УБЖ 2017, 74(5): 488–498

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.05.488

 

Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д., Кіт Н.А.

 

Гравізалежна модифікація репродуктивного розвитку мохів

 

Резюме

Визначено особливості генеративного і вегетативного розмноження деяких видів мохів залежно від екологічних чинників. Виявлено відмінні гравіреакції двох екоморф Bryum pseudotriquetrum, які сформувалися за різних кліматичних умов. Показано, що поляризуюча дія гравітації може бути активним осморегуляторним чинником для посилення вегетативного розмноження та акселерації розвитку Leptobryum pyriforme під час сезонної нестачі води у природному середовищі. В умовах гіпоксії та горизонтального кліностатування активність алкогольдегідрогенази (АДГ) є передумовою швидшого дозрівання чоловічих гаметангіїв, ніж жіночих, що забезпечує вищу ймовірність запліднення. Встановлено підвищену чутливість B. argenteum на стадії формування статевих органів до окиснювального стресу, ініційованого кліностатуванням. Зворотність фізіологічних процесів у B. argenteum після відновлення гравітаційного вектора можна розглядати як адаптацію репродуктивної системи до умов імітованої мікрогравітації.

 

 

На головну