УБЖ 2017, 74(4): 385–394

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.385

 

Харкевич О.С., Дудка І.О.

 

Семен Филимонович Морочковський – видатний український міколог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народження)

 

Резюме

Представлено огляд наукової, організаційної, педагогічної та громадської діяльності доктора біологічних наук, професора, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки УРСР, завідувача відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1939–1962) С.Ф. Морочковського – вченого, добре відомого не лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР і в зарубіжжі. Як дослідник грибів-збудників кагатної гнилі цукрового буряка та розробник системи заходів щодо довготермінового зберігання цієї культури, а також як міколог, який вивчав видову різноманітність і особливості розвитку грибів родів Penicillium, Fusarium і Aspergillus, він очолив школу фітопатологів і мікологів-фахівців з прикладної мікології. У 30-х рр. минулого століття, виконуючи урядове завдання, як експерт-міколог долучився до відкриття й дослідження невідомого раніше захворювання коней та людей – стахіботриотоксикозу. С.Ф. Морочковський – фундатор капітального 5-томного видання «Визначник грибів України» (1967–1979), поява якого стала величезним поштовхом для розвитку мікології в Україні. Особливого значення вчений надавав вивченню мікологічної різноманітності в різних ботаніко-географічних регіонах України, дослідженню хвороб сільськогосподарських культур, лісових порід і полезахисних лісонасаджень; здійснював критико-систематичне вивчення окремих груп грибів і розробляв рекомендації щодо боротьби з фітопатогенними грибами. Перед нами постать людини – ерудита, вченого-міколога, закоханого у свою справу, який щоденною напруженою працею, зосередженою на здійсненні своєї мрії, зробив значний внесок у розвиток мікології в Україні, а також підготував учнів, які продовжили і розвинули дослідження в галузі мікології.

 

 

На головну