УБЖ 2017, 74(6): 521–531

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.06.521

 

Мосякін С.Л.

 

Таксономічні та номенклатурні нотатки про понтично-середземноморські та деякі австралазійські таксони Salsola (Chenopodiaceae)

 

Резюме

Проаналізовано сучасні та історичні погляди щодо систематики та номенклатури понтично-середземноморських та деяких австралазійських таксонів Salsola (Chenopodiaceae). Обговорюється таксономія та номенклатура декількох назв, які раніше застосовувалися до представників видової групи, що здебільшого була визнана у недавніх публікаціях під назвою Salsola pontica (Pall.) Degen  s.l. Показано, що Kali dodecanesicum C. Brullo & al. є синонімом раніше описаного виду Salsola squarrosa Steven ex Moq.; остання назва є пріоритетною у ранзі виду для усієї понтично-середземноморської групи таксонів. Ця група представлена західносередземноморською (S. controversa Tod. ex Lojac.), східносередземноморською (S. squarrosa  s.str.) та переважно чорноморсько-каспійською (S. pontica  s.str.) географічними расами. Враховуючи нечіткі морфологічні та географічні межі між цими таксонами, їх доцільно розглядати як три підвиди виду S. squarrosa: subsp. controversa (Tod. ex Lojac.) Mosyakin, comb. nov., subsp. squarrosa, та subsp. pontica (Pall.) Mosyakin, comb. nov., відповідно. Показано, що вид S. macrophylla R. Br. (описаний з Австралії) є відмінним від усіх понтично-середземноморських прибережних таксонів; натомість він, очевидно, споріднений з нині визнаним видом S. australis R. Br. Ідентичність S. brachypteris Moq. (описаний з о. Ява, Індонезія) лишається невизначеною; судячи з наявних даних, цей таксон, ймовірно, споріднений з S. macrophylla або з деякими іншими недостатньо відомими австралазійськими видами. Стисло розглянута проблема типіфікації та застосування назви S. caroliniana Walter; зроблено висновок, що цю назву слід запропонувати до відхилення. Наголошено на потребі проведення подальших морфологічних, молекулярно-філогенетичних та філогеографічних досліджень приморських євразійських та австралазійських видів Salsola.

 

На головну