УБЖ 2017, 74(5): 431–434

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.05.431

 

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В.

 

Collemopsidium kostikovii sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae) – новий вид альгофільних грибів на епігейній кірці Nostoc з України

 

Резюме

Уперше для науки описано альгофільний гриб Collemopsidium kostikovii Khodos. & Darmostuk sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae). Він характеризується псевдотеціями (80–)90–170(–200) μm у діам., які повністю занурені у водоростеву кірку, не розширеною остіолярною частиною 10–20 μm у діам., 8-споровими сумками та двоклітинними безбарвними аскоспорами, (14,8–)16–19,6(–23) × (6,3–)6,4–7,8(–9,0) μm. Новий вид морфологічно подібний до C. iocarpum, але відрізняється вузьким вивідним отвором та асоціацією з ґрунтовими ціанобактеріями Nostoc muscorum.

 

 

На головну