УБЖ 2017, 74(4): 355–359

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.355

 

Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Соломаха В.А.

 

Сeratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах дельти р. Супій (Середнє Придніпров’я)

 

Резюме

Під час обстежень ділянок заплави нижньої течії р. Супій (Черкаська обл., Україна) в акваторіях трьох озер, що знаходяться на ділянці заплави в гирловій частині лівого берега р. Супій, у місці її впадіння в р. Довгун, яка фактично є одним із залишкових та затухаючих русел Дніпра, виявлено зростання рідкісної рослини Сeratophyllum tanaiticum. Досліджена територія представлена заплавними комплексами, сформованими сегментами старої заплави, притерасними зниженнями та боровою терасою. Тут трапляється багато невеличких (площею, меншою кількох ар) озер старичного походження, що наповнюються водою під час повеней, та через особливості підстилаючої поверхні (фації з тонкозернистими пісками та суглинками) дуже повільно висихають під час пізньолітніх та осінніх меженей. Місцезнаходження С. tanaiticum, в яких він відіграє роль кондомінанта та асектатора в угрупованнях гідрофітів, цілком репрезентують такі біотопи виду, як малозарослі пересихаючі евтрофні водойми з органогенними донними відкладами. Фітоценози з участю виду ідентифікують водойми як умовно чисті. Основним заходом зі збереження С. tanaiticum можна вважати забезпечення достатнього рівня води в першу половину вегетаційного періоду в специфічних водоймах – пересихаючих старичних заплавних озерцях.

 

 

На головну