УБЖ 2017, 74(4): 347–354

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.347

 

Дідух Я.П.

 

Схема класифікації чагарникових біотопів України

 

Резюме

Розглянуто значення, місце у просторовій структурі та характер функціонування чагарникових екосистем, причини недооцінки їхньої значимості при розробці домінантно-ценотичної класифікації рослинності. Відмічено, що у процесі розвитку еколого-флористичної класифікації їхній синтаксономічний ранг підвищується. В сучасній версії продромусу рослинності Європи (EuroVegCheklist) виділено 10 класів, а окремі порядки та союзи розглядаються у складі інших класів. У класифікації габітетів EUNIS чагарники віднесено до окремого типу (F), що включає 11 позицій другого і 41 – третього ієрархічного рангу, але ряд габітетів віднесено до інших типів. На основі критичного аналізу класифікації рослинності та біотопів Європи пропонуються зміни до схеми класифікації біотопів України, робочий варіант якої включає 7 позицій другого рангу. Така схема розроблена до 4–5 ієрархічних рівнів і є основою для оцінки біорізноманіття біотопів України, а також імплементації їх у європейські класифікації.

 

 

На головну