УБЖ 2017, 74(3): 220–226

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.220

 

Мартиненко С.В., Кондратюк Т.О., Сухомлин М.М.

 

Мікобіота підземних об’єктів антропогенного та природного походження

 

Резюме

У статті представлено огляд сучасних наукових публікацій щодо мікобіоти природних та антропогенних (міських рукотворних) підземних об’єктів, вплив мікроскопічних грибів на троглобіонти цих об’єктів і стан конструкцій та здоров’я людей. Показано, що питання мікобіоти ряду типів рукотворних підземних споруд залишається маловивченим. Найбільшу увагу дослідників привертають проблеми видового складу та поширення мікобіоти в об’єктах міського метрополітену та підвалах будинків. Показано, що кількісні та якісні показники поширення грибів у споруді, у першу чергу, залежать від глибини її залягання, режиму вентиляції та контакту з поверхнею землі. Результати досліджень свідчать про можливість активного розвитку у міських колекторах мікроскопічних грибів, серед яких можуть бути представники як відомих біодеструкторів конструкційних матеріалів, так і патогенних і умовно-патогенних видів.

 

 

На головну