УБЖ 2017, 74(5): 442–448

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.05.442

 

Помогайбо В.М., Макаренко Я.М.

 

ДНК з навколишнього середовища як інструмент екологічного моніторингу грибних угруповань

 

Резюме

Подано огляд літературних джерел, які висвітлюють результати вивчення угруповань грибів за допомогою технологій аналізу ДНК з навколишнього середовища. Показано, що у більшості випадків вони є частиною більш широких досліджень евкаріотичного біорізноманіття. Роботи, присвячені eDNA-аналізу грибів, є поки що нечисленними. Однак уже ці перші дослідження виявили значну кількість нових таксонів грибів у різних екосистемах. Вони також свідчать про те, що у природі існує значно більше видів грибів, ніж описано за допомогою традиційних методів досліджень. Використання сучасних методів аналізу eDNA суттєво збагачує наші уявлення про видове різноманіття та еволюцію грибів.

 

 

На головну