УБЖ 2017, 74(6): 582–593

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.06.582

 

Одінцова А.В., Клімович Н.Б.

 

Анатомо-морфологічна будова плоду Epilobium hirsutum та E. angustifolium (Onagraceae)

 

Резюме

Внутрішня будова плоду Epilobium hirsutum та E. angustifolium вивчена за допомогою світлового мікроскопа з метою пошуку нових таксономічно важливих ознак в роді Epilobium. Виявлено, що досліджені види відрізняються за інтенсивністю росту плоду в довжину і характером опушення стінки плоду: в E. hirsutum плід вкритий одноклітинними залозистими трихомами різної довжини, а в E. angustifolium – простими серпоподібними такими. Оплодень коробочки сформований 9–13 шарами клітин у гранях плоду та з потовщеними ребрами. Екзокарпій та ендокарпій одношарові та нездерев’янілі, а в мезокарпії представлені механічна тканина з потовщеними нездерев’янілими оболонками, хлоренхіма з поодинокими повітряними порожнинами, а також механічна тканина зі здерев’янілими клітинними оболонками, яка формує внутрішні 1–6 шарів мезокарпію. Каркас плоду становлять чотири крупні септальні і чотири дорзальні жилки; живлення насінних зачатків транс-септальне. Розкривання плоду здійснюється шляхом формування двох типів поздовжніх щілин, які проходять уздовж дорзальних жилок та в середній частині перегородок. У процесі розкривання плоду від центральної колонки зав'язі відокремлюються чотири Т-подібні стулки з прикріпленими дистальними частинами перегородок, а центральна колонка разом з потоншеними проксимальними частинами перегородок зберігаються в центрі плоду до опадання. Плід E. hirsutum та E. angustifolium слід визначати як нижню дорзально-септифрагальну чотиригніздову багатонасіннєву коробочку з синасцидіатною та симплікатною зонами. За гістогенетичною структурою перикарпію коробочка досліджених видів відповідає коробочці Forsythia-типу.

 

На головну