УБЖ 2017, 74(3): 227–247

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.227

 

Дідух Я.П., Розенбліт Ю.В.

 

Методичні основи виділення та оцінки екомерів (на прикладі Дністровського каньйону)

 

Резюме

Проведено аналіз понять та розглянуті основні методичні підходи щодо виділення топологічних одиниць рослинного покриву – екомерів, які представлені діагностичними сигма-синтаксонами. Модельним об’єктом для таких досліджень обрано Дністровський каньйон, місце, де р. Дністер прорізає Товтровий кряж, тому схили долини річки являють складний геоморфологічний комплекс, що розглядається як мезокомбінація. На прикладі Дністровського каньйону виділено сім типів екомерів, встановлено сигма-синтаксони, що характеризують їхню ценотичну специфіку, проведена їхня кількісна оцінка на основі методики синфітоіндикації та оцінена диференціація β-ценорізноманіття за зміною провідних екофакторів. Установлено, що типізація екомерів і набір їхніх ланок залежать від експозиції та крутизни схилів, що визначають зміну показників провідних екофакторів і характеризують унікальність природних комплексів.

 

 

На головну