УБЖ 2017, 74(5): 449–468

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.05.449

 

Єременко Н.С.

 

Рудеральна рослинність Кривого Рогу. I. Клас Artemisietea vulgaris

 

Резюме

У статті представлені результати дослідження рудеральної рослинності класу Artemisietea vulgaris в Кривому Розі. Охарактеризовані угруповання високорослих дво- та багаторічних видів відкритих, помірно зволожених і сухих екотопів. Рослинність класу A. vulgaris представлена 11 асоціаціями та 5 угрупованнями, що належать до 3-х союзів та 2-х порядків. Встановлені їхні особливості при порівнянні з угрупованнями, поширеними в інших регіонах України. В результаті проведеного ординаційного аналізу геоботанічних матеріалів встановлено, що екологічна диференціація синтаксонів досліджуваного класу в межах Кривого Рогу визначається сукупністю основних факторів середовища, провідними серед яких є змінність зволоження ґрунту, кислотність, режим засолення та вміст мінерального азоту.

 

 

На головну