УБЖ 2017, 74(4): 326–333

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.326

 

Протопопова В.В., Тимченко І.А., Єфімов П.Г., Шевера М.В.

 

Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму

 

Резюме

Узагальнено відомості про типові зразки (лектотипи, ізолектотипи, голотипи, ізотипи та інші автентичні зразки) 11 таксонів родини Orchidaceae, описаних із території Криму (Anacamptis pyramidalis var. orientalis, Epipactis krymmontana, E. taurica, Limodorum abortivum var. viridis, Orchis caprina, O. cassidea, O. comperiana, O. punctulata, O. wanjkowii, Ophrys oestrifera, O. aranifera var. taurica). Для кожного таксона зазначено базионім і основну синоніміку, вказано дані протологу, категорію типу, автора/авторів, які його виділили, місце зберігання та критичні нотатки, наведені цифрові зображення типових зразків.

 

 

На головну