УБЖ 2017, 74(3): 276–283

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.276

 

Олійник М.П., Парпан В.І.

 

Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля

 

Резюме

У результаті проведених комплексних досліджень рослинності перелогів Придністровського Поділля за класифікацією рослинності методом Ж. Браун-Бланке виділено чотири стадії сукцесії: I – синантропної (сегетально-рудеральної), II – синантропної та лучної, III – лучної, IV – лісової та лучної рослинності. Розроблено класифікаційну схему рослинності староорних земель, в якій наведено 10 класів, які охоплюють 20 порядків та 27 союзів. Синтаксони нижчого класифікаційного рангу налічують 43 асоціації. Ценотично найрізноманітнішим класом рослинності виступає Molinio-Arrhenatheretea (12 асоціацій). Вторинна сукцесія на колишніх орних землях відбувається у напрямку формування заплавних та позазаплавних фітоценозів лучно-лісового типу. На завершальних етапах становлення за спектром угруповань вони наближаються до природних фітоценозів.

 

 

На головну