УБЖ 2017, 74(4): 360–372

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.360

 

Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков І.І.

 

Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя

 

Резюме

Досліджено особливості формування рослинного покриву в екотопах залізорудних відвалів північної частини Криворіжжя в залежності від гранулометричного складу субстратів та експозиції схилів. У межах трансект виявлено від 54 до 85 видів вищих рослин. Найпоширенішими є Gypsophila perfoliata, Kochia scoparia, Ambrosia artemisiifolia, Artemisia absinthium, Melilotus albus, M. officinalis, Grindelia squarrosa, Centaurea diffusa та інші. Суттєвим фактором зростання видового багатства виступає наявність/відсутність безпосереднього контакту техногенних територій з ділянками, вкритими природною рослинністю. Інші абіотичні (осипи, пожежі) та біотичні (розвиток мезофауністичного комплексу) фактори обумовлюють специфіку накопичення біомаси.

 

 

На головну