖ 2017, 74(3): 203–211

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.203

 

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г.

 

Паліноморфологія видів роду Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу

 

Резюме

З використанням світлового і сканувального електронного мікроскопів досліджено пилкові зерна видів роду Viburnum флори України. Встановлено, що пилкові зерна 3-борозно-порові, еліпсоїдальні, сфероїдальні або сплющено-сфероїдальні за формою, в обрисах з екватора еліптичні або округлі, з полюса 3-лопатеві або округло-трикутні, середніх розмірів. Борозни довгі з чіткими або нечіткими краями та загостреними кінцями. Пори чіткі, округлі або видовжені. Скульптура екзини шипикувато-великосітчаста (V. lantana) та великосітчаста (V. opulus та V. tinus). Проаналізовано участь пилкових зерен Viburnum sp. у складі субфосильних спорово-пилкових спектрів рівнинної частини України та підтверджено висновок про те, що наявність у складі викопних палінологічних характеристик пилку Viburnum sp. дозволяє обґрунтовувати поширення елементів рослинності чагарникового типу впродовж голоцену на території сучасної Степової зони України. Уперше встановлено просторово-часову диференціацію поширення Viburnum sp., V. opulus і V. lantana впродовж голоцену на рівнинній частині Україні. Використання в практиці спорово-пилкових досліджень відкладів квартеру України комплексу діагностичних ознак пилкових зерен видів роду Viburnum та їхніх оригінальних мікрофотографій сприятимуть деталізації палеоботанічних реконструкцій, відновленню історії поширення окремих видів у просторі та часі.

 

На головну